Sønderborg bekræfter Paris-aftalen

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen underskrev i 2015 C40-borgmesteraftalen i Paris, nu bekræfter byrådet at Sønderborg vil efterleve aftalen og forventer at få C40´s DK2020 klimastempel, som en af de første danske kommuner.

(Af Peter Rathje, baseret på pressetekst fra Sønderborg kommune)

 

Sønderborg Kommune er klar med sin klimaplan, og tænketanken CONCITO har tilkendegivet, at den lever op til kravene i FN’s Parisaftale. Sønderborg kan dermed blive en af de første danske kommuner til at få sin klimaplan C40-godkendt. En klimaplan der omfatter både reduktion af klimagasser, klimatilpasning og landbrug.

Paris-aftalen blev underskrevet af alle verdens lande

I december 2015 underskrev alle verdens lande Paris klimaaftalen, med henblik på at fastholde temperaturstigningerne under 1,5 grad C. Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, var sammen med knap 500 borgmestre fra hele verden med i Paris, og underskrev på Rådhuset i Paris, borgmesteraftalen, som lagde pres på klimaforhandlingerne og forpligtede byerne til at efterleve Paris-aftalen. 

Efterfølgende har C40-netværket udviklet metoder til både planlægning og monitorering og i Danmark, påbegyndte 20 danske kommuner i forsommeren 2019 deres planlægning af vejen mod netto-nul i 2050. Den fælles danske rammesætning hedder DK2020 og er sat af Realdania og ConcitoDK2020. Og Sønderborg er en af de 20 danske kommuner, som de sidste 12 måneder har arbejdet hårdt på at planlægge og dokumentere vejen til netto-nul i 2050.

Godkendt af Teknik & Miljø og på vej mod Byrådet

Teknik-og Miljøudvalget har netop godkendt klimaplanen og indstiller, at Byrådet godkender den på sit møde i juni.

- Når vi allerede nu er klar til at præsentere en klimaplan, så handler det om, at vi i forvejen igennem en årrække har demonstreret ambitioner og handlekraft på klimaområdet. Vi har været i gang længe, mens andre stod og ventede i startblokken. Klimaplanen erstatter ikke de strategier og visioner, vi allerede har på området, men kan ses som en slags overligger. Jeg er glad for og stolt over, at vi via DK2020 får mulighed for både at gå foran, men også inspirere andre byer og kommuner til at arbejde konkret for at imødegå klimaforandringer, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aase Nyegaard.

De overordnede planer i Sønderborgs klimaarbejde er Bæredygtighedspolitikken, Klimatilpasningsplanen og ProjectZeros Roadmap2025. Under disse ligger en række andre indsatser/planer for fx grundvandsbeskyttelse, spildevand, beredskab, indkøb og udbud, varmeplan, transporthandleplan osv.

Omfatter også klimatilpasning som følge af mere vand

- Når vi ser på vores Climate Action Plan, som en klimaplan hedder i internationalt regi, så bliver det tydeligt, at alle vores tiltag på klimaområdet hænger sammen, uanset om de har fokus på bæredygtighed, klimatilpasning eller CO2-reduktion. Og det er rigtigt, som nogle nok vil fremhæve, at Sønderborg ikke alene kan afværge klimaforandringer, så vandet ikke stiger op til boligerne i Gråsten, Vemmingbund og på Sønderborg Havn – men det er jo netop derfor, at det internationale fokus giver mening, supplerer næstformand i udvalget, Stefan Lydal.

Sønderborgs klimaplan, som også findes i en ”kort fortalt”-version skal i første omgang godkendes i Byrådet. Derefter vil tænketanken CONCITO indstille den til godkendelse i netværket af klimafokuserede byer i hele verden, C40. 

 

Evt. yderligere oplysninger:

Udvalgsformand Aase Nyegaard, tlf. 27 90 02 18, mail: any@sonderborg.dk

Næstformand Stefan Lydal, tlf. 27 90 37 18, mail: sly@sonderborg.dk

Plan- og Myndighedschef Sille M. Dall, tlf. 27 90 54 59, mail: smar@sonderborg.dk

10. juni 2020

Paris-aftalen

På FN’s klimakonference i Paris i 2015 vedtog 195 lande den såkaldte ”Parisaftale”, hvorved de forpligtede sig til at holde den globale opvarmning under 2 grader og helt under 1,5 grad. Den gennemsnitlige temperatur er dog allerede steget 1 grad og det haster derfor med actions.

C40-netværket koordinerer klimaindsatsen i verdens største byer. Pt. omfatter netværket 94 byer, som alle har forpligtet sig til at udarbejde bindende klimaplaner som understøtter Paris-talen med deadline 2020.

Realdania besluttede i 2019 at afprøve planlægningsværktøjerne fra de store byer i de langt mindre danske kommuner og udvalgte efterfølgende sammen med den grønne tænketank Concito og C40, 20 kommuner til at opdatere og tilpasse deres klimaarbejde, så det lever op til C40’s standard. Projektet hedder DK2020 og understreger både den danske dimension, samt at deadline for klimaplanen er 2020.

Hør Al Gores tale på C40-mødet i København i oktober 2019

Al Gore har om nogen markeret sig på klimafronten. I 2006 inspirerede han med ”An inconvinient Truth”, Tænketanken Futura Syd til, at etablere ProjectZero, som et offentlig privat partnerskab i Sønderborg.

I oktober 2019 talte han igen dundertale på C40-topmødet i København. Hør Al Gores klima-opsang til verdens ledere her.

DK2020 klimaplan Sønderborg

Forudsat Byrådets godkendelse af DK2020, Sønderborg forpligter Kommunen sig til at forfølge de ambitiøse målsætninger for bæredygtighed, reduktion og klimatilpasning. Det sker konkret ved at gennemføre de prioriterede tiltag og løbende følge udviklingen fremover.

De prioriterede tiltag er:

  • Gennemføre Roadmap2025
  • Opdatere energi- og varmeplanlægningen i 2020-2021
  • Opdatere Handleplan for grøn transport i 2021
  • Dialog med landbruget om reduktion
  • Opdatere klimatilpasningsplanen i 2021
  • Klargøre til realisering af klimatilpasningsprojekter angivet i klimatilpasningsplanen
  • Igangsætte pilotprojekter for klimatilpasning
  • Indarbejde klimatilpasning i ejerstrategien
  • Fortsætte stærk organisering og partnerskab om DK2020 for at frisætte synergi
  • Bruge nyt Center for Verdensmål til formidling

Download dokumenterne:

Kortet viser de 20 kommuner, som har committed sig til at udarbejde klimaaftaler baseret på C40´s metoder i 2020. Sønderborg og Samsø er nu klar med deres DK2020 klimaplaner.

Cookiepolitik