Swienty har sat gang i den grønne omstilling

Swienty A/S i Ragebøl har taget store skridt imod en grønnere tilværelse. Virksomheden som producerer og handler biavlsmaterialer og produkter, har været i gang med investeringer, som nedbringer brugen af fossile brændsler.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Swienty blev etableret i 1981 og har siden vokset til at have salgsaktiviteter i hele verden med Europa som hovedmarked.

Virksomheden består i dag af 17 ansatte med 3 bygninger på adressen i Ragebøl. Bygningerne har gennemgået screeninger, hvortil investeringspotentialerne er blevet belyst. Dette har gjort, at den ene af de tre bygninger, produktionsbygningen på 400 m2, er blevet omlagt fra opvarmning med gas til en luft til luft varmepumpe. Varmepumpen benyttes også til køling af produktionsbygningen, hvor forbruget bliver dækket af et solcelleanlæg på bygningens tag.

Swienty har i mange år haft interesse for at blive grønnere, derfor skulle 2020 været året, hvor det blev sat i værk. Lagerbygningen på omtrent 1000 m2 er sat til at skulle optimeres i løbet af november. Den tredje og sidste bygning, kontorbygningen, er der også planer med. Her tiltænkes, ligeledes produktionsbygningen, en varmepumpe – dog luft til vand.

”Løbende bliver belysningen udskiftet, når pærer går. De bliver naturligvis kun udskiftet med LED.” fortæller Bjørn Andresen.

I virksomheden er der yderligere en holdning og politik om, at der udelukkende bliver købt energirigtigt ind af IT-udstyr og lignende, således det er udstyr med de bedste energimærker.

Der er mange fokuspunkter hos Swienty, og som med internationale aktiviteter hele tiden kigger på, hvordan de kan spare CO­2. I forbindelse med corona-virusset er der blevet stillet skarpt på digitalt salg, og dermed har man mindsket behovet for flytrafik og kørsel for at nå kunderne. Forsyningskæden fra leverandørerne er også blevet optimeret, således der bliver bestilt de rette mængder for at undgå unødig transport til virksomheden.

Der er yderligere fokus på medarbejderinddragelse, når det kommer til at energioptimere. Hver afdeling kommer med et strategisk CO2-mål, som skal indfries. Medarbejderne er derfor også med til at påvirke den grønne agenda.

Investeringerne, som Swienty hidtil har foretaget har reduceret brugen af fossile brændsler med omtrent 70%, hvilket også har sparet klimaet for en del tons CO2. Investeringen, i Swientys tilfælde, med varmepumper og solcelleanlæg på taget har samlet set haft en tilbagebetalingstid på 10 år. Det viser, at de ikke er bange for at investere på trods af en længere tidshorisont.

Bjørn Andresen fortæller, at de på sigt gerne vil være selvforsynende, når det kommer til strøm – eventuelt med en batteriløsning.

21. oktober 2020

ZEROcompany

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Virksomheder skal gå efter nullet ved at øjne den korte tilbagebetalingstid ved at gennemføre energieffektivisering- og renoveringer for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 44% og energiforbruget med 14,1 %.

Roadmap2025

 

Cookiepolitik