Grøn fjernvarme luner i kommunens CO2-regnskab

Sønderborg Kommune er som virksomhed frontløber i områdets bestræbelser på at opnå CO2-neutralitet i 2029. Et af visionens delmål er, at CO2-udledningen skal være halveret i 2020. Det mål har kommunen nået – og mere til, nemlig næsten 56 procent.

Pressemeddelelse fra Sønderborg kommune

Visionen om et CO2-neutralt område i Sønderborg i 2029 blev vedtaget af et enigt byråd i 2007, og for at holde øje med, at Sønderborg Kommune i den forbindelse lever op til sin rolle som frontløber, blev det i Energipolitikken fra 2008 vedtaget, at kommunen hvert år skal aflægge et CO2-energiregnskab.
 
Regnskabet for 2019 er netop præsenteret for Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune, og det viser, at Sønderborg Kommune som virksomhed har reduceret sin CO2-udledning med 55,7 procent siden 2007.
 
- Det er meget glædeligt, at der er fuld fart på den grønne omstilling. CO2-regnskabet er meget vigtigt for os, for det viser, at Sønderborg Kommune som virksomhed også selv kan tage den medicin, som vi beder alle andre om at tage for at gennemføre en grøn omstilling. Som den største virksomhed i Sønderborg-området er det vigtigt, at vi holder linjen og viser vejen for at komme i mål med CO2-reduktionen, siger borgmester og formand for Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen.
 
Kommunens fine resultat i 2019 hænger bl.a. sammen med, at fjernvarmeselskaberne i kommunen går fra naturgas til grøn fjernvarme. Det gjaldt Broager sidste år, og i nærmeste fremgår skifter også Havnbjerg fra naturgas til grøn fjernvarme. Indkøbet af naturgas til opvarmning af kommunens bygninger er siden 2007 reduceret med 59 procent.
Medvirkende er også, at nogle bygninger er solgt, mens andre er konverteret til grøn fjernvarme eller forsynet med varmepumpe.
 
- Vi er foran delmålet for 2020. Kigger vi ind i fremtiden, tager elektrificeringen af samfundet endnu mere fart, og det vil også påvirke CO2-belastningen fra energiforbruget i kommunen. Der opsættes flere og bedre ventilationsanlæg og varmepumper, der ganske vist øger elforbruget, men til gengæld betyder, at olie og naturgas kan udfases. Der vil også komme flere elbiler, som øger elforbruget, men udfaser benzin og diesel. Strømmen har aldrig været grønnere end nu, og dermed er vi med til at sikre et lavt CO2-aftryk, siger Erik Lauritzen.
 
I forbindelse med COVID-19 har Sønderborg Kommune hjemtaget betydelige lån, som i vid udstrækning bliver anvendt til at fremrykke ombygninger og nybyggerier. Disse projekter vil erstatte ældre bygninger, der ikke er energivenlige, og det vil også være med til at reducere energiforbruget i kommunale bygninger.

Kontaktinformation:

Erik Lauritzen, borgmester, tlf. 27 90 02 06, mail: ela@sonderborg.dk

Inge Olsen, afdelingschef i Bæredygtighed og Natur, tlf. 27 90 51 96, mail: iols@sonderborg.dk

Lene Sternsdorf, klimakoordinator, tlf. 27 90 66 36, mail:lstr@sonderborg.dk 

19. november 2020

CO2 regnskab

Roadmap2025-projektet har haft til formål at udvikle og forankre en robust 2025-handleplan for Sønderborgs vej mod nullet i 2029. Ambitionen er at realisere 75% CO2-reduktion i 2025 (i forhold til ProjectZero-projektets udgangspunkt i 2007).

Cookiepolitik