Aktive klimaambitioner i boligforeningerne

Beboere fra boligforeningerne GAB, NAB og Danbo deltog i ”grøn ambassadør” træning på EUC Syd. Styrket samarbejde og motivation skal inspirere beboerne til en styrket klimaindsats.

Af Ruth Nielsen

Deltagere var meget aktive som Sofie Nissen, Hans Erik Johansen, Birgit Fravsbøl, Morten Thomsen og Kaj Lindblad, alle fra NAB.​

Mere end 20 forventningsfulde beboere og ansatte fra boligforeningerne GAB, NAB og Danbo deltog medio november 2020 på Grøn ambassadørkursus (2) på EUC Syd i Sønderborg. De vil være grønne ambassadører for deres boligforening for at fremme den grønne profil. Alle 6 boligforeninger er som partnere i EU-projektet ”Happi” i gang med at energirenovere en del af deres bygninger for på den måde at være med til at bakke op om Sønderborg klimamål for 2029. Det afholdte kursus er nummer 2 i rækken af Grøn ambassadørkurser for områdets boligforeninger.

Masser af gode ideer til fremtidige indsatser

Efter næsten fire timers kursus stod et mål klart på deres idéliste: De vil styrke samarbejde ikke alene i deres boligforening, men også på tværs af områdets boligforeninger. Fx drøftede deltagerne fælles indkøb af LED-lamper. Dermed sparer man penge og mindsker samtidig CO2 udslip, grundet mindre kørsel m.v. De grønne ambassadører ønsker også fælles sparring via kurser/arrangementer, som f.eks. besøg på forbrændingsanlæg eller solanlæg. 

På ambassadørernes grønne dagsorden finder man også behovet for at omdanne fælles arealer til levesteder for bier og insekter. Måske kan man finde tilskudsmuligheder til at fremme biodiversiteten? Og når der er en blomstrende græsplan, hvad så med flere bænke og borde for at kunne nyde udsigten over en kop kaffe sammen med naboen?  Nogle deltagere forslog en handlingsplan, for at fastholde motivationen.

På tavlen kunne man se deltagernes baggrund og motivationer til at melde sig som grøn ambassadør. ​

Hvordan påvirker man andres adfærd?

Deltagere vare enige i, at det er en kæmpe opgave at motivere medbeboere til en mere grøn adfærd, til at spare på energi og ressourcer; uanset om det er strøm, varme eller vand. Som eksempel nævnte de affaldssorteringen i de respektive afdelinger, som efter mange år stadig ikke fungere optimalt. Det gælder om at tilbyde medbeboere noget som ”giver mening”, måske kunne ambassadørerne arrangere noget som gør medbeboere nysgerrige efter at være med i fælles aktiviteter? 

Ambassadørerne skal også vide hvad deres opgaver er. De skal ikke være politimænd men motivatorer; en kæmpe opgave, men den kan løses, sammen med de andre grønne ambassadører og med administrationen som hjælper til. Også på denne måde bindes organisationen, afdelingsbestyrelserne og ambassadørerne tættere sammen. De skal desuden afklare hvem de vil samarbejde med og vide hvad de skal gøre.

”Beboere skal få ejerskab. Når naboen ser hvordan jeg gør, er det måske nemmere at følge trop”, mente en deltager.

Underviseren Tanja Thuesen i dialog med Kurt Christensen fra GAB. 

Det er fællesskabet, som kan gøre forskellen

For at reducere energiforbruget forslog de at genanvende regnvand, skifte til LED-lys og sætte solceller op. De vil være opsøgende, invitere til fælles spisning og flere møder i afdelingen. Måske kan der udarbejdes pjecer, som oplyser om tiltag som gør verden grønnere.

Den idé bekræftede udsagn fra Peter Rathje, direktør for ProjectZero: Det er her og nu vi skal handle. Vi er nødt til at reducere CO2 udledningen. Sønderborg-området er godt på vej, med årets udgang er CO2-udledningen siden 2007 reduceret med 44 %. Peter Rathje var ikke i tvivl om, at de grønne ambassadører trækker i samme retningen, gennem fællesskabet, som han betegnende som afgørende for at få succes.

Vivian Engelbredt, formand for hovedbestyrelsen i boligforeningen SAB, gjorde deltagerne bekendt med boligforeningernes Energi- og bæredygtighedsstrategier. ”Lige meget hvad vi gør, om vi renoverer eller bygger nyt, skal der tænkes grønne løsninger først”, sagde hun. Hun er tilhænger af biodiversitet og opfordrede deltagere til at ”passe på at der ikke flyder affald i jeres boligforening, at der ikke bruges kemi i haven. I er ikke alene. Der er mange tiltag rundt omkring. Der sker noget.”

Peter Rathje og GAB-beboer Bent Alnor taler om forskellige grønne tiltag, imens Ruth Eriksen kigger på idélisten.

Udarbejd en strategi for indsatsen

Til sidst opfordrede Vivian Engelbredt de grønne ambassadører at ”lave en strategi, det giver god mening, ikke kun her og nu men også fremover. I skal ikke være bange for at prøve noget nyt”.

Ambassadørernes første opgave er at finde frem til en organisationsform: Hvem skal være holdleder, hvor tit skal de mødes, hvornår og hvor tit må der rekrutteres nye ambassadører, hvor længe skal man være ambassadør?

Det bliver et spændende møde at se frem til: I februar 2021 bliver de grønne ambassadører inviteret til en opsamlingsseance, hvor de skal fortælle om deres indsats til gavn for klimaet og miljøet.

23. november 2020

Bliv selv Grøn ambassadør

Alle 6 boligforeninger i HAPPI deltager med et eller flere grønne ambassadørkorps, og du kan være med.

Det er frivilligt at være grøn ambassadør. Men, med dit grønne engagement kan du bakke op om den grønne profil, som boligforeningerne er i gang med at opbygge. 

Energirenovering står højt på dagsordenen i alle boligforeningerne med bl.a. forbedring af klimaskærm, solceller med batteri og andre relevante tiltag. Det kan du læse mere om i de energi- og bæredygtighedsstrategier, som boligforeningernes hovedbestyrelser har godkendt – Link til energi- og bæredygtighedsstrategier.

Som grøn ambassadør sidder du måske med en idé, som kan lette den grønne omstilling i din boligforening og du kan medvirke til at skabe et idéforum? Du behøver ikke at være ekspert. Du agerer ud fra din egen hverdag og din grønne adfærd i dit hjem og udenfor. På den måde kan du bidrage med at påvirke andre til et bedre og bæredygtigt klima, som gavner ikke alene boligforeningerne, men i sidste ende hele kommunen, og dermed vores børn og børnebørn. Du kan bringe vigtig viden til beboerne, og bidrage til at arrangere grønne tiltag.

Du står ikke alene, tværtimod. Ambassadørkorpsets opgaver løses i fællesskab. Du bliver en del af et stærkt netværk i egen boligforening. Og du får mulighed for at opbygge gode relationer til de grønne ambassadører i de øvrige boligforeninger.

Kontakt din boligforening for mere information.

Om Happi-projektet

Happi er et treårigt EU-finansieret projekt, der baner vejen for, at 3.300 lejemål på tværs af seks forskellige boligforeninger i Sønderborg energirenoveres. Projektet skal bl.a. undersøge, hvordan boligerne bedst energirenoveres, hvilke teknologier og metoder, der skal benyttes, og hvordan de omfattende renoveringer skal finansieres, så de ikke resulterer i øgede udgifter for beboerne. Samt ikke mindst: hvordan beboerne aktivt involveres i renoveringen.

I 2029 skal Sønderborg-området være 100 % CO2-neutralt. Et vigtigt skridt i den store omstilling er energirenovering af både leje- og privatboliger. Boligforeningerne i Sønderborg, der står for ca. 30% af den samlede boligmasse i kommunen, har allerede gennemført omfattende energirenoveringer. Det er således lykkedes boligforeningerne at reducere deres CO2-aftryk med 44 %. Happi-projektet sikrer det næste skridt i udviklingen, hvor 3.300 boliger skal energirenoveres for ca. 114 mio. kr. Renoveringerne vil helt konkret resultere i årlige energibesparelser på strøm og varme på over 11 mio. KWh og i, at CO2-udslippet yderligere reduceres med 1.640 tons om året.

Boligforeningerne og deres beboere forventes samlet i perioden 2018 – 2025 at reducere deres samlede CO2-udledning med 9.000 tons CO2, som en del af Roadmap2025.

Læs mere om Happi-projektet her.

 

Cookiepolitik