Amerikanske studerende på ZEROtour i Sønderborg

20 studerende fra USA besøgte i sidste uge Sønderborg som led i deres undervisning om klima- og bæredygtighed.

Af ProjectZero

Besøget i Sønderborg startede på Alsion, hvor Peter Rathje, ProjectZero, fortalte om Sønderborgs klimarejse siden 2007 – de opnåede resultater og udfordringerne fremadrettet.

Allan Pilgaard, ProjectZero, fortalte på Torvehallen de studerende om næste fase af vejen mod nullet

Danske klimaløsninger i praksis

Efterfølgende gennemførte de en to timers rundtur i Sønderborg-området, guidet af Emmanuel Gentil, DIS. Turen satte fokus på de klassiske danske løsninger: fjernvarme, baseret på sol og sorteret affald, biogasproduktion i Glansager, spildevandsrensning med biogas-produktion.

Emmanuel Gentil har besøgt Sønderborg mere end 10 gange tidligere og har derfor et omfattende kendskab til Sønderborgs ProjectZero-rejse, som han også følger tæt fra DIS Abroad universitetet i København.

Åbent universitet på Torvehallen

Rundturen sluttede på Torvehallen, hvor 1. salen onsdag sen eftermiddag blev omdannet til et åbent klimauniversitet. Allan Pilgaard-Jensen, ProjectZero, orienterede om den udarbejdede masterplan2029 og muligheder/udfordringer på Sønderborgs rejse til 2029, som bl.a. omfatter yderligere energibesparelser, sektorkobling, elbiler, mere vedvarende energi fra sol og vind samt power-to-X.

Der var undervejs stor spørgelyst fra de amerikanske studerende, som ikke i deres hjemland er bekendt med fjernvarme og kollektive løsninger.

De studerende vælger et halvt års studieophold i Danmark, fordi de er interesseret i at lære mere om Danmarks grønne omstilling og -løsninger. Emmanuel Gentil fortæller, at flere af de tidligere deltagere efterfølgende har fået spændende grønne jobs i USA, inspireret af deres ophold i Danmark.

Rune Schmidt, Ærø, viser rundt på et af Ærø´s mange solvarme-projekter

Next stop Ellen

Næste stop var elfærgen Ellen på vej til Ærø, hvor de studerende diskuterede hvordan et helt ø-samfund samarbejder om klimaudfordringerne. Om bord på Ellen, på vej til Ærø fik de studerende en grundig introduktion til teknikken bag elfærgen.

1. december 2021

Læs mere om Sønderborgs rejse mod nullet i 2029

Læs mere om Sønderborgs rejse mod nullet i 2029 og hvordan Sønderborg deler erfaringerne og viser verden klimavejen.

Se Sønderborg-filmen og læs mere om rejsen til nullet i 2029: www.projectzero2029.dk

Emmanuel Gentil


Emmanuel Gentil er PhD og underviser på DIS i København. Læs mere om DIS ABROAD universitetet i København her.

Emmanuel har en stor passion for en mere bæredygtig planet og hvordan vi gennemfører omstillingen i samarbejde. Besøgende i Sønderborg og på Ærø bibringer de studerende vigtige indsigter i praksis, som supplerer de amerikanske studerendes 6 måneders boglige studier i Danmark.

Følg Emmanuel Gentil på Twitter her.

Cookiepolitik