Kan data bidrage til grøn omstilling og vækst i Sønderborg?

Med afsæt i Sønderborgs ProjectZero-vision om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029, blev fremtidens digitale, data-drevne grønne omstilling diskuteret på en workshop arrangeret af Dansk Industri, ProjectZero og Sønderborg Vækstråd.

Formålet med workshoppen var at diskutere nye grønne løsninger, baseret på data og med henblik på at skabe et grønt og mere bæredygtigt samfund og samtidig understøtte jobvækst og nye forretningsmodeller. Workshoppen faciliterede en spændende innovationsproces, hvor deltagerne innoverede i samarbejde, tegnede, byggede og fortalte om nye spændende metoder til at skabe nye grønne løsninger – baseret på borgernes forbrugsdata og aktive deltagelse.

Af ProjectZero

Arbejdsgrupperne genererer grønne ideer baseret på energidata.

Data bliver det grønne sort

Data bliver omdrejningspunktet for det næste årtis teknologiske udvikling og allerede nu indsamles der dagligt millioner af data som i endnu højere grad end i dag kommer til at danne grundlaget for, hvordan den grønne omstilling af samfundet kan få ekstra momentum gennem intelligent brug af data i virksomhederne og hos den enkelte borger.

”Data kan sætte mere fokus på den grønne omstilling af Sønderborg-området, hvis vi i virksomhederne, på uddannelsesstederne og hos den enkelte borger kan bruge data til at blive klogere på, hvordan vi bruger energien - og ikke mindst - ændre vores forbrugsmønstre”, sagde Peter Rathje, adm. direktør for Sønderborgs ProjectZero, som var en af workshoppens indlægsholdere.

”Helt grundlæggende handler det om at ’gøre de usynlige data synlige’ og stille bearbejdede data til rådighed for alle ved at opsamle, behandle og visualisere realtids-data. I Sønderborg er vi kun lige begyndt at indsamle energidata fra de omkring 700 censorer der i dag er installeret kommunale bygninger og i boligforeningerne, men vi skal op på omkring 7.000 censorer, før vi for alvor kan lære noget af de indsamlede data, bliver klogere og skabe ny værdi for alle”, sagde Peter Rathje.

Nina Rosenkilde Jessen fra SoftTeams gav sit kreative bud på, hvordan konkurrenceelementet sammen med egne forbrugsdata kan skabe opmærksomhed om den grønne omstilling blandt borgerne.

Hvordan vækker vi interessen for data?

En vigtig pointe fra workshoppen var, at det skal være nemt og sjovt at få indblik i sine egne og sin virksomheds data om energiforbrug - selvfølgelig med respekt for GDPR-reglerne. Man skal også kunne vælge at donere sine data til forskere, ProjectZero eller lign. med henblik på at andre udnytter dem til fordel for samfundet.

Flere af grupperne arbejdede med, hvordan vi bedst muligt får vækket nysgerrigheden og interessen blandt befolkningen til at bruge data som led i den grønne omstilling.

Et konkret eksempel var app-løsninger, hvor man kan bruge forbrugsdata til enten at få stærkere indblik i  egne data i realtid eller i gamification-format, hvor det gøres til en konkurrence mellem venner, kollegaer og naboer om at se, hvem der kan spare mest muligt på eget klimaaftryk.

ProjectZero deltager i EU projektet ’SmartEnCity’ som blandt andet har lanceret en såkaldt ’City Information Open Platform’ som opsamlet og visualisere energirelaterede realtidsdata fra Sønderborg-området.

Martin Lervad Lundø, direktør for Energinet´s DataHub fortæller om de mange anvendelsesmuligheder for forbrugsdata fra Energinets DataHub.

Energinets DataHub opsamler dagligt 90 mio energirelaterede målinger

Martin Lervad Lundø, direktør for Energinet´s DataHub, var blandt dagens indlægsholdere og han fortalte, at Energinet hver dag modtager omkring 90 millioner energirelaterede målinger, som blandt andet bruges til afregning på det danske el-marked:

”Grundlæggende kan data ikke skabe en grøn omstilling, men data kan være med til at skubbe til den grønne omstilling i den rigtige retning, men det kræver samarbejde på tværs af sektorer, for at data for alvor kan bruges som et effektivt værktøj i den grønne omstilling”, sagde Martin Lervad Lundø, CEO hos Energinet Datahub og tilføjede, at samarbejde skal sikre, at potentialet i de store datamængder kan blive forløst:

”Energinet bruger data til det vi skal og alle kan få gratis adgang til vores data og bearbejde dem, så data bidrager til indsigt og skaber værdi for den enkelte, men vi har ikke løsningerne – dem skal andre udvikle og derfor er vi her i dag i Sønderborg for at få jeres input til, hvordan blandt andet vores data, kan skubbe den grønne omstilling i den rigtige retning”, sagde Martin Lervad Lundø.

Der deltog omkring 35 personer fra lokale Sønderborg virksomheder, universiteter, Sønderborg Kommune, energirådgivere og ProjectZero-sekretariatet.

9. september 2020

Den smarte by tænker digitalt

I den smarte og bæredygtige by tager borgerne og virksomhederne sammen et ansvar for at byen (kommunen) ikke efterlader et klima/miljøaftryk til kommende generationer. Den smarte by forudsætter bl.a. oplyste borgere, ambitioner, nysgerrighed og interesse for at udvikle og igangsætte tekniske og digitale løsninger og koncepter, som kan skabe ”more with less”. Hele verden forventes over de kommende år at eksplodere i efterspørgsel efter sådanne løsninger.

Med ProjectZero, House of Science, UNESCO Learning City, Verdensmålene, Syddansk Universitet og EUC Syd, Hackaton-projekter m.v. har Sønderborg-området således gode muligheder for at koble de mange indsatser og skabe nye digitale løsninger, vækst-forretninger og grønne jobs.
 

EU SmartEnCity-projektet kickstartede Sønderborgs digitale rejse

ProjectZeros fokus på data springer ud af Sønderborgs deltagelse i EU Horizon2020-projektet, som rammesætter den Sønderborg som SmartCity. Den smarte by bygger bl.a. på energieffektive bygninger, masser af vedvarende energi fra sol og vind, grøn transport og smarte IT-løsninger, som gør det muligt at integrere og optimere energi og ressourceforbruget.

EU SmartEnCity har i Sønderborg bl.a. bidraget med

  • energirenoveringer af knap 1.000 boliger i SAB, B42 og Søbo incl. solceller og snart også intelligente batteriløsninger, som kan gennem strømmen og bidrage til egen-forsyning i de enkelte afdelinger
  • etablering af 24 elbil ladepunkter hos bl.a. Bilka, Sønderborg Forsyning, Danish Crown, 1864 historiecentret, Retten i Sønderborg
  • etablering af et bynetværk med nu 54 europæiske byer, som inspirerer hinanden og samarbejder om de bedste løsninger, inddragelse af borgere og virksomheder, energiplanlægningsprocesserne etc. Læs mere på www.SmartEnCityNetwork.eu
  • udviklingen af Roadmap2025 i 2018, som involverede mere end 100 lokale og nationale eksperter
  • udvikling og igangsætning af data-platform (CIOP) med henblik på at kunne vise Sønderborg-områdets energiproduktion og forbrug i realtid – altså nu og her
  • udvikling og afholdelse af Hackaton-event på Alsion med deltagelse af knap 75 studerende, undervisere, virksomhedsrepræsentanter, politikere etc

I de kommende år frem til den forventede afslutning i 2022, vil Sønderborgs deltagelse i EU SmartEnCity-projektet fokusere på installation af energi-smarte batteripakker i boligforeningerne, opsamling af energidata og visninger på Sønderborgs smartcity hjemmeside/kort, styrket samarbejde med by-netværket nationalt og internationalt med fokus på energi-smarte løsninger.

 

Derfor interesserer Dansk Industri sig for digitalisering

Med initiativet "Danmarks digitale fremtid" gennemfører DI i efteråret 2020 en landsdækkende turne med 10 digitale folkehøringer, hvor visionen for Danmarks digitale fremtid skal drøftes og ideudvikles med borgere, virksomheder, organisationer og politikere.

DI ønsker at sætte gang i en bred diskussion og ideudvikling omkring, hvordan vi i Danmark udnytter teknologiens muligheder til at skabe et endnu bedre, mere konkurrencedygtigt og mere bæredygtigt samfund i fremtiden.

Læs DI´s omtale af digitaliseringsworkshoppen i Sønderborg her,

Cookiepolitik