Grøn strøm til beboere: SAB satser på solenergi

Sønderborg Andelsboligforening energirenoverer syv afdelinger med solceller med batteri. Beboerne får dermed grøn strøm. Projekterne er en del af foreningens ”energi- og bæredygtighedsstrategi”, som hovedbestyrelsen har vedtaget. Den omfatter også etableringen af et grønt ambassadørkorps. Beboere skal være med til at fremme den grønne profil.

Af Ruth Nielsen

Torben Leth glæder sig til at det grønne ambassadørkorps kommer i arbejdstøjet

 

Sønderborg Andelsboligforening (SAB) stiller om på ”grøn”. Denne grønne profil skal gennemsyre hele foreningen med i alt 3.236 lejemål, som gælder både medarbejdere og beboere. Siden marts 2018 har alle boligforeninger i Sønderborg Kommune været i gang med ”HAPPI”, et EU-projekt, der handler om energirenovering i boligforeninger. Det har mundet ud i en ”energi- og bæredygtighedsstrategi 2020”, som hovedbestyrelserne har vedtaget.

At være miljøbevidst og at have fokus på energioptimeringer er intet nyt for SAB – men i takt med samfundsudviklingen er der større fokus på at nedbringe CO2-udslippet. Siden 2007 har ProjectZero og kommunen arbejdet for at området skal være CO2-neutralt i 2029. Med deres nye strategi understøtter boligforeningerne denne ambitiøse plan.

Energirenoveringer for mere end 110 millioner kroner

”Derfor har boligforeningen fokus på netop bæredygtighed, ressourceanvendelse, affaldshåndtering og natur- og miljøbeskyttelse, samt at sikre en fortsat mangfoldig biodiversitet i vores natur”, siger Vivian Engelbredt, formand for hovedbestyrelsen i strategiens forord.

Energirenoveringen vil koste alle seks boligforeninger 114 millioner kroner. Indtil nu er der igangsat projekter for 30 millioner kroner. Fra 130 afdelinger er 67 med. I alt bliver 3.300 boliger energirenoveret. Det skal give en besparelse i varme på 5,5 mio. kWh, det svarer til 2,75 millioner kroner pr. år. Dertil regner man med yderligere 2,6 mio. kWh besparelser ved solceller og varmepumper. Det svarer til 5,45 mio. kr. pr. år.

Det er en samfundsopgave

”Vi vil indenfor de økonomiske rammer være så bæredygtig som muligt. Vi går helhjertet ind i projektet ud fra den bevidsthed at kloden skal være til vores børnebørn. Det bedste er at kigge ind i os selv. Vi vil gerne være på forkant med de rigtige løsninger”, henviste Vivian Engelbredt til fx at genanvende byggematerialer og regnvand, men også brug af elbiler. ”Det er en samfundsopgave. Derfor er jeg glad for at I er med.”

Det sagde formanden på et møde med boligforeningens beboere i september, som kunne tænke sig at være en del af "det grønne ambassadørkorps". 

En del af HAPPI-projektet handler nemlig om beboerinddragelsen. I sidste ende er det beboerne, som beslutter på deres årlige afdelingsmøder om energirenoveringsprojekterne skal gennemføres. Det er virkelig beboerdemokrati. Det er de beboere, der deltager på afdelingsmøderne, som bestemmer, selv om det kun er to beboere, som møder op. I alt 7 afdelinger fra SAB har sagt ja til solceller med batteri. 

Grøn omstilling kan begynde i køkkenet

I alt 20 beboere fra SAB har meldt sig som grøn ambassadør. En af dem er Jes Jessen. Han mener den grønne omstilling kan begynde i køkkenet. Han elsker at lave vegetarmad, gerne opskrifter fra Asien, med massevis af grøntsager og frugt.

Jes Jessen mener at den grønne omstilling kan begynde i køkkenet

 

Jes Jessen bakker op om Vivian Engelbredts udsagn om biodiversitet. Han kunne godt tænke sig at omdanne grønne områder til et spændende samlingssted og en form for praktikplads for beboere i alle aldersgrupper. I stedet for græs kan der laves nyttehaver, højbede, plantes frugttræer og bærbuske og på den måde skabe et event ud af høsten.

Også Torben Leth er med som ambassadør. Han er et eksempel på, at SAB sætter handlinger bag deres ord om ”grøn omstilling”. Siden januar er han ansat som afdelingsinspektør. En opgave er netop at få ambassadørkorpset op at stå. I opstartsfasen fungerer han som korpsleder.

Han glæder sig til at ambassadørkorpset kommer i arbejdstøjet. ”Deres gode ideer fører vi ud i livet.  Inspirationen går jo begge veje. Når du ikke selv har en ide, er der andre der har. Du tænker måske på en anden måde”. Han forventer af det grønne ambassadørkorps, at ” vi får rykket lidt ved opfattelserne og at vi kan diskutere grønne tiltag. At det bliver nemmere at blive hørt.”

Torben Leth og Jes Jessen ser frem til den 21. oktober. På denne dag gennemføres et kursus på EUC Syd, som skal klæde ambassadører på til deres frivillige indsats til gavn for miljø og klima. De får også at vide, at de ikke er alene om opgaven. De er en del af et hold, som i fællesskab skal finde frem til løsninger og som vil og kan inspirere hinanden.

21. oktober 2020

Cookiepolitik