Sektorkobling – hvad er det for en størrelse?

Sektorkobling handler kort sagt om at udnytte den grønne energi optimalt, undgå at spilde energien og dermed få energiprisen i bund.

Af Allan Pilgaard-Jensen

I Danmark er vi lykkedes med at gøre en stor del af forsyningen grøn samtidigt med, at vi har opnået besparelser gennem energieffektivisering i de enkelte sektorer. Vi har i dag 68% grøn energi i el- og fjernvarmesystemet, og det samlede energiforbrug er effektiviseret med 15 pct. siden 1990*. Den indsats skal fortsætte i højt tempo, men for at nå de globale og nationale klimamål – og for at vi i Sønderborg når vores mål om CO2-neutralitet i 2029 så kosteffektivt som muligt – er der behov for at udnytte mulighederne på tværs af sektorer. Gør vi ikke det, bliver omstillingen meget dyrere pga. for store investeringer i energiproduktion, -infrastruktur og -lagring.


Udviklingen fra det fossile til det grønne energisystem*
 

Sønderborg kan udnytte energi, der ellers går til spilde

Et godt eksempel på sektorkobling er at udnytte varme fra datacentre, der som bekendt har et meget stort strømforbrug. Der er fokus på at bruge grøn strøm til at drive datacentrene, og når man samtidigt udnytter den varme, der afgives fra processerne, udnyttes den grønne energi optimalt. I Nordborg har Danfoss etableret et datacenter, som ved fuld udbygning i 2024 kommer til at dække 25% af varmeforbruget på hele Danfoss Nordborgs areal.

Der er masser af lignende muligheder fra andre industri- og forsyningsprocesser - for eksempel det kommende, centrale renseanlæg i Sønderborg. Her vil flere lokale renseanlæg blive samlet til ét stort renseanlæg. Det vil effektivisere renseprocesserne betydeligt og samtidigt give mulighed for effektivt at udnytte ressourcerne fra anlægget via sektorkobling. Det drejer sig blandt andet om at trække varmen ud af spildevandet og overføre det til fjernvarmenettet i den rette temperatur via en varmepumpe. Desuden kan der produceres biogas på basis af slam fra anlægget.

Så det kommende anlæg er i lige så høj grad et ressourceanlæg som et renseanlæg. Og det er hele idéen i sektorkobling; udnyt ressourcerne på tværs af sektorer og spar derved energi og investeringer.


Varmen fra Danfoss’ datacenter i Nordborg kommer til at dække 25% af Danfoss Nordborgs eget forbrug
 

Udnyt den vedvarende energi på alle tider af døgnet

Den grønne omstilling skal i høj grad ske gennem elektrificering, så de fossile brændstoffer kan udfases. Det gælder både for bygningsopvarmning, industriprocesser og hele transportsektoren. Det bliver afgørende at udnytte den grønne strøm meget bedre end i dag, hvor det er en kendt sag, at efterspørgslen efter el er meget lav om natten.

Fremadrettet vil der blive ladet masser af elbiler om natten, hvilket i sig selv vil udjævne elforbruget. Men hertil kommer et markant forbrug af el til at producere brint og syntetiske brændstoffer, der skal bruges i transportmidler, som ikke er egnet til direkte el med batteri. Det gælder især landtransport på lange distancer og skibs- og luftfart. Produktionen af brint og syntetiske brændstoffer som f.eks. metanol, ammoniak og jet-fuel – som i øvrigt samlet går under betegnelsen Power-to-X – afgiver samtidigt store mængder varme, der på samme måde som med datacentret og renseanlægget kan udnyttes i fjernvarmenettet. På den måde kobles de forskellige sektorer i energisystemet sammen på en ny måde, og det kræver naturligvis nye, tværgående samarbejder.

Digitaliseringen spiller en vigtig rolle, da der er behov for stor dataudveksling for at koble sektorerne effektivt sammen – det er helt afgørende at udnytte energien til de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Det er for eksempel oplagt at bruge vindenergien om natten til at producere brint, hvorved strømmen bliver lagret og efterfølgende kan bruges direkte som brint eller kombineres med CO2 – f.eks. fra biogas – til syntetiske brændstoffer.

For at opnå et effektivt, grønt energisystem bliver sektorkobling således et nøgleord fremadrettet. Det gælder i den grad også i Sønderborg, hvor vi har fokus på at opnå CO2-neutralitet i 2029 på den mest kosteffektive måde.

Se også Dansk Energi og Dansk Industris 2 minutters film om emnet her:

 

*Erhvervslivets Klimaalliance - Dansk Energi/Dansk Industri: Anbefalinger til implementering af sektorkobling, marts 2021

14. april 2021

Cookiepolitik