Klimarigtige renovationsbiler tager skraldet

Sønderborg Forsynings 14 nye renovationsbiler tager skraldet og bidrager til både bedre klima og miljø. De blå el- og gasdrevne renovationslastbiler indgår samtidig i ny cirkulær ressource-økonomi omkring affaldshåndteringen.

Af Peter Rathje

14 nye grønne renovationslastbiler tager skraldet

14 nye renovationslastbiler skal køre skrald for Sønderborg Forsyning. Det er renovationsselskabet Urbaser, der står for den daglige drift af de nye CO2-neutrale renovationsbiler, som kører på el- og biogas. 10 af bilerne kører på biogas og de resterende fire på el. Elbilerne har en aktionsradius på ca. 200 km før de igen skal oplades. Batteri-systemet til gasbilernes kompressions-teknik er leveret af den lokale virksomhed Banke

Tom Hartvig Nielsen, Sønderborg Forsyning, bød gæsterne velkommen til indvielsen af de nye klimarigtige renovationslastbiler.

Vigtigt skridt på rejsen

"Det er en stor dag i Sønderborg Forsyning”, sagde Tom Hartvig Nielsen, som er bestyrelsesformand i Sønderborg Forsyning og fortsatte "vi glæder os over de klimarigtige skraldebiler, men regner også med at at der kommer en periode, hvor borgerne er frustrerede over, at de skal sortere deres affald endnu mere. Men det er som det med at cykle. Når først man har lært det, så bliver det rutine”.

"Sønderborg Forsyning har været en del af klimaproblemet, men med de nye biler og den cirkulære affaldssortering, bringer SONFOR os et vigtigt skridt videre mod målet i ProjectZero-visionen. SONFOR har virkelig taget den grønne dagsorden til sig", sagde borgmester Erik Lauritzen.

Cirkulært kredsløb understøttes af biogas fra Glansager

"Og naturgassen er begyndt at strømme ud af hanerne hos Nature Energys anlæg i Glansager, hvor en del af affaldet ender", sagde borgmesteren.

"Der er rigtigt god grund til at fejre det her vigtige skridt - og de nye lastbiler, som er her i dag, er bedre end dem, der var her i går", sagde bestyrelsesformand Peter Gæmelke fra Nature Energy.

"Biogassen er begyndt at strømme og den kan bruges i bilerne. Restgyllen kan køres ud og gøde på markerne, så der ikke længere skal bruges 'sort, kunstgødning", sagde Gæmelke.

"I Sønderborg Forsyning gør vi vores for at bidrage til den grønne omstilling", sagde Sønderborg Forsynings direktør, Hans Erik Kristoffersen og fortsatte "Danskerne er blandt dem, der producerer mest affald og det skal laves til ressourcer, så vi ikke bare brænder det af eller opbevarer det på en losseplads".

Sønderborg Forsyning er hermed godt på vej med flere cirkulær økonomi initiativer.

7. oktober 2020

Om en cirkulær økonomi

Nedenstående tekst er hentet fra Miljøstyrelsens hjemmeside.

Væksten i verdensøkonomien og den voksende verdensbefolkning vil betyde en øget global efterspørgsel og en stigning i ressourceforbruget. Vores brug-og-smid-væk kultur er ikke bæredygtig i det lange løb. Der er behov for nye løsninger, hvis vi skal sikre bæredygtighed i fremtiden. Det kræver en mere cirkulær tankegang i forhold til, hvordan vi fremstiller vores produkter og agerer som forbrugere.

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi handler simpelthen om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes. Det handler også om nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne og deres ressourceforbrug.

Læs mere om cirkulær økonomi her.

Cookiepolitik