Spar 25% på dit mad-klimaaftryk

Hvis alle i Danmark spiste efter Madpyramiden, ville klimagevinsten være cirka 4 millioner ton CO2-reduktioner om året. Det svarer til, hvad hele den danske privatbilisme udleder på et år.

Af COOP

Du kan spare 25 % af dit klimaaftryk ved at spise efter Madpyramiden. Hvis du i forvejen spiser meget fra bunden af Madpyramiden, så vil du spare mindre. Hvis du spiser meget kød og ost fra toppen af Madpyramiden, så vil du kunne spare mere end 25 % på dit klimaaftryk.

Vi har beregnet de 25 % ved at sammenholde mængden af fødevarer i Madpyramiden med en danskers gennemsnitlige kost. Vi har brugt den seneste udgave af de nationale kostundersøgelser fra DTU, som den vigtigste kilde og suppleret med data fra Danmarks statistik.

Den seneste nationale kostundersøgelse fra DTU har ikke tal på danskernes kost fra de seneste år. I Coop har vi selv nye tal, der tyder på, at dansker køber, og dermed også spiser, lidt mindre kød. Derfor kan fordelen på 25 % ved at spise efter Madpyramiden være lidt mindre. Så vi er tilsyneladende i gang med at tage et skridt i den rigtige retning hen mod at spise til gavn for sundheden og klimaet.

Det er dr. Agro Henrik Saxe fra Mindful Food Solutions, der har stået for at gennemføre beregningerne for Coops Madpyramide i samarbejde med Coops ansvarlighedsafdeling.

Udgave af Madpyramiden, som viser, hvor stor en procentdel du skal spise fra hvert lag for at spise en sund kost. 

Spis mest fra bunden, mindre fra midten og mindst fra toppen

Arealet af top, midte og bund illustrerer, hvor meget du bør spise. Arealet af toppen af Madpyramiden udgør kun ca. 14 %, så derfor bør kød og ost indgå i små mængder. Bunden udgør til gengæld hele 51 %. Godt halvdelen af din kost skal altså komme fra bunden. Inden for hvert niveau ligger de mest klimabelastende fødevarer i toppen. Derfor er det røde kød i toppen af det øverste lag og ris i toppen af det midterste lag.

Jo længere, du bevæger dig fra toppen og ned i Madpyramiden, jo mere kan du spare klimaet for den CO2, der kommer fra din mad.

Et kilo oksebøffer belaster klimaet mindst 20 gange mere end et kilo kartofler (kilde Concito). Derfor er den røde bøf i toppen af madpyramiden og grøntsagerne i den brede bund. 

Madpyramiden viser, hvordan du kan sammensætte dine måltider over en periode på 14 dage. Læs mere om hvordan man bruger Madpyramiden og de tre lag her.

 

 

9. februar 2021

Madpyramide-rapporten

Læs rapporten bag Madpyramiden her.

Ny Concito database gør os klogere på fødevarers klimabelastning

Kilde: Concito

Med ”Den store klimadatabase” giver Danmarks grønne tænketank CONCITO nu virksomheder, myndigheder og borgere fri adgang til livscyklusanalyser af klimabelastningen fra 500 af de mest almindelige fødevarer og drikkevarer. Databasen er et unikt værktøj, der med større præcision end nogensinde kan belyse klimaeffekten af vores fødevareforbrug og bidrage til at fremme mere klimavenlige madvaner.

”Den store klimadatabase”, som udgives af CONCITO i samarbejde med 2.-0 LCA consultants og med støtte fra Salling Fondene, er den første offentligt tilgængelige database i verden med ensartede, detaljerede og transparente beregninger af det gennemsnitlige klimaaftryk fra så mange forskellige fødevarer.

Der findes mange forskellige tal om fødevarers klimaaftryk i den videnskabelige litteratur og i mere populære udgivelser og artikler om emnet. Disse tal er er ofte baseret på meget forskellige kilder, data og beregninger, og resultatet afhænger i høj grad af, hvilken metode der er brugt.

Bliv klogere på fødevarernes klimaaftryk

Klimadatabasen vil være oplagt at bruge som grundlag for klimaberegnede opskrifter og måltider, klimaberegning af fødevareindkøb i virksomheder og husholdninger, undervisning af skoleelever, opkvalificering af køkkenpersonale, oplysningskampagner og meget andet.

Den store klimadatabase findes på denstoreklimadatabase.dk. Her findes udover det store datamateriale også en faglig metoderapport, en baggrundsrapport med overordnet beskrivelse af projektet samt en brugervejledning og en Q&A-sektion, der i de kommende uger vil blive opdateret med jævne mellemrum.

Cookiepolitik