Müller Gas Equipment klar til grøn omlægning

Müller Gas Equipment fra Sønderborg producerer gasteknologi og har netop fået afdækket sit klimaaftryk. Müller Gas Equipment udleder årligt 788 tons CO2, men der er mange muligheder for reduktion. Længere tilbagebetalingstider skræmmer ikke ledelsen.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Müller Gas Equipment har fået foretaget en energiscreening af Scanenergi, som har haft til hensigt at påpege investeringspotentialer, for at nedbringe energiforbruget. Med afsæt i virksomhedens nuværende forbrug ses det, at CO2-udledningen i dag ligger på 853 tons CO2. Der er mange måder, hvorpå det kan reduceres.

Længere tilbagebetalingstid skræmmer ikke Müller Gas Equipment

Müller Gas Equipment har i flere år tænkt energi ind i dagligdagen. Der er tidligere blevet udskiftet belysning til LED. Yderligere blev virksomheden tilkoblet fjernvarmen tilbage i 2010. Der bliver én gang om måneden kontrolleret lufttryk, således der ikke er nogle lækager, som koster unødvendig energi.

Der er yderligere igangsat initiativer, som skal sænke returtemperaturen på fjernvarmen, således det bliver udnyttet mere optimalt, og der spares penge.

Müller Gas Equipment kigger på tilbagebetalingstider helt op til 8 år, hvilket gør dem i stand til at blive spare mange penge, og ikke mindst CO2.

”Det giver mening for os at energieffektivisere. Vi kigger på, hvilke muligheder vi har, og vurderer om investeringen er rentabel. En energiscreening, som den vi fik lavet, er et fint redskab til at skabe overblik over potentialet. Samtidig kan vi have tiltagene in mente til et tidspunkt, hvor investeringen passer ind.", fortæller Bo M. Christensen, Sales & Marketing Director og fortsætter ”At få klarlagt sin CO2-udledning er med til at kunne konkretisere vores fremtidige grønne tiltag.”.

Mulighederne er mange for Müller Gas Equipment

Virksomheden har fået hjælp til at afdække sit klimaaftryk fra Scanenergi. Som der bliver påtalt i screeningen fra Scanenergi, vil der være meget at spare ved, at udskifte sit LPG-forbrug til naturgas. Dog har Müller Gas Equipment tænkt det et skridt længere. De kigger nemlig på at elektrificere det varmebehov, som i øjeblikket er dækket via LPG.

Hos virksomheden blev der fundet forskellige områder, hvor der er mulighed for at optimere eller reducere. Et af områderne var af kigge på optimering af fjernevarmeafkøling Virksomheden vil være i stand til at spare ca. DKK 8.000 om året.

Et mere energireducerende tiltag er varmegenvinding fra gasovne til opvarmning af den ene hal. Dermed vil virksomheden være i stand til at spare 16,1 tons CO2 og DKK 46.258 om året. En investering som denne har blot en tilbagebetalingstid på 3,45 år. Her går Müller Gas Equipment en ekstra mil, da de ønsker at elektrificere denne proces.Det giver muligvis en lidt længere tilbagebetalingstid, men til gengæld et grønnere energiforbrug.

Alt i alt var der flere tiltag, som Müller Gas Equipment kan foretage. F.eks. at skifte til naturgas, kontrollere kompressorernes belastning og udnyttelse af varmen til ventilationsanlægget.

Müller Gas Equipment har allerede planer for, hvad der skal ske, og har en klar holdning til, hvordan de griber de kommende investeringer an.

Start på virksomhedens grønne omstilling?

For virksomheder kan det kan det virke uoverskueligt, hvor man skal starte med grøn omstilling. Det bedste sted at starte, er ved sin nuværende CO2-udledning (baseline). Det er et godt grundlag for at måle fremgang og sætte besparelsespotentialet i perspektiv. Det er kun ca. 10% af virksomheder, som kender deres CO2-udledning, men at udregne den er ikke kompliceret.

Sammen med DI anbefaler ProjectZero at benytte Erhvervsstyrelsens klimaberegner, som man kan finde hér. I denne beregner er der mulighed for at gå dybt ned i sin udledning, hvis man ønsker at beregningen bliver så præcis som muligt.

Når man har sin baseline på plads, skal man sætte sig nogle klimamålsætninger, som eksempelvis, at virksomheden ønsker at have reduceret sin CO2-udledning med 75% i 2025 i forhold til år 2010. Det kan også være kortere målsætninger med et spænd på 5 år. Konkrete mål er med til at gøre arbejdet med klima og energi mere håndgribeligt. At have en klimamålsætning vil samtidigt gøre virksomheden attraktiv for kunder, samarbejdspartnere, investorer - og det gør virksomhedens adgang til finansiering enklere.

Start din virksomheds klimarejse, og vær med til at sætte sejl mod Sønderborg-områdets ProjectZero-vision om CO2-neutralitet i 2029. Spørg eventuelt jeres bank eller revisor til råds.

19. februar 2021

Vil du vide mere?

Kontakt os på +45 31 68 30 90, hvis du vil vide mere om virksomhedssegmentet i ProjectZero.

Virksomheds-arbejdsgruppen for industri

  • Martin Johanning, Danfoss (formand)
  • Nanna Hansson, Hansson Erhverv
  • Michael Hamann, Sønderborg Vækstråd
  • Pernille Refshauge, Sønderborg Erhvervsservice
  • Niels Sørensen, Scandic Hotel
  • Peter Høffner Thomsen, Egernsund Wienerberger
  • Werner Bruhn, Sønderborg Fornikling
  • Leif Mikkelsen, Helge Bruhn Maskinfabrik
  • Ebbe Stingsted, DP Ventilation
  • Nicolai Faaborg Andersen, Better Energy


Martin Johanning, Danfoss

Formand for Roadmap 2025 - industrivirksomhedsgruppen.

Modtager du vores nyhedsbrev?

Hvis du vil have flere artikler fra ProjectZero, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev hér.

Cookiepolitik