Ny udvalgsstruktur i Sønderborg byråd skaber politisk forankring af den grønne omstilling og grøn vækst

Når det nye Byråd tiltræder ved årsskiftet, skal især to nye udvalg sikre en fortsat, stærk politisk forankring af visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029 samt fokus på at skabe yderligere vækst blandt Sønderborg-områdets grønne virksomheder.

Af ProjectZero

I sidste uge vedtog byrådet en ny udvalgsstruktur, som skal gælde for den kommende byrådsperiode 2022-2025 og to af udvalgene skal sikre, at Sønderborg-området når målet om CO2-neutralitet i 2029 og at der samtidig skabes yderligere vækst blandt de lokale, grønne virksomheder.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Det nye udvalg for Erhverv og Grøn Vækst skal varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor erhvervs-, handels- og turismeområdet, blandt andet Grøn Vækst Sønderborg.

Grøn Vækst Sønderborg er i dag et fælles forum med deltagelse af ProjectZero, Vækstrådet, Energi Cluster Denmark, Clean, SDU og Sønderborg Kommune og skal koordinere de mange initiativer og indsatser for at skabe grøn vækst og lokale job i samspil med Sønderborg-områdets vej mod CO2-neutralitet i 2029.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst består af 5 byrådsmedlemmer med Kjeld Stærk (V) som formand. De øvrige medlemmer er Bjørn Allerelli Andersen (A), næstformand samt Jan Prokopek Jensen (A), Christel Leiendecker (S) og Ingrid Johannsen (V).

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter

Det andet nye udvalg, Natur-, Klima- og Miljøudvalget, skal varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for natur, klima og miljø, blandt andet varmeforsyningsplaner, affaldsplaner, grøn omstilling, klimatilpasning og biodiversitet.

Derudover får udvalget også den overordnet koordinerende rolle vedrørende ProjectZero-projektet og er ansvarlig for udmøntning, videreudvikling og nytænkning af kommunens indsats vedrørende omstilling til bæredygtig energi herunder Sønderborg Kommunes egne CO2-målsætninger.

Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter består af 5 byrådsmedlemmer med Tom Hartvig Nielsen (A) som formand. De øvrige medlemmer er Charlotte Riis Engelbrecht (A), næstformand samt Kristian Beuschau (A), Daniel Staugaard (V) og Erik Krogh (V).

Det nye Byråd tiltræder den 1. januar 2022.

15. december 2021

Masterplan2029

Den i efteråret 2021 udarbejdede masterplan2029, som skal sikre realiseringen af ProjectZero-nullet i 2029 på den mest omkostningseffektive måde, forventes godkendt af det nuværende byråd på byrådets møde den 22. december 2021.

Se den nye Sønderborg klimafilm og læs mere om Masterplan2029 samt hvordan Sønderborg vil vise verden klimavejen til nulletwww. Projectzero2029.dk.

Sønderborg byråd 2022 - 2025

Læs mere om det nye byråds konstitueringsaftale her.

Læs mere om det nye byråds konstituering her.

Cookiepolitik