Grøn omstilling er sund fornuft

Virksomheden Hansson Erhverv ønsker at gøre mere, men det er svært at komme i gang. Efter en enkel analyse har virksomheden fået overblik over indsater, der skal halvere el-forbruget for et af lejemålene.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Fra grøn tanke til handling

Nanna Hansson fortæller, at de hos Hansson Erhverv altid forsøger at være så grønne som muligt. Nanna Hansson beskriver det, som sund fornuft at tænke i de baner, da grønne investeringer tager mange positive ting med sig. Eksempelvis et bedre indeklima, en bedre levetid på LED-beslysning og et bedre lys.

Hansson Erhverv har i mange af sine lejemål allerede energioptimeret heriblandt to haller på alt 1.700 m2, hvor der blandt andet blev skiftet til LED-belysning. Yderligere bliver der i øjeblikket kigget på de to sidste haller, som skal energioptimeres. Hansson Erhverv har et areal på 30.000 m2, hvor der skal bygges. Hertil er de i proces med at finde ud af, hvad der skal bygges og hvordan. Dette kommer af, at man har engageret sig i kurser om bæredygtigt byggeri, således man opnår det mest energieffektive resultat.

Som nævnt indledningsvis har Hansson Erhverv og Nanna Hansson i lang tid haft en grøn agenda. Nanna Hansson sidder tilmed som en del af ProjectZeros virksomhedsarbejdsgruppe for industri, hvor hun bidrager med gode input til, hvordan man kan bistå virksomhederne i Sønderborg kommune med energioptimering.

Nanna Hansson fortæller, at de gerne vil engagere sig i ProjectZero, da de ønsker at støtte op om visionen, og samtidig kan være en del af udviklingen på energiområdet.


Hansson Erhverv, som blandt andet ejer rækken af bygninger på Grundtvigs Allé i Sønderborg.

Mere end en halvering af elforbruget blot ved at udskifte belyningen

Som supplement til Hansson Erhvervs viden har virksomheden fået udført en Energiberegning på et sine udlejningslokaler, Ønskebørn, i Sønderborg. Det er rådgivningsvirksomheden, Scanenergi, som har foretaget screeningen. En beregning, som kigger på, hvilke muligheder virksomheden for at optimere sit energiforbrug. Dette har ført til flere mulige tiltag.

Et af forslagene, som gjorde sig gældende ved energigennemganen var udskiftning af lysstofrør til LED-belysning. Elforbruget for bygningen svarer i dag til en CO2-udledning på 4,45 tons. Ved at udskifte til LED-belysning ville det være muligt at opnå mere end en halvering af elforbruget. Der vil opnås en besparelse på elforbruget svarende til 2,71 tons CO2. Dermed vil elforbrugets udledning samlet set blot udgøre 1,74 tons CO2. Hvis man omregner det til kroner og øre, vil det give en estimeret besparelse på DKK 9.250 om året. Med en anslået investeringssum på DKK 38.400 vil det betyde en tilbagebetalingstid på 4 år.

Yderligere berørte muligheder i energigennemgangen er teknisk isolering af fjernevarmeinstallationer, hvor det ville være muligt for DKK 2.000 at spare 130 kg CO2 og DKK 500 om året.

De to konkrete tiltag vil i alt bidrage med en besparelse i CO2-udledningen på 2,84 tons om året.

Længere sigtede investeringer skal til for at komme i "0"

Udover de to konkrete tiltag, belyste Scanenergi yderligere områder, som Hansson Erhverv har muligheder for at investere i. Dog er disse tiltag ikke så presserende, da der allerede er installeret forholdsvis energibesparende produkter.

Bygningen, som blev gennemgået, er relativt ny (opført i 2008), hvilket betyder, at klimaskærmen allerede er i god stand. Der blev dog kigget på muligheden for at udskifte vinduerne fra 2-lags til 3-lags energiglas. Dette ville dog ikke være rentabelt på nuværende tidspunkt, men noget man bør overveje, hvis ikke man i forvejen har 2-lags energiglas.

I starten omtalte vi Nanna Hansson og Hansson Erhvervs allerede grønne mindset. Dette kunne også ses, da der allerede var installeret Danfoss varmestyring. Styringen giver mulighed for ændring af brugstid på dagsbasis. Alt dette hjælper til at holde energiforbruget nede og samtidigt sparer virksomheden penge.

Slutteligt, blev der som forslag til fremtidigt arbejde med energioptimering påtalt at installere solceller på bygningens tag. Det vil dog kræve mere analysearbejde i henhold til forbrug og besparelser. Det forventes dog at have en tilbagebetalingstid på 5-10 år. Netop investering i solceller er noget, som der allerede har været på tale. Det har dog været i retning af PPA (Power Purchase Agreement), hvor der vil investeres i en andel af opførelsen af en lokal solcellepark, hvor virksomhedens el fremover vil komme fra. Dette er en løsning, som Nanna Hansson ser store muligheder i.

Der er derfor nogle gode løsninger til virksomheder, som opererer indenfor denne branche for at nedbringe udgifterne, CO2-udledningen og samtidig forbedre indeklimaet i bygningerne.

Alt i alt har Hansson Erhverv en god tilgang til grønne investeringer, og prioriterer det højt – både for dem selv som virksomhed, men også for brugerne af lejemålene.

Hvordan kommer man i gang med sin klimarejse?

For virksomheder der skal i gang med sin klimarejse kan det virke uoverskueligt, hvor man skal starte. Det bedste sted at starte er ved sin nuværende CO2-udledning (baseline). Det er et godt grundlag at have for at måle fremgang og sætte besparelsespotentialet i perspektiv. Det er kun ca. 10% af virksomheder, som kender sin CO2-udledning, men at udregne den er ikke kompliceret.

Det tager afsæt i virksomhedens energiforbrug. Der er mange beregnere at benytte, men vi anbefaler, at man som en start tager udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens klimaberegner, som man kan finde hér. I denne beregner er der mulighed for at gå dybt ned i sin udledning, hvis man ønsker at beregningen bliver så præcis som muligt. Baselinen findes ved at indtaste sit energiforbrug, som bliver ganget med en CO2-faktor, hvilket giver mængden af CO2 i kg.

Når man har sin baseline på plads, skal man sætte sig nogle klimamålsætninger, som eksempelvis, at virksomheden ønsker at have reduceret sin CO2-udledning med 75% i 2025 i forhold til år 2010. Det kan også være kortere målsætninger med et spænd på 5 år. Konkrete mål er med til at gøre arbejdet med klima og energi mere håndgribeligt. At have en klimamålsætning vil samtidigt gøre virksomheden attraktiv for kunder, samarbejdspartnere, investorer - og det gør virksomhedens adgang til finansiering enklere. 

I Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheders rapport (findes hér) ligger der mange gode investeringsmuligheder med en tilbagebetalingstid på optil 5 år - og det betaler sig at investere. Spørg eventuelt jeres bank eller revisor til råds.

Start din virksomheds klimarejse, og vær med til at sætte sejl mod Sønderborg-områdets ProjectZero-vision om CO2-neutralitet i 2029.

3. februar 2021

Vil du vide mere?

Kontakt os på +45 31 68 30 90, hvis du vil vide mere omvirksomhedssegmentet i ProjectZero?

Virksomheds-arbejdsgruppen for industri

  • Martin Johanning, Danfoss (formand)
  • Nanna Hansson, Hansson Erhverv
  • Michael Hamann, Sønderborg Vækstråd
  • Pernille Refshauge, Sønderborg Erhvervsservice
  • Niels Sørensen, Scandic Hotel
  • Peter Høffner Thomsen, Egernsund Wienerberger
  • Werner Bruhn, Sønderborg Fornikling
  • Leif Mikkelsen, Helge Bruhn Maskinfabrik
  • Ebbe Stingsted, DP Ventilation
  • Nicolai Faaborg Andersen, Better Energy


Martin Johanning, Danfoss

Formand for Roadmap 2025 industrivirksomhedsgruppen

Modtager du vores nyhedsbrev?

Hvis du vil have flere artikler fra ProjectZero, kan du skrive dig op til vores nyhedsbrev hér

Cookiepolitik