Kick-off for ProjectZero Masterplan2029-proces


Kick-off for ProjectZero Masterplan2029-proces

Mere end 100 lokale eksperter og interessenter skabte i 2018 Roadmap2025; ProjectZero´s køreplan mod 75% CO2-reduktion i 2025. BCG Boston Consulting Group (BCG) hjælper nu Sønderborgs lokale eksperter med at planlægge hele vejen til nullet i 2029 og sikre robuste handleplaner for indsatsområderne. 

Af Peter Rathje

Tirsdag den 24. august 2021 var knap 70 lokale eksperter og interessenter inden for energi, boliger, erhverv og transport samlet på Hotel Alsik for at igangsætte udarbejdelsen af en samlet ProjectZero Masterplan2029. Masterplan2029 skal sikre en robust samlet strategi og handleplan for indsatsområderne, med henblik på at sikre, at nullet realiseres i 2029 på den mest omkostningseffektive måde.

Rammebetingelserne ændrer sig løbende

I 2018 savnede Sønderborg en national rammesætning med ambitiøse nationale mål og handlinger. Den fik vi med Klimalovens vedtagelse i 2020. EU har med Green Deal, Bauhaus og Renovation Wave sat en ambitiøs overlægger for EU´s klimaindsatser, som allerede nu skaber krydspres på virksomhedernes produktion og energianvendelse, landbruget, finansverdenen m.v. - og ultimativt understøtter borgernes klimarejser på bolig, transport, fødevarer, forbrug etc.

Trods kun 8 år til nullet i 2029, så er der fortsat ubekendte. De numerisk største indsatsområder er fortsat sikring af vedvarende energi fra egne energikilder: vind, sol og biomasse. Men elektrificering af især persontransporten og virksomhedernes rejse mod nullet er vigtige indsatsområder, som skal kvalitetssikres gennem Masterplan2029-processen.

Teknologierne er blevet mere modne og billigere, men bygger stadig på energieffektivitet, undgå/udnyttelse af spild imellem sektorer (sektorkobling) og smart/intelligent indfasning af energi fra vind, sol og biomasse.

Behov for at opdatere handleplanerne

”Det har aldrig været mere aktuelt og spændende at beskæftige sig med klimaet” udtaler Hans Lehmann, formand for Project Zero A/S bestyrelsen og fortsætter, ”da den nuværende handleplan (Roadmap2025) blev udarbejdet i 2018, var der stadig meget skepsis internationalt om de nødvendige klimaindsatser. Siden da, er klimaforandringerne blevet mere synlige. Med Masterplan2029-projektet ønsker vi derfor at sikre, at Sønderborgs handleplaner frem mod nullet i 2029, tager udgangspunkt i både de bedste teknologier/løsninger og i Danmarks mere ambitiøse klimamålsætninger”.

Udviklingen af Masterplan2029 strategi- og handleplanerne sker i efteråret 2021 med support fra BCG Boston Consulting Group. Projektet er organiseret i 13 hotspot/arbejdsgrupper med repræsentanter for områdets forsyningsselskaber, energiproducenter, virksomheder, pengeinstitutter, håndværkere, boligforeninger, ejendomsmæglere, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt Sønderborg kommune m.v.

I 3. kvartal 2021 vil grupperne sammen med BCG Boston Consulting Group formulere strategi og fastlægge målsætninger for de enkelte hotspot-indsatsområder. I 4. kvartal 2021 vil hotspot-grupperne udarbejde hotspot-handleplaner, som understøtter de formulerede strategier og målsætninger med henblik på at sikre realiseringen af nullet i 2029 baseret på den mest kosteffektive og tidsmæssigt sikre måde.

Masterplan2029 med strategi og handleplaner forventes godkendt af ProjectZero´s bestyrelser og Byrådet inden jul 2021 med henblik på igangsætning i 2022.

Masterplan2029 er samtidig et fundament for Grøn Vækst

”Den grønne omstilling bidrager ikke alene til at sikre klodens fremtid, men er samtidigt århundredets kommercielle mulighed, og vi skal tiltrække beslutningstagere fra hele verden, som skal komme til Sønderborg for at få inspiration og konkrete løsninger til, hvordan man gør en hel by CO2-neutral. Vi skal gå forrest og profilere Sønderborg og generere eksportmuligheder for vores lokale virksomheder samt skabe nye, grønne arbejdspladser og vækst”, siger Lars Tveen, formand for ProjectZero-fonden, der samtidig glæder sig over, at Sønderborg er blevet valgt til værtsby for verdens største energi-effektivitetskonference, IEA International Energy Agency, som normalt holder sit energitopmøde i Paris. 

For at styrke grøn vækst, lokal jobskabelse og kompetenceudvikling, er der etableret et fælles forum – Grøn Vækst Sønderborg – med deltagelse af ProjectZero, Vækstrådet, Energi Cluster Denmark, Clean, SDU og Sønderborg Kommune.

Grøn Vækst Sønderborg koordinerer områdets mange initiativer og indsatser – med henblik på at sikre at Roadmaps og masterplanlægning går hånd i hånd med opbygning af perspektivrige demonstratorier og virksomhedernes egne grønne udviklings- og vækstambitioner.  

1. september 2021

Roadmap2025

Download den nuværende Roadmap2025 køreplan og tidligere Roadmaps samt den oprindelige Masterplan2029 (udarbejdet i 2008/2009) fra ProjectZero´s hjemmeside her.

Grøn Vækst Sønderborg

Grøn Vækst Sønderborg initiativet skal medvirke til at skabe en unik mulighed for Sønderborg til at blive det sted, hvor byer og virksomheder tager til for at få inspiration og kompetencer til at gribe klimaudfordringen rigtigt an.  

Deltagerne i Grøn Vækst Sønderborg er ProjectZero, Vækstrådet, Energi Cluster Denmark, Clean, SDU og Sønderborg Kommune, og Grøn Vækst Sønderborg skal koordinere de mange initiativer og indsatser i Sønderborg-området med målet at skabe grøn vækst og nye, lokale arbejdspladser. 

Sønderborg er frontløber, når det gælder den grønne omstilling og har stærke forsknings- og uddannelsesinstitutioner, hvor der blandt andet bliver investeret markant i at videreudvikle områdets kernekompetencer inden for mekanik, mekatronik og industriel elektronik.  

Sønderborg-området har samtidig en række virksomheder, som arbejder målrettet med produkter og løsninger, der effektiviserer energi- og ressourceanvendelsen samt producerer grøn energi, som alle skal indgå i den grønne vækstagenda for Sønderborg. 

Læs mere om Grøn Vækst i Grøn Vækst Sønderborg kataloget her.

Cookiepolitik