Beboere er med til at skabe en grøn profil

Alle seks boligforeninger i Sønderborg Kommune er i gang med en grøn omstilling. Beboerene er en vigtig brik i denne proces.

Af Ruth Nielsen

Mona Hamid (th) har som “god naboambassadør” lagt sit køkken til mødet med Margit Vraa og Mihad Lubani.

Alle seks boligforeninger i Sønderborg Kommune er i gang med at energirenovere cirka 3.500 ud af deres i alt 9.500 lejemål. Det koster over 100 millioner kroner i de kommende år. De er med i det EU-finansierede projekt ”Happi”. På den måde bidrager de seks boligforeninger også til ProjectZeros målsætning henimod nullet i 2029. Boligforeningernes ideer kan læses i deres energi- og bæredygtighedsstrategi, som blev godkendt af hovedbestyrelserne i sommers.

Et vigtigt element i ”Happi” er involveringen af beboerne. Beboerne skal være med til at understøtte boligforeningen i den grønne proces. De kaldes ”grønne ambassadører”. De skal ikke agere eksperter, men deres miljøbevidsthed er basis for deres frivillige aktioner, i sammenspil med andre grønne ambassadører i deres boligforening. De får også mulighed for at opbygge gode relationer til de grønne ambassadører i de øvrige boligforeninger og på den måde skabes der et stærkt grønt netværk.

Grønne ambassadørkorps skal engagere og informere

Margit Vraa bor i Sønderborg Boligforeningens (SAB) boligkompleks Nørager. Hun var med det samme begejstret for ideen ”grønt ambassadørkorps”. Hun kan næsten ikke få armene ned: ”Jeg kan arbejde for bæredygtighed i vort område og generelt gøre noget for at forbedre klimaet, med solceller og lignende”.

”Jeg er bare mig selv. Jeg har ingen faglighed. Jeg tror, som ambassadør får vi lov til at komme med de skæve ideer.  Og jeg kan godt lide at møde andre, som tænker grønt”, siger hun, og glæder sig over at beboer Mihad Lubani også er med på ideen om at være ”en grøn ambassadør”.

Begge er glade for at ambassadøren er en del af korpset, at de samarbejder i boligforeningen, og sammen med ambassadører fra andre boligforeninger. De er også glade for at de er med til at definere rollen som ambassadør. Alle boligforeninger har deres egen kultur.  De skal beskrive og finde frem til opgaver, de vil løse, til gavn for klimaet, for beboere, boligforeningen og i sidste ende hele kommunen.

Begge kvinder er enige i, at ”affaldssortering” bliver en opgave: ”Nogle kan ikke finde ud af at sortere deres affald.” Det er Mihads erfaringer. Hun og Margit håber på at få nogle værktøjer, så de kan hjælpe og vejlede beboerene i at sortere. Det er en fælles opgave. Margit ved at: ”Det også handler om vaner og at ændre holdning tager sin tid”.

Man skal starte hos sig selv 

Enis Aliti bor på Grundtvigs Alle 19, som Sønderborg Boligforening (Søbo) i øjeblikket energirenoverer med nyt tag og solceller med batteri. Han er glad for dette tiltag: ”Det er en god løsning og gør, at vi er med til at gøre en forskel”.

Enis Aliti mener at alle kan bidrage til et bedre klima. (Fotos: Ruth Nielsen). 

”Når man vil noget med miljø, skal man starte hos sig selv. Det man gør, hjælper. Hvis nogle vil gøre lidt, så hjælper det. Det er vigtigt at vi efterlader en verden til efterfølgende generationer”, siger Enis, som lige har afsluttet sin læreruddannelse og er begyndt at arbejde på Humlehøjskolen.

Han kan godt forstå holdningen: ”Selv om det er en underlig tanke, at nogle siger, jeg kan ikke gøre noget. Men du skal bare starte hos dig selv, så vil du gøre en forskel.”

Tanken om et ”grønt ambassadørkorps” synes han godt om: ”Det er fint, når der er nogle som fortæller, hvorfor tingene er gode. Men jeg har nok ikke tid til dette”, fortæller han.  Han bliver far for første gang til oktober.

”Jeg prøver at gøre det for mig selv, i dialog med naboer. Indtil nu er miljøet ikke et emne, vi taler om her i kvarteret. Måske bliver det med den nye affaldsordning. Ikke alle er lige gode til at sortere også der kan du gøre en forskel.”

De grønne ambassadører vil blive klædt på til opgaven på et kursus, som gennemføres den 21. oktober 2020 med opfølgning i november 2020 på EUC Syd.

Boligforeningen B42 er desværre nødt til at køre sit eget løb. Beboerne tager først stilling til ”grøn ambassadør” på deres afdelingsmøder i foråret 2021. Sådan er det med beboerdemokratiet.

21. september 2020

Partnere i Happi-projektet

 

Partner i ”Happi” er udover boligforeninger ProjectZero, EUC Syd og Danish Energy Management. Boligforeningerne er udover de tre nævnte Nordborg Andelsboligforening (NAB), Danbo, Nordborg, og Gråsten Andesboligforening (GAB).

Tovholderen i projektet i boligorganisationerne er forretningsfører Jan Mortensen, (NAB).

Bliv grøn ambassadør

Cookiepolitik