Sæt turbo på grøn genstart

Klimakrisen forsvandt ikke under COVID-19 og nye grønne genstart-pakker kan sætte turbo på familiernes grønne investeringer til gavn for både borgerne, beskæftigelsen og klimaet.

Coronakrisen har sat de fleste økonomier i verden i stå. Det gælder også for Danmark, hvor Nationalbanken forventer et fald i bruttonationalproduktet på mellem 3 og 10 pct. i 2020. Konsekvensen er stigende arbejdsløshed, konkurser og lignende. For at få gang i økonomien igen er der brug for at stimulere dansk økonomi, når samfundet nu åbner efter COVID-19 sundhedskrisen.

Af Peter Rathje

Klimaet er fortsat en brændende platform

Folketingets 70-procents klimamålsætning for 2030 understreger den stadig brændende klimaplatform og behovet for at handle nu, mens omkostningerne stadig er til at overskue. Målsætningen bygger på et fælles ansvar for at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader, således som også Danmark bekræftede på FN klimatopmødet i Paris i 2015.

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen underskriver borgmesteraftalen i forbindelse med COP21 i Paris 2015.

Klimarådet, som er Folketingets eksperter på klimaområdet, peger i en ny rapport på 14 grønne tiltag, som kan sikre at klima og beskæftigelse går hånd i hånd med langsigtet grøn omstilling. Og langt de fleste af forslagene er helt i tråd med Sønderborgs Roadmap2025. Dette gælder bl.a.

  • energirenovering af bygninger
  • skrotning af olie- og naturgasfyr
  • udbygning af ladeinfrastruktur til elbiler
  • øget genanvendelse af affald og spildvarme

Tid til at skrotte olie-/gasfyret

Vores boliger (hjem) er stadig vigtige fysiske omdrejningspunkter for det gode liv, hvilket også blev bekræftet under coronakrisens arbejde-hjemmefra. Derfor giver det god mening at investere i at boligerne bliver mere energieffektive og at olie og gasfyr erstattes af tidssvarende grønne varmekilder.

Roadmap2025 peger på øget isolering, nye energieffektive vinduer, varmepumper på landet, grøn fjernvarme, bygningsintegrerede solceller og ændret adfærd som de sikre virkemidler til skabe et bedre indeklima, et styrket energimærke, øge den lokale beskæftigelse samtidig med at vi i samarbejde reducerer områdets CO2-udledning med 50.000 ton CO2 frem mod 2025.

Nu indledes jagten på de sidste oliefyr, og de seneste udmeldinger fra landets klimaminister tyder på, at også gasfyrene bliver skrotningstruede. I givet fald, er der grund til at forvente at skrotningspræmier eller tilskud gør det mere attraktivt at skifte, især på landet hvor investeringen på ca. 100.000 kr i den rigtige varmepumpeløsning stadig udgør en høj andel af boligens samlede pris.

Det er vigtigt, at boligejerne og -beboerne oplever tryghed i beslutningsprocessen som også involverer håndværkere, områdets pengeinstitutter, kreditforeninger, ejendomsmæglere og kommunen m.v. ProjectZero ønsker at styrke den lokale opbakning og sikre at ingen grønne investeringsbeslutninger spildes som følge af misforståelser eller manglende kompetencer.

Tank din nye bil hjemmefra

Om kort tid ruller elbilerne i endnu større styktal ind i byerne, og kampen om ladestanderne begynder. Derfor er det vigtigt, at der i tilknytning til boligerne etableres el-ladestandere, som både kan sikre over-night opladning samt balancere elsystemet.  Elbilerne kræver strøm og udtag i tilknytning til boligen. Høster man allerede egen strøm fra solceller, kan overskydende strøm opbevares i elbilen.

Kloge folk har tidligere udtalt at Danmark er en nation af pyromaner: vi finder noget som kan brænde, sætter ild til det og glæder os (kortvarigt) over varmen. Men ”affald” er ikke længere noget vi brænder af, men vigtige ressourcer, som forudsætter opmærksomhed og en ændret håndtering i både familierne og i den efterfølgende upcycling til nye materialer.

Tid til at løfte opgaven i flok

Klimarådets anbefalinger giver med andre ord god grøn mening og bakker op om både Roadmap2025 og den nye ressourcetænkning og Verdensmålene.

Lad os derfor håbe, at Klimaministeren og et enigt Folketing på hver af områderne vil bakke op med nødvendig rammesætning, således at det ikke kun er klimaklogt, men også økonomisk attraktivt at energirenovere, skrotte olie- og gasfyret, gøre klar til elbilen og bidrage til en øget ressource-genanvendelse.

 

19. maj 2020

Klima & Beskæftigelse

Klima og beskæftigelse skal være to væsentlige faktorer, når den danske økonomi skal genoprettes. Klimarådet sætter i et nyt notat spot på forskellige klimatiltag, der vil kunne sætte gang i økonomien uden at sætte klimaet på pause. Men genopretningspakken er langt fra nok til at nå klimamålene.

På kort tid har en verdensomspændende sundhedskrise spredt sig til den globale økonomi, og også Danmark står over for en betydelig nedgang i BNP i 2020. Når der forhandles om en økonomisk genopretning, er det vigtigt, at genopretningen ikke gør den grønne omstilling sværere. I vurderingsnotatet, Grøn omstilling i en genopretningstid, ser Klimarådet nærmere på, hvordan håndteringen af de forskellige kriser kan tænkes sammen.

”Klimapolitikken hastede før coronakrisen, og den haster stadig. Der er nu opstået et akut behov for, at vi laver en genopretning af økonomien, og det er helt essentielt at klimaet indgår som et centralt element i de kommende politiske tiltag,” siger Peter Møllgaard, formand for Klimarådet.

Grøn genopretningspakke kan gavne klimaet og stimulere økonomien

Klimarådet fremlægger 14 forskellige klimatiltag, som alle er vigtige for omstillingen og som samtidig kan skabe nye job i Danmark. Det kan være investeringer i varmepumper, vindmøller og energieffektiviseringer. Det er dog vigtigt at understrege, at denne pakke af tiltag i sig selv ikke bringer Danmark til 70 procents reduktion i 2030.

”Klimarådet peger på en række klimatiltag, som også kan gavne beskæftigelsen i Danmark. Klimatiltagene bør vedtages uanset hvad for at nå vores 70-procentsmål, så der er ingen grund til at tøve nu. Men tiltagene i sig selv er slet ikke tilstrækkelige, så vi skal have langt flere klimainitiativer sat i søen sideløbende med den økonomiske genopretning,” siger Peter Møllgaard.

Hent klimarådets anbefalinger til Grøn omstilling i en genopretningstid her.

 

Cookiepolitik