Kan dit indeklima blive for tørt?

Den klassiske indeklimaudfordring er en for høj luftfugtighed som følge af manglede udluftning. For Lis Andersen fra Sydals og hendes mand, er udfordringen dog nærmest det modsatte.

Af Karin Lemtorp

En af de gyldne regler når det gælder det gode indeklima, er at sørge for gennemtræk 3 gange dagligt af 5-10 minutters varighed. En anden er, ikke at tørre tøj indenfor, og at huske at tænde emhætten før, under og efter madlavning. Men flere, primært i nybyggede huse, oplever også udfordringer med for tør luft særligt om vinteren.

Tør luft kan komme til udtryk som tør hud, tørre øjne og tørre slimhinder.

Lis Andersen oplevede netop, særligt i vintermånederne, disse gener fra den tørre luft i sit hjem på Sydals. Hun prøvede at afhjælpe det ved at tørre sit vasketøj indenfor og med tiden købte hun også en såkaldt befugter – det modsatte af en affugter, som tilfører hjemmet fugt.

Da ProjectZero i december og januar udlånte 20 indeklimamålere til boligejere i Sønderborgområdet, slog Lis Andersen straks til. Nu havde hun mulighed for at få syn for sagen, om det var hendes indeklima den var gal med, eller om generne skyldes andre faktorer.

Hvornår er luften for tør?

Du kan måle den relative luftfugtighed med et hygrometer eller en indeklimamåler. Er luftfugtigheden meget tør, kan det påvirke f.eks. træmøbler og andre organiske materialer i dit hjem. 

Træ er et organisk materiale, og de gulvbrædder, der ligger op ad hinanden om sommeren, trækker sig sammen, når det er tørt og koldt. Og så kan du opleve gulve med sprækker, døre der gaber, og vinduer som går op og i for nemt. 

Træ kan klare meget, men på sigt er det ikke godt, at det skal udvide sig og trække sig for meget sammen. 

Ifølge Videncentret Bolius opdeles niveauet af luftfugtighed på følgende måde:

  • 30% Er den relative luftfugtighed indendørs på dette niveau eller under, stiger risikoen for, at nogle vil opleve gener som følge af et tørt indeklima. 
  • 30-60% Er den relative luftfugtighed indendørs på dette niveau, er det normalt. Om sommeren er den typisk i den høje ende, om vinteren i den lave. 
  • 60-70% Er den relative luftfugtighed indendørs på dette niveau eller over, er det for fugtigt og kan give problemer med fx skimmelsvamp.

Hvad kan du gøre ved et tørt indeklima?

Er indeklimaet meget tørt, kan du tænke over små vaner i din hverdag, der kan være med til at hæve den relative luftfugtighed i dit hjem. Bor du fx alene, kan du være opmærksom på at gå bad hjemme – og lad døren til badeværelset stå åben – i stedet for i fitnesscenteret, at vaske gulv lidt oftere eller lade emhætten forblive slukket, når du koger vand til fx æg og kartofler – men ikke når du steger. Også planter og blomster i vand kan være med til at afgive fugt til boligen, men alt sammen dog i små mængder, og det giver kun små opsving i den relative luftfugtighed, men ikke en vedvarende løsning på problemet. 

En anden mulighed er at være opmærksom på temperaturen indendørs. Hvis man fx sænker temperaturen fra 25 grader til 21 grader, vil den relative luftfugtighed stige med 10 procent. En vigtig faktor i forhold til temperaturen er også brug af brændeovn eller pille brændeovn, som også er med til at øge rumtemperaturen og dermed suge fugten uf af rummene.

Det kan ligeledes tilføre fugt til hjemmet at tørre sit tøj indendørs som Lis Andersen gør. Her skal du dog være opmærksom på at det anbefales kun at gøre det på badeværelset eller i bryggerset, da vådrummet kan klare større mængder af vand og fugt, og herfra kan fugten sprede sig til resten af boligen. 

Det kan ligeledes være en løsning at investere i en befugter som Lis Andersen har gjort. Det koster mellem 1.000 og 20.000 kr. Du skal her være opmærksom, at den er indstillet korrekt, så den ikke tilfører for meget fugt.

Lis Andersen har efter halvanden måneds måleperiode, nu modtaget sin indeklimarapport. Den viser at hjemmets luftfugtighed ligger indenfor det normale område. Det overrasker Lis Andersen positiv ” Hvor er det dejligt at mit hjem er så sundt. Jeg kan se at jeg skal blive lidt bedre til at lufte ud i de sene aftentimer. I forhold til vores luftfugtighed, ser jeg nu, at det ikke er mit hjem der skaber generne, og jeg kan derfor søge efter løsningen andre steder.”

20. januar 2021

Her kommer fugten fra

Den daglige fugtproduktion i kg fra forskellige kilder i en gennemsnitlig husholdning på to voksne og to børn: 

Mennesker (ånding og sved): 3,5

Tøjtørring (ophængt indendørs): 1,8

Personlig hygiejne: 1,3

Madlavning: 0,9

Opvask: 0,4

Rengøring af bolig: 0,2

Planter: 0,2

Diverse: 0,2

I alt: 8,5 kg om dagen

Kilde: ”Fugt i bygninger”, Statens Byggeforskningsinstitut 

Cookiepolitik