Danske Bank har sparet mere end 5 tons årligt – alene på udskiftning af lyset

Med LED, fjernvarme, lysstyring og mere til har Danske Bank sparet både energi og CO2. Den grønne omstilling er ikke noget, der ligger fjernt fra Danske Bank, da de tilbyder finansieringsløsninger, der kan hjælpe kunderne på vej.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Hos Danske Bank i Perlegade har man sat fokus på at reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningen. Dette er blevet gjort via fjernvarme, affaldssortering, lysstyring, varmestyring, kølestyring, ventilationsstyring og LED-belysning. Sidstnævnte har alene bidraget med mere end 5 tons årlig CO2-reduktion.

Danske Banks mange gode initiativer og investeringer har udmøntet sig i et flot ZERObutik guld-diplom.

Stor besparelse og bedre indeklima var drivkraften

Det blev i løbet af 2021 besluttet, at der skulle nyt lys til i banken i Sønderborg. Danske Bank gik fra at have belysning af ældre dato til at have moderne, energieffektiv LED-belysning. Dette skift giver en god besparelse – både økonomisk og på CO2-udledningen. Danske Bank ønskede også mere automatisering af lyset, hvorfor de valgte lysstyring af høj kvalitet. Tilsammen sparede Danske Bank 30.000 kWh årligt, som udmønter sig i 5,7 tons CO2.

En ting var den økonomiske- og CO2-besparelse, men driveren bag investeringen var et bedre indeklima og forbedret akustik for medarbejdere og de besøgende kunder.

”Vi ønskede at skabe de bedste rammer for vores medarbejdere og kunder i banken. Vi mener, at det er vigtigt med et sundt og godt indeklima, især for vores medarbejdere, som bruger deres hverdag og mange timer i banken her.”, fortæller Nis Peter Thyssen, filialdirektør.

Ikke fjernt fra Danske Banks dagligdag

For Danske Bank er dét at tænke miljø og klima ikke noget nyt. Eksempelvis, sorterer alle Danske Bank-filialer affald, og det ligger i DNA’et at tænke i disse baner. Derudover ønsker de at være med til at vise kunderne vejen. Det kommer også til udtryk, når kunderne rådgives omkring optimering af boligen. Danske Bank samarbejder med virksomheder, som foretager gennemgange af boliger, og derefter udarbejder en bolig- og energirapport over mulige optimeringstiltag. Således bliver kunderne bedst muligt klædt på, når de overvejer at bolig- og energirenovere.

Danske Bank i Sønderborg er dog ikke helt færdige med rejsen endnu.

”Det næste vi gerne vil sætte fokus på, er standby-forbruget. Vi tror, at der er noget at komme efter med både PC-skærme og hævesænkeborde.” fortæller Nis Peter Thyssen og fortsætter, ”Det glæder mig, at vi som bank i Sønderborg kan være med til at sætte fokus på de klimarigtige valg, og at vi selv tager fat, hvor vi kan. Vi bakker fuldt op om ProjectZero-visionen, da vi alle bør tage ansvar for udledningen, og håber at mange flere kommer med på rejsen.”

Læs mere Danske Bank | Her begynder dine energiforbedringer

15. december 2021

Cookiepolitik