Den nye normal er grøn

Energiforbruget falder under Corona-krisen, men hvad sker der med forbruget når dagligdagen igen indtræder om nogle få uger. Glæder vi os til ”den gamle normal” eller vil COVID-19 efterlade en tankestreg i vores adfærd?

I knap 2 måneder har COVID-19 vendt op og ned på samfundet og størstedelen af befolkningen har arbejdet hjemmefra i frivilligt Corona-eksil. Dette gælder ikke kun virksomhedernes medarbejdere, men hele familien, idet børn og unge også er blevet hjemmeskolet.

Af Peter Rathje, ProjectZero

Livet i Corona-eksil

Internettet har sammen med TV/radio været familiens faste forbindelser til omverden og det er nu dokumenteret, at meget af vores traditionelle arbejde KAN udføres fra hjemmet. Også selv om vi i stigende grad erkender at hverken Teams, Zoom eller Skype helt kan erstatte værdien af menneskeligt samvær i det daglige arbejde.

Men ikke kun internettet og TV har kørt i næsten døgndrift, det gælder også PCerne, radiator-termostaterne, bagning, madlavning og hjemmets kaffemaskine. Til gengæld er transport til arbejde, familiebesøg, grænsehandel, ferierejser m.v. skrumpet ind til næsten nul – og de fleste dagligvareindkøb kan jo klares på cykel.

15 % lavere energiforbrug under COVID-19

Professor Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet, udtalte forleden at han skønner at energiforbruget i marts/april 2020 er reduceret med ca. 15% i forhold til normalforbruget – primært som følge af ændret transportarbejde.

Ifølge professoren er dette, sikkert et overraskende lavt tal, især set i lyset af det ”offer”, som vi alle føler at bringe i den nuværende situation. Men også et signal om hvad der venter henne om hjørnet, når klimakrisen igen overskygger Corona-krisen, og der for alvor sættes fokus på at realisere Folketingets klimalov med 70% CO2-reduktioner i 2030.

Den nye normal skal være grøn

Turisthvervet, flyselskaberne, bilhandlerne og oliebranchen styrtbløder. Hvad bliver mon ”den nye normal”, når samfundet igen bliver normaliseret og vi igen mindes om klima-krisen?

Nye undersøgelser viser at bl.a. fællesskab, ansvarlighed og det lokale vil betyde mere for danskerne end tidligere. Men den nye normal bør ikke være noget vi venter på; men en rettidig tilgang til at samtænke udfordringer og løsninger på tværs af nuværende og fremtidige kriser.

Klimaudfordringen vil banke på vores fælles dør ud i al evighed og koste dyrt – medmindre den imødegås ved rettidige energieffektiviseringer af vores boliger/bygninger, øget cyklisme, skrotning af olie- og gasfyr og mere grøn energi fra lokale vindmøller, solceller og biogas. Derfor bygger vejen ud af Corona-krisen på en styrket klimaindsats, både lokalt, nationalt og internationalt.

Lad os sammen gribe udfordringen og vise fællesskabet og naturen, at vi vil tage ansvar og løfte i flok således, at vi lokalt genskaber både beskæftigelsen og økonomien på en grøn vækstagenda.

 

6. maj 2020

Kan Sønderborg konstatere ændringer i adfærd/forbrug?

ProjectZero har forsøgt at undersøge om der lokalt i Sønderborg er målelige ændringerne i vores energiforbrug under Corona-krisen.

N1/Norlys oplyser, at mens elforbruget i virksomhederne generelt er faldet, så er det steget tilsvarende i de private hjem og sommerhuse.

Sønderborg Varme kan ikke umiddelbart konstatere et stigende varmeforbrug i de private hjem – også her er der således tale om ”ligeud kørsel” i forhold til tidligere år.

Flere af områdets pengeinstitutter konstaterer stigende privat opsparing og dermed tilbageholdende private investeringer og/eller forbrug. Alligevel melder mange håndværkere i Sønderborg-området om business as usual og forventninger til stigende beskæftigelse.

 

Cookiepolitik