Sensorer halverer kørslen med skraldebiler – Maacks står foran international vækst

Sønderborg-virksomheden Maacks kan med ny sensorteknologi måle præcist, hvad der er i affaldsbeholderen og ved hjælp af et avanceret logistiksystem sørge for, at vognmanden kun kører efter de beholdere, der er fyldte. Derved kan forsyningsselskaberne spare hele 50% af kørslen. Maacks har etableret en stærk markedsposition i Danmark og er nu klar til at erobre det europæiske marked med en unik teknisk løsning.

Af ProjectZero

En sensor fra Maacks registrerer, hvor meget affald der ligger i beholderen, og sender et signal til logistiksystemet, så forsyningsselskaberne ikke kører forgæves til beholdere, der ikke kræver tømning.

Med den nyeste sensorteknologi, som Maacks har søgt patent på, har man endda løst branchens udfordring med affald, som driller sensoren, hvis store genstande – f.eks. pap – dækker sensorens synsfelt, så man tror beholderen er fyldt.

Kort tilbagebetalingstid skaber grundlag for vækst

Sensorerne benyttes i dag overvejende til miljøstationer ved f.eks. butikscentre, boligforeninger og andre centrale steder, hvor man kan afleveres plast, pap, glas og metal. Investeringen i løsningen er særdeles attraktiv, da den typisk er tilbagebetalt på blot ét år.

Med den nye teknologi, bliver der også mulighed for at udvide markedet til mindre affaldsbeholdere.

”Vi arbejder hele tiden på at effektivisere affaldshåndteringen så mange steder som muligt. Én af de nye muligheder er skraldespande i parker og andre offentlige steder. Om sommeren tømmes de løbende, og der kan være mange timer og meget brændstof at spare ved kun at komme, når spandene er fyldte. Potentialet er enormt”, siger Hans Christian Pedersen, CEO hos Maacks.

Maacks’ system er i dag implementeret i halvdelen af de danske forsyningsselskaber, og ud fra deres erfaringer bliver der sparet 50-60 procent på kørslen, og dermed reduceres CO2-udledningen tilsvarende.

Europa kalder

”’Waste-management’ er blevet et stort marked i Danmark, og det vokser nu også meget i Tyskland og resten af Europa. ”Vi har en særdeles konkurrencedygtig løsning, så jeg er overbevist om, at vi kan erobre en betydelig andel på det europæiske marked, hvilket vi har undersøgt nærmere det seneste års tid. Nu er vi parate til at sætte ind med den nødvendige salgs- og markedsføringsindsats”, fortæller Hans Christian Pedersen.

Nu hvor Maacks skal ud at demonstrere sin løsning på det europæiske marked, ser Hans Christian Pedersen virksomhedens hjemsted som en klar fordel: ”Det er en hjælp for en virksomhed som vores, at vi ligger i et af Europas mest ambitiøse områder, når det handler om grøn omstilling. Vi kan vise kunderne, hvordan vi gør tingene i praksis her i Sønderborg-området, og samtidig kan de få inspiration fra områdets øvrige indsatser for at nå CO2-neutralitet”.

Maacks er i dag en lille virksomhed på 10 ansatte, men forventer gennem den internationale ekspansion at flerdoble medarbejdertallet inden for få år. Virksomheden blev stiftet i 2012 af Esben Maack Brandt som et it-konsulentfirma. I 2018 kom Hans Christian Pedersen ind som medejer og direktør for at booste udvikling og salg af sensor- og logistikløsningen til affaldsbeholdere.

15. december 2021

Cookiepolitik