Steel Products sætter på turbo energieffektivisering

Steel Products med adresse i Nordborg har fået udarbejdet en energiscreening af Scanenergi. Rapporten viser, at et klimaaftryk på scope 1 og 2 på samlet 2.066 tons CO2. Virksomheden er nu i gang med at realisere besparelsespotentialer.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Steel Products i Nordborg forarbejder metal, og har derfor en relativt høj CO2-udledning. Dog har gennemgangen fra Scanenergi givet bud på investeringer, som samlet set vil kunne nedbringe virksomhedens udledning med knap 43 tons CO2 om året.

Klimahandlinger er igangsat!

”Gennemgangen fra Scanenergi har vækket interessen og gjort os meget opmærksomme på, at der nogle områder, hvor vi har mulighed for at optimere, som vi ellers ikke havde tænkt på. Vores forbrug er blevet opgjort, og det har givet indsigt i, hvor de største potentialer ligger. Vi har derfor sat gang i flere initiativer, som skal bidrage til at nedbringe forbruget.”, fortæller Jimmy Astrup, teknisk chef.

Store CO2-besparelsespotentialer

Et forslag, som Scanenergi fandt frem til er at installere en varmepumpe på kølvandskreds. Det vurderes at varmepumpen vil kunne dække ca. 70 % af det årlige varmeforbrug. Den resterende del skal suppleres med eksisterende fjernvarmeforsyning. Det vil til projektet være muligt at ansøge om tilskud igennem Erhvervspuljen fra Energistyrelsen. Det vurderes, at der ved dette projekt kan opnås et tilskud på ca. 160.000 kr., som kan fratrækkes i den anslåede investering på 650.000 kr.. Ved at installere varmepumpen, vil virksomheden opnå en estimeret økonomisk besparelse på 163.850 kr. om året og en besparelse i CO2 på 7,6 tons om året.

Dog findes den største potentielle besparelse i henhold til CO2 i udskiftningen af ventilatorer. Her er det muligt at spare 33 tons CO2 om året, og med en relativt kort tilbagebetalingstid på blot 3,5 år, er dette en investering, som giver rigtig god mening. 33 tons CO2-besparelse er ikke det eneste, virksomheden får ud af det. Det medfører tilmed en økonomisk besparelse på 72.900 kr. om året.

Under gennemgangen udført af Scanenergi blev der yderligere fundet muligheder i:

  • Reducering af luftmængder på ventilationsanlæg
  • Udskiftning af ventilatorer er ventilationsanlæg
  • Teknisk isolering, bl.a. på hedtvand og fjernvarme installationer
  • Udskiftning af den resterende del af belysningen til LED
  • Tætning af lækager på trykluftsystem

Steel Products har dermed mange rentable investeringsmuligheder, hvor CO2-udledningen kan nedbringes.

Har du screenet din virksomhed for besparelser?

Sidder du i en virksomhed, som kan genkende nogle af disse områder for mulig optimering, kan du med fordel foretage en gennemgang af virksomheden, da der kan foreligge yderligere besparelsespotentialer.

14. april 2021

Jimmy Astrup, Teknisk Chef, Steel Products

Scope 1, 2 og 3

Scope 1: Alle direkte emissioner fra en virksomhedsaktiviteter eller under deres kontrol. Inkluderet forbrænding af brændstof på stedet såsom gaskedler, flådekøretøjer og lækage af klimaanlæg.

Scope 2: Alle indirekte emissioner fra elektricitet, som er købt og brugt af virksomheden.

Scope 3: Alle andre indirekte emissioner fravirksomheden aktiviteter, der kommer fra kilder, somde ikke ejer eller kontrollerer – altså emissioner fraforsynings- og værdikæden. Scope 3-emissionerneudgør typisk den største andel af drivhusgasemissionerne.

Kilde: Greenhouse Gas Protocol

Cookiepolitik