En simpel energi-screening gav Retten i Sønderborg konkrete energibesparelser


En simpel energi-screening gav Retten i Sønderborg konkrete energibesparelser

Retten i Sønderborg har fået screenet sit energiforbrug og konstateret konkrete besparelser på energi, penge og CO2. Eksemplet viser at en uvildig ekspert-screening af energiforbruget i langt de fleste SMV-virksomheder vil kunne frisætte besparelser.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Dansk Ingeniørservice, Sønderborg (DIS) har foretaget en energi-screening af Retten i Sønderborg med henblik på at frisætte energibesparelser. Screeningen har vist flere indsats-muligheder, hvor der kan spares energi, penge og CO2-udledning.

DIS satte fokus på at benchmarke virksomhedens varmeforbrug, ventilationssystemet og belysningen, alle typiske indsatsområder for en virksomhed som Retten i Sønderborg. Det førte til her-og-nu-besparelser på knap 25.000 DKK.

Morten Menné, administrationschef, Retten i Sønderborg, glæder sig over resultatet af energiscreeningen.

”At kunne spare på energien uden at investere i dyre tiltag er bestemt interessant. Det sætter nogle tanker i gang angående, hvad der så ellers er at hente i vores bygninger”, og fortsætter ”vi bestræber os på at være ambitiøse med at spare energi og CO2, derfor er det vigtigt at vide, hvor vi kan investere, når de lavthængende frugter er høstet, og det har DIS og energiscreeningen hjulpet med at kortlægge.”

Fokus skaber klimaresultater

Eksemplet fra Retten i Sønderborg viser, at det er muligt at reducere energiforbrug og CO2-udledning uden at skulle investere i nye installationer.

Knud Aage Iversen, Senior energirådgiver, DIS, fortæller ”Mange SMV-virksomheder har mulighed for at spare på energien ved bare at sætte fokus på de enheder, der anvender mest energi. Det kræver bare, at man ved, hvor meget energienhederne bruger for at få dette fokus. Ud over selve energiforbruget, kan der også være god grund til at tjekke de faste tariffer/skatter der pålægges virksomheden."

”Ved at sammenligne fem næsten ens ventilationsanlæg, som betjener retslokalerne i Sønderborg blev det tydeligt, at det ene kørte med langt dårligere virkningsgrad end de øvrige, - en forskel der økonomisk er på ca. 5.000,- kr./år. Man skal være opmærksom, men ikke nødvendigvis ekspert for at finde besparelserne” fortæller Knud Aage Iversen.

På rette vej med Klimarejsen

Med energiscreeningen fik Retten i Sønderborg identificeret konkrete indsatsområder, som samtidig hjælper Retten med at sætte klimaindsatserne i system. Retten har i 2020 nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med bæredygtighed på arbejdspladsen, og disse tiltag var arbejdsgruppens første initiativer.

Retten har i foråret 2021 fået inspiration fra ProjectZero til at beregne arbejdspladsens CO2 udslip pr. medarbejder ved hjælp af Energistyrelsens CO2-beregner – og er dermed godt i gang med virksomhedens klimarejse.

18. august 2021

Morten Menné

Administrationschef, Retten i Sønderborg

Invitation til energi-screening

ProjectZero inviterer i august 2021 en række virksomheder i Sønderborg-området til at modtage en gratis screening, der kan hjælpe virksomhederne med at kortlægge virksomhedens energisparepotentialer og hvor der skal sættes ind.

Virksomhederne er udvalgt med henblik på at dække områdets forskellige brancher og skabe ny viden om SMV-virksomhedernes sparepotentialer m.v.

Dansk Ingeniørservice, Sønderborg bistår virksomhederne med at gennemføre energiscreeningen.

Cookiepolitik