Landbybusserne kører igen


Landbybusserne kører igen

Thumbs Up fra transportminister Benny Engelbrecht, da Sønderborg-områdets 36 landsbylaug søndag igangsatte næste fase i det nødvendige grønne mobilitetsprojekt for borgere bosat på landet. Projektet skal vise vejen til klimaløsninger for det gode liv på landet.

Af Peter Rathje, ProjectZero

”Ambitionen er at familier på landet kan nøjes med hver kun en bil – det er godt for økonomien og klimaet. Det er i fællesskab vi finder løsningerne og det er vi verdenskendte for i Kværs og omegn”, sagde Niels Peter Nielsen, formand for Mobilitetsforeningen og for Landsbyrådet for Kværs, Tørsbøl og Snurom ved arrangement på Kværs Idrætsfriskole søndag den 15. august 2021.

Formanden for Mobilitetsforeningen, Niels Peter Nielsen, bød velkommen og rammesatte behovet for mangfoldige løsninger på mobilitet i landdistrikterne.
 

Anledningen var Mobilitetsforeningens markering af, at basisfinansieringen til den næste fase med Landsbybusserne nu er på plads – og at de foreløbig to landsbybusser, de kommende 12 måneder stationeres i Kværs hhv. Tandslet.

Perspektiv langt ud over kommunegrænsen

Transportminister Benny Engelbrecht havde tommelfingeren oppe for Mobilitetsudvalgets mangfoldige initiativer.

Transportminister Benny Engelbrecht havde ”Thumbs Up” for Mobilitetsforeningens initiativer med henblik på at løse både mobilitet, klimaudfordringerne og trængsel.
 

”Det er ikke kun i Sønderborg at ProjectZero-visionen sætter en ny dagsorden, overalt i verden og især i de store byer, har vi behov for at mindske CO2-udledningen fra transporten og trængsel. Derfor har projektets resultater også interesse og perspektiv langt ud over Sønderborg kommunes grænser”, fremhævede Transportministeren i sin tale til de mange fremmødte.

Det gode liv på landet

Det gode liv på landet forudsætter mobilitetsløsninger når man skal deltage i sport, komme på arbejde, foretage indkøb m.v. fremhævede Charlotte Riis Engelbrecht, formand for Landdistrikter, Natur og Fødevarer i sin tale, hvor hun også roste Mobilitetsforeningens stædige indsatser, som årsag til at landsbybussen nu igen kører.

Charlotte Riis Engelbrecht roste Mobilitetsforeningens stædige transportindsatser
 

De fremmødte havde ikke kun mulighed for at lytte til taler, men også at se busserne, afprøve den nye nabogo app med hjælp fra Kasper fra Nabogo, diskutere behovet for en ny blafferkultur med Carsten fra Blaffernationen, afprøve en af områdets mange kør-mæ-bænke m.v. 

For de sultne og tørstige blev der serveret æblemost, solæg og chickenwings baseret på lokale fødevarer fra Sønderborg-området.

Ny undersøgelse viser succeskriterierne

Busserne bookes nemt med ”nabogo” appén, som samtidig kan anvendes til at løse pendlingen til områdets arbejdspladser, booke ny cykeltrailer m.v.

En ny undersøgelse foretaget blandt borgerne i de 36 landsbylaug viser at ”samkørsel” er for dig, som gerne vil spare penge på din daglige transport – og til dig, der vil hjælpe andre i din landsby og samtidig ”komme hinanden ved”.

18. august 2021

Landsbybussen er for dig som…

Landsbybussen er for dig, der bor i én af kommunens 36 landsbysamfund, der skal på tur med familien, vennerne eller foreningen til f.eks. fodbold eller udflugter, og hvor en almindelig bil er for lille.

Bussen er billig, og den kan rumme op til 9 personer.

De to busser kan bookes af landsbyborgerne med frit kilometerantal for enten 70 kr. i timen eller maks 560 kr. for en hel dag.

Busserne er placeret i Kværs hhv. Tandslet.

Mobilitetsforeningen driver ambitionen på vegne af Sønderborg landsbyforum

Mobilitetsforeningen er en paraply-organisation for alle Sønderborg kommunes 36 landsbylaug og alle der bor i landsbysamfundene, kan nu leje busserne.

Mobilitetsforeningens bestyrelse omfatter følgende medlemmer:

Niels Peter Nielsen, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd

Leif Petersen, Mommark Landsbylaug

Raja, Brandsbøl-Lunden Landsbylaug

René Carstensen, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd

Birger Wraee, Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd

Mobilitetsforeningen håber at busserne blot er første step på en flertrinsraket, som også rummer delebiler, elcykler og deletrailere.

Det nye projekt er blevet muligt takket være et tilskud på 440.500 kr. fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje og 100.000 kr. fra ”Puljen til borgerinitiativer” i Sønderborg Kommunes udvalg for Landdistrikter, Natur og Fødevarer. Projektperioden udløber den 22. august 2022, men det er ambitionen at udvikle landsbybusserne økonomisk til et hvile-i-sig-selv projekt, med henblik på at projektet kan køre videre efter projektperioden.


Kasper Dam Mikkelsen, medstifter og udvikler af Nabogo forklarer her Kirsten Bachmann, medlem af Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer samt Anne Branderup, seniorprojektleder i ProjectZero hvor nemt det er at booke både landsbybussen og cykeltraileren på den udviklede APP.


Leif Petersen, Mommark Landsbylaug og medlem af Mobilitetsforeningen, demonstrerede Kør-mæ-bænken


Carsten fra Blaffernationen stod på mål for at nytænke blafferløsninger

Cookiepolitik