Fuldt hus til klimauniversitet på Alsion

Det kan, som menigmand, være svært at se hvad der er op og ned på de mange udsagn om klimaet. Det retter Folkeuniversitetet Sønderborg nu op på med en forelæsningsrække, som for fulde huse belyser de forskellige teorier om årsagerne til klimaforandringerne.

Af Peter Rathje

 

Universet eller menneskeskabte forandringer?

Over 3 torsdage har klimaforelæsninger trukket fulde huse i M205 på Alsion og forskere med vidt forskellig tilgang har beriget de op mod 60 tilhørerne med deres forskning og konklusioner – alle centreret omkring følgende centrale spørgsmål:

  • Kan videnskaben forklare årsagerne?
  • Hvad er konsekvenserne?
  • Hvad kan vi selv gøre?

Mest kontroversiel i forhold til den altovervejende del af verdens forskere, var Henrik Svensmark, DTU Space, som på Alsion fortalte at klimaforandringerne jf. hans forskning kan forklares med kosmisk indstråling fra stjerner der eksploderer i vores Mælkevej og derved tilfører vores solsystem en strøm af energetiske partikler. I perioderne med høj indstråling og solaktivitet bliver jordens klima varmere, og i perioder med lav solaktivitet fås et koldere klima. Men Henrik Svensmark viste i sin forelæsning forståelse for, at andre teorier også kunne forklare klimaforandringerne.

Magnetisme som mulig forklaring

Seniorforsker Peter Stauning, DMI, har også forsket i om lysende pletter på Solens overflade og magnetiske storme påvirker Jordens klima. Jo, solpletterne er tegn på voldsom magnetisk aktivitet på Solen, som gennem solvinden – en strøm af energirige ioner – udbredes i rummet og påvirker Jorden på forskellige måder, bl.a. nordlys og gennemtrængende hård stråling, som kan ødelægge satellitters solpaneler og computersystemer. Men konkluderede Peter Stauning, så kan de omfattende klimaforandringer siden midt-70érne kun forklares med menneskets afbrænding af jordens fossile ressourcer.

Frederik Silbye, analysechef i Klimarådet, fortalte om de mulige løsninger på klimakrisen – set i både et dansk og internationalt perspektiv. Forelæsningen viste, at de kendte tekniske løsninger til bygninger, virksomheder m.v. alle skal i spil, men at det også handler om, at vi alle skal ændre vaner/adfærd. Klimaloven er ambitiøs og politikerne skal udvise mod og vilje til at løfte i flok. I modsat fald risikerer vi, at Paris-aftalens 1,5 grad scenarie bliver overhalet indenom og at temperaturstigninger på 3-4 grader C bliver den nye ”politiske norm” sluttede Frederik Silbye sin forelæsning.

Forelæsningsrækken afsluttes torsdag den 12. marts 2020, hvor professor Stiig Markager, Aarhus Universitet vil forelæse om menneskets (antropocæne) tidsalder og de menneskeskabte hovedpiner som biodiversitet og oversvømmelser. Fælles for alle disse problemer er, at naturen kan hjælpe, hvis altså vi giver den plads, mener professor Stiig Markager.

Stor tak til Folkeuniversitet Sønderborg for at sætte klimaet på forårets forelæsninger. 

11. marts 2020

Bliv klimaklog på Videnskab.dk

videnskab.dk kan man læse at mere end 97% af verdens forskere, baseret på studier af 11.000 videnskabelige artikler, er enige om klimaforandringerne er menneskabte.

»Jeg bliver ikke længere for alvor eksponeret for nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om mennesker er årsag til klimaforandringer,« siger klimaprofessor Sebastian H. Mernild i anden artikel på Videnskab.dk og fortsætter »Den største årsag til de klimaændringer, vi ser nu, er, at vi som menneskehed er i gang med at ændre atmosfærens sammenhæng med drivhusgasser. Det er dokumenteret,« lyder det fra Sebastian H. Mernild, som besøgte Sønderborg i forbindelse med 100% Climate Neutrality klimakonferencen på Alsion i oktober 2019.

Cookiepolitik