Sønderborg Ungeklimaråd opnår 500 besvarelser på deres spørgeskemaundersøgelse

I løbet af de sidste tre uger har Sønderborg Ungeklimaråd besøgt adskillige klasseværelser og morgensamlinger på forskellige ungdomsuddannelser i Sønderborg Kommune, og har på den måde opnået 500 besvarelser, der skal hjælpe rådet med at belyse unges forhold til klimaemner i Sønderborg Kommune.

Af Ellen Lykkeby Myhrmann

Med spørgsmål som: ”Hvilke fokusområder er vigtige for dig i forhold til Sønderborg Kommunes planlægning af tiltag på klima- og energiområdet?" og ”Ønsker du større og nemmere mulighed for at involvere dig mere i processen omkring den lokale klima- og energiplanlægning?” sætter Sønderborg Ungeklimaråd fokus på unges forhold til klima, miljø og bæredygtighed i Kommunen.

Indtil videre har ungeklimarådet besøgt Gråsten Landbrugsskole, EUC Syd, BC Syd, AGS og FGU. På Statsskolen og SDU er spørgeskemaundersøgelsen blevet delt ud elektronisk via Lectio eller Facebook.

Det oprindelige mål var 400 besvarelser, og selvom målet er oversteget med godt 100 stk., har ungeklimarådet ikke i sinde at stoppe spørgeskemaundersøgelsen endnu.   

”Vi mangler stadig at besøge et par uddannelsesinstitutioner, og vi deler ivrigt undersøgelsen på sociale medier. Det har vist sig at være en god måde at nå mange unge på, samtidig har vi også formået at sprede budskabet om vores tilstedeværelse og arbejde endnu bredere, så det er en win-win.” fortæller Karl Hasberg, medlem af Sønderborg Ungeklimaråd, og fortsætter. ”Vi vil meget gerne opnå en høj besvarelsesprocent og nå ud til mange forskellige ungegrupper i Sønderborg Kommune. Det er vigtigt, når vi konkluderer på undersøgelsen, at vi har repræsenteret en bred del af Sønderborgs Ungdom, så vi får et realistisk billede af, hvilke barrierer, bekymringer og holdninger der gør sig gældende.” fortæller Karl, som også sidder med i en arbejdsgruppe, der fokuserer på cykling og transport. ”Vi har også valgt at spørge ind til transportvaner. Resultaterne kan vi bruge, når vi skal finde på tiltag, der kan motivere til at vælge mere bæredygtige transportmidler.”

Hvad skal undersøgelsen bruges til?

Når spørgeskemaundersøgelsen slutter, skal ungeklimarådet i gang med at analysere de mange besvarelser og i midten af maj inviteres ungeklimarådets Advisory Board og interesserede til en valideringsworkshop, der giver de deltagende mulighed for at diskutere og analysere besvarelsernes betydning. Ungeklimarådet vil efterfølgende udarbejde en rapport, der bl.a. skal afleveres til byrådet med anbefalinger og eksempler på konkrete initiativer med henblik på forøget ungeinddragelse og engagement inden for klima, miljø og bæredygtighedsemner.

Erfaringerne fra spørgeskemaundersøgelsen vil også blive brugt i internationale sammenhænge, idet Sønderborg Ungeklimaråd er en del af Erasmus+ projektet, ’EYES’, hvor ungeklimaråd fra Bulgarien, Polen, Frankrig og Spanien også deltager. Undersøgelserne i hvert land skal bidrage til en bredere forståelse og viden om ungeinddragelse i kampen for klimaet.

 

10. marts 2020

Medlem af Ungeklimarådet?

For at blive medlem af Ungeklimarådet skal du opfylde følgende kriterier: 

  • Være mellem 15-25 år
  • Være bosiddende, gå på studie eller have arbejde i Sønderborg kommune 
  • Være motiveret til at mødes ca. 1 gang i måneden for at diskutere løsninger på klimaudfordringen 

Hvis det kunne være noget for dig, så skriv til ek@projectzero.dk eller til em@projectzero.dk. Vi svarer også gerne på alle de spørgsmål, som du måtte have. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

EYES

EYES (Engaging Youth In Sustianable Energy Planning) hedder det EU Interreg projekt, som skal være med til at drive de unges ideer frem og samle op på den viden, som der kommer ud af det, så man efterfølgende kan dele best practice med andre kommuner og byer rundt i Europa. 

Som en del af EYES-projektet skal der i Ungeklimarådet også indgå unge fra såkaldte "vulnerable groups", og har altså ikke kun et fokus på et klimamæssigt hensyn, men tager også et socialt perspektiv ved at forsøge at inddrage unge fra udsatte/sårbare grupper i arbejdet med grøn omstilling.

Projektet varer i 2 år, hvorefter Ungeklimarådet fortsætter på baggrund af den viden og erfaring, som man får samlet sammen i løbet af de kommende to år. 

Cookiepolitik