Bliv klar til næste ansøgningsrunde

Danskerne har vist stor interesse for regeringens nye tilskudsordning til energi-renovering – så stor – at 2020 puljen på 245 mio. kroner nu er brugt, men nye tilskudspuljer på 275 mio. kroner forventes klar primo 2021.

Af ProjectZero

Næsten 500 boligejere i Sønderborg-området har deltaget i tre informationsaftener om de nye tilskudsmuligheder til energi-renovering, som landdistrikterne, i samarbejde med Sønderborg Kommune og ProjectZero, har holdt i Svenstrup, Avnbøl-Ullerup og Tandslet.

”Sammen med landdistrikterne, Sønderborg Kommune og områdets fjernvarmeselskaber fik vi hurtigt arrangeret informationsmøder om, hvad boligejere kan søge tilskud til og hvordan tilskuddet skal søges. Samtidig har vi holdt to informationsmøder for pengeinstitutternes rådgivere, så de er klædt godt på, til at møde de boligejerne, som søger finansieringsløsninger til energi-renoveringen”, fortæller Peter Rathje, adm. direktør hos ProjectZero, der glæder sig over den store interesse og opbakning til møderne.

Der var plads til 40 boligejere til hvert informationsmøde, men efter de nye Corona-restriktioner blev meldt ud, blev antallet af pladser til boligejere reduceret 10 deltagere – til gengæld blev alle informationsmøderne live-streamet og omkring 500 boligejere fulgte med online, og fået vigtig viden om, hvad der kan søges tilskud til og hvordan tilskuddet skal søges.

Puljen brugt på rekordtid - ny klar i 2021

Interessen for årets tilskudspulje har været så stor, at de 245 mio. kroner er brugt for i år, men i 2021 er der afsat 375 mio. kroner til nye ansøgninger.

”Datoen for ansøgninger til den næste pulje er endnu ikke meldt ud, men ProjectZero anbefaler at interesserede boligejere allerede nu får udarbejdet et energimærke, som ser ud til at være et krav for at søge fremtidige puljer og som hjælper boligejerne med at prioritere deres energi-renoveringsprojekter. Der er lige nu ventetid på at få udarbejdet et energimærke grundet stor efterspørgsel – men få energimærket på plads straks”, siger Charlie Lemtorp, projektleder hos ProjectZero, som håber, at rigtig mange boligejere i Sønderborg-området fik deres ansøgning afsted inden den første pulje lukkede.

Det er muligt for helårsboligejere, herunder private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere med flere at ansøge om tilskud til energirenoveringer og tilskuddet er skattefritaget for private boligejere.

Folketinget har med klimaaftalen af 30. oktober 2020 lavet en langsigtet aftale, som skal bidrage til at realisere den ambitiøse danske klimamålsætning i 2030, hvor CO2-udledningen skal være sænket med 70%. Og alle skal bidrage til det fælles mål.

Formålet med puljen til energi-renovering er at nedbringe energiforbruget, mindske CO2-udledningen og skrotte eksisterende gas-, olie- og træfyr i helårsboliger. Overordnet kan der søges tilskud til skifte af varmekilde, isolering af boligen samt nedbringe boligens generelle energiforbrug.

For et typisk parcelhus på eksempelvis 152 m2, kan boligejere få et tilskud på helt op til 135.000 kroner ved at gennemføre en fuld energirenovering af boligen, hvilket svarer til ca. 35 procent af investeringen - men om den kommende pulje har helt de samme økonomiske forudsætninger, vides ikke endnu.

Boligejere kan læse mere om, hvad og hvordan der kan søges om tilskud til energi-renovering på www.zerobolig.dk.

 

Guide til ansøgning

Du kan undersøge og hente dit energimærke (hvis du har et) på www.boligejer.dk ellers skal du bestille et hos en energikonsulent.

www.tinglysning.dk kan du hente din tinglysningsattest, som skal dokumentere at du ejer den bygning,  du søger tilskud til.

Udfyld ”Tro og love” erklæringen ved at klikke her.

Følg dette link hvor du udfylder selve ansøgningen under fanen "Gå til ansøgningsportalen"

4. november 2020

TILSKUDSMIDLERNE FORDELES PÅ FIRE PULJER

Bygningspuljen

Bygningspuljen er målrettet energieffektivisering i helårsboliger. Med klimaaftalen bliver puljen udvidet og dens ramme justeret, så minimum 60 pct. af puljen målrettes tiltag, som indebærer et skifte fra olie-, gas- og biokedler samt elvarme til varmepumper. Det forventes, at husholdninger kan få et tilskud på mellem 15.000-25.000 kr.

Skrotningsordningen

Også denne pulje stammer fra Energiaftalen 2018 og tilskuddet tildeles virksomheder, som udbyder abonnementsordninger og anvendes til at sænke forbrugerens investering i en varmepumpe.

Med klimaaftalen udvides puljen til at omfatte alle olie- og gasfyr i områder uden for et eksisterende fjernvarmeområde eller uden for områder besluttet udlagt til fjernvarme. Skrotningsordningen åbnede d. 1. oktober 2020. Nu er der truffet beslutning om, hvordan puljen skal udmøntes fra 2021 og frem.

Der er afsat i alt 165 mio. kr. til puljen, ud over de midler som blev afsat med Energiaftalen 2018.

Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye områder besluttet udlagt til fjernvarme og støttes med et fast beløb på op til 20.000 kr. per husstand, for det antal husstande, som udgør minimumstilslutningen. Minimumstilslutningen er defineret som det antal husstande, der skal tilkobles for at give balance i selskabsøkonomien for konverteringsprojektet. Puljen træder i kraft 1. januar 2021.

Der er i alt afsat 405 mio. kr. til puljen.

Afkoblingsordningen

Afkoblingsordningen finansierer ca. 55.000 husstandes afkobling fra gasnettet. I dag bliver de faktiske omkostninger ved afkobling fra gasnettet lagt i et gebyr på ca. 8.000 kr.

Der er afsat i alt 470 mio. kr. til puljen.

Cookiepolitik