Skift til Grøn varme og få tilskud

Har dit gamle gas- eller oliefyr nykker, virker det ikke altid som det skal og er det på vej til at gå i stykker?  

Af Charlie Lemtorp

Andrea Kunsemüller og hendes mand tog en rask beslutning for snart 4 år siden- nu har de fjernvarme.​ Parrets årlige gasudgifter, inkl. årligt eftersyn og udgifter til reparation, lå højere end den udgift de har til fjernvarmen i dag. Og det gamle gasfyr havde dage, hvor det simpelthen gik ud, og andre gange var det ikke til at starte igen. Nu er forholdene anderledes og de skal slet ikke tænke på om det er koldt at stå op om morgenen.

Parret kan godt lide tanken om at fjernvarmen er fælles, og sidestiller forsyningen med andelstanken.

-  Det giver god mening at aftage varme fra et fælles anlæg, der ligeledes leverer CO2-neutral varme. Indtil nu har vi brugt mindre varme end forventet, men vi gør os også lidt umage for at holde en ens temperatur i alle rum, fortæller Andrea Kunsemüller.

Fremtidens tilskud bidrager til omstillingen

Det er det godt for vores omstilling mod nullet i 2029, at der er kommet tilskud til energirenoveringer. I den nedenstående tabel er der en oversigt over de tilskud der gives de kommende år. I 2021 er puljerne sammenlagt på 410 mio. kr.

- Hos Sønderborg Varme, udtaler Erik Wolff, at man glæder sig over, at der nu også kommer en fjernvarmepulje med midler til at understøtte udrulningen af fjernvarme, og en afkoblingspulje, hvor man kan søge om helt eller delvist at få dækket sine omkostninger, til at blive afkoblet fra naturgasnettet. De endelige kriterier for at få del i de to tilskudspuljer kendes endnu ikke, men efter det, der foreløbigt er kommet ud fra forhandlingerne, kan midler fra fjernvarmepuljen alene søges af fjernvarmeselskabet, som en støtte til udrulning i nye områder. Det er således også selskabet, som vil få evt. tilskud udbetalt. Anderledes er det med midler fra afkoblingspuljen, som vi forventer skal søges af den enkelte, og som vi håber kommer til at gælde både nye og eksisterende områder.

- Tilskudsmulighederne kan være med til gøre det mere attraktivt for Sønderborg Varme at udbrede fjernvarme til nye områder, og derfor undersøger man netop nu konkret muligheden for at etablere fjernvarme i Adsbøl, Rinkenæs, Nybøl og Vester Sottrup. Både for at beboerne i de nævnte områder ved, hvad de har af muligheder, når de skal vælge fremtidig varmekilde, og fordi tildelingen fra de trods alt begrænsede midler i puljerne sker efter først-til-mølle princippet, er det vigtigt at arbejde hurtigt. Sønderborg Varme forventer da også allerede, at have en endelig afklaring af, om man vil gå videre med disse områder omkring årsskiftet, og derfor opfordrer man beboerne til at væbne sig med lidt tålmodighed, inden man vælger ny varmekilde.

Glæder sig over at fjernvarme prioriteres

Direktør ved Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen, glæder sig ligesom Erik Wolff over regeringens nye initiativer, til at understøtte og styrke udbredelsen af fjernvarme:

- Det er tydeligt, at regeringen med de nye tiltag fortsat prioriterer fjernvarmen, som den mest miljøvenlige varmeforsyning.

Sønderborg Forsyning leverer i dag fjernvarme til 1.200 husstande i Nordborg og Havnbjerg - og udbygningen af fjernvarmenettet til det øvrige Nordals er i fuld gang. Planen er, at i alt 2.000 nye nordalsiske kunder vil få tilbudt fjernvarme i løbet af de kommende år, og de første nye kunder er allerede nu blevet koblet på. Om de nye tilskudsordninger får betydning for planerne for fjernvarmenettet på Nordals, ved Hans Erik Kristoffersen ikke endnu:

- Vi vurderer løbende, om og hvordan vores fjernvarmekunder kan få gavn af tilskudsordningerne. Økonomien i fjernvarmeprojektet på Nordals er allerede i dag god, og selv uden tilskud vil kunder, der i dag opvarmer deres bolig med gas eller olie, spare penge ved at skifte til fjernvarme.  

 

18. november 2020

Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen giver fjernvarmeselskaberne mulighed for at søge støtte ved opgaver, hvor tilbagebetalingstiden er meget lang. 

Afkoblingsordningen

Ved afkobling af gasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på ca. 8.000 kr., til dækning af de faktiske omkostninger ved afkoblingen. Afkoblingsordningen finansierer ca. 55.000 private husholdningers afkobling fra gasnettet.

Cookiepolitik