Flere boligejere skal have adgang til efterårets bygningspulje


Flere boligejere skal have adgang til efterårets bygningspulje

Til efteråret bliver der igen åbnet for bygningspuljen, så boligejere kan søge tilskud til energirenovering for at opnå et bedre indeklima samt et mindre energiforbrug og dermed mindre CO2-udledning.

Af ProjectZero


Når bygningspuljen åbner, vil der i højere grad være fokus på, at få boligejere til at skifte til varmepumper samt prioritering af energieffektivisering i de boliger, der har et dårligt energimærke.

”ProjectZero finder det særdeles positivt, at energimærket får et stadig større fokus i renoveringsprocessen og derfor  har vi i et høringssvar til den nye bekendtgørelse gjort opmærksom på, at der igen bør indføres et fradrag for udarbejdelse af energimærker”, siger Peter Rathje, adm. direktør, ProjectZero.

I bekendtgørelsen fremgår det, at tilskud fra bygningspuljen fremadrettet vil have fokus på boliger med energimærke E, F og G og dermed de boliger, som generelt trænger mest til energirenovering.”Det giver god mening, at tilskuddet målrettes de boliger der trænger mest til energirenovering, men vi ønsker, at boliger der har et energimærke D også får adgang til de store tilskud, da vi mener, det vil skabe usikkerhed og potentielt utilfredshed hos boligejere som, i forventning om tilskudsmuligheder, får udarbejdet et energimærke som viser sig at være D eller bedre”, siger Peter Rathje.

ProjectZero har været i dialog med Sønderborg-områdes energimærkningskonsulenter som bakker op om, at også boliger med energimærke D, kan få adgang til tilskud.

Hvornår bygningspuljen åbner for ansøgninger er endnu ikke fastlagt, men ProjectZero forventer at det sker i september måned. Omkring 2.500 boligejere i Sønderborg-området kan, ifølge ProjectZero, søge om tilskud til isolering eller nye vinduer, forudsat et energimærke E, F eller G og at alle boliger uden for fjernvarmeområder kan ansøge om tilskud til en varmepumpe.

10. august 2021

ZERObolig.dk

Læs mere og blive inspirereret til energirenovering på ZERObolig.dk

Cookiepolitik