Sønderborgs nye renseanlæg reducerer CO2-udledningen


Sønderborgs nye renseanlæg reducerer CO2-udledningen

Sønderborgs nye renseanlæg skal erstatte fire eksisterende renseanlæg i Sønderborg-området, hvilket forbedrer rensningen markant, samtidigt med at anlægget kan producere mere energi, end det selv bruger.

Af ProjectZero


Visualisering af anlæg over jordvold i fugleperspektiv
 

Sønderborg Forsyning planlægger at etablere et nyt, topmoderne renseanlæg på Kær Vestermark, som skal erstatte de nuværende renseanlæg i Broager, Gråsten, Himmark og Sønderborg og dermed forbedres renseprocesserne markant, så næringsstofferne i det rensede spildevand minimeres.

Kvælstof- og fosformængderne vil således blive reduceret med hhv. 40% og 45%, hvilket er særdeles godt for havmiljøet, fremgår det af høringsmaterialet fra Sønderborg Forsyning, som er sendt i høring.

Samtidigt med at rensningen forbedres, er det takket være moderne teknologi muligt at reducere anlæggets energiforbrug – og dermed CO2-udledning – kraftigt.

Hertil kommer, at det er muligt at udnytte energien fra anlæggets slam og spildevand, så slammet kan blive til biogas, og spildevandets relativt høje temperatur kan overføres til fjernvarmenettet via en varmepumpe.

Det er således målet, at Sønderborgs nye renseanlæg kommer til at producere mere energi, end det selv bruger og dermed vil være et forbillede for fremtidens renseanlæg.

”Det nye renseanlæg udnytter den nyeste teknologi, og en centralisering af renseanlæggene i Sønderborg Kommune kommer til at minimere udledningen af næringsstoffer og reducere energiforbruget markant”, siger Hans Erik Kristoffersen, direktør for Sønderborg Forsyning. Han tilføjer, at han foretrækker at kalde det et ressourceanlæg, da målet er at blive netto energileverandør.

Ambitionerne for anlægget er med andre ord store. Hans Erik Kristoffersen siger:

”Vi forventer, at andre byer vil komme langvejs fra for at se, hvordan vi har båret os ad med at bygge et så højeffektivt renseanlæg, når det står klar i 2027”.

Renseanlægget skal modtage spildevand fra husholdninger og virksomheder svarende til 76.300 personenheder.

En personenhed svarer til det spildevand, en person i gennemsnit producerer på en dag, men anlægget dimensioneres dog til 90.000 for at have ekstra reservekapacitet. Det fremgår af høringsmaterialet fra Sønderborg Forsyning, som er sendt i høring.

18. august 2021

Fakta

Det nye centrale renseanlæg vil være et såkaldt aktivt slamanlæg – en særdeles velafprøvet teknologi til rensning af spildevand. På et sådan anlæg bliver spildevandet renset både mekanisk, biologisk og kemisk.

Renseanlægget vil blive bygget med de nyeste teknikker, hvor både indløbsbygningen og sandfanget bliver overdækket og forsynet med udsugning. Udsugningsluften bliver renset for ildelugtende stoffer, inden den bliver udledt.

Centralrenseanlægget skal ifølge planen modtage spildevand fra både husholdninger og virksomheder i mængder, der svarer til spildevandet fra 84.000 personer. Anlægget vil imidlertid blive dimensioneret, så det kan modtage spildevand fra 100.000 personer – dvs. at det vil have en reservekapacitet på ca. 20 %.

I forbindelse med rensningen af spildevandet vil der blive produceret slam, som vil kunne anvendes i produktionen af biogas. Biogassen vil blive afbrændt i en gasmotor og på den måde producere elektricitet og varme.

Læs mere

Læs mere om Sønderborg Forsynings nye, centrale renseanlæg her.

Læs mere om beslutningsprocessen og se aktuelle dokumenter på Sønderborg Kommunes hjemmeside.
 

Cookiepolitik