Danske kommuner skriver klimahistorie

På Samsø og i Sønderborg er to klimaplaner af international standard netop blevet godkendt af det globale bynetværk C40. De to kommuner er en del af Realdanias klimaprojekt DK2020, hvor de sammen med 18 andre danske kommuner arbejder for at sætte nye standarder for kommunernes klimakamp.    

(Artiklen bygger på pressetekst fra Realdania)

Det er ikke kun store, internationalt kendte byer som Los Angeles og London, der kan levere klimaplaner på et niveau, der matcher Paris-aftalen.

Også Samsø Kommune og Sønderborg Kommune har nu sat punktum for hver sin ambitiøse klimaplan, som er blevet udarbejdet efter samme standard for klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det globale bynetværk C40.

En integreret klimaplan for Sønderborg

Sønderborg Kommune er banebrydende gennem sit arbejde i ProjectZero – et partnerskab mellem kommunen og det højteknologiske, lokale erhvervsliv om at bringe CO2-udledningen fra energiforbruget ned på nul allerede i 2029.

Med DK2020-klimaplanen går kommunen flere skridt videre med indsatser inden for bl.a. energiforsyning, boliger, person- og godstransport, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og landbrug. Blandt de største indsatser er Sønderborg Forsynings plan om at opsætte kystnære vindmøller. En af visionerne i Sønderborg er, at vindstrømmen sammen med flere biogasanlæg og solcelleparker indgår i produktionen af klimaneutral energi.

”Sønderborgs ProjectZero har haft fokus på klimaet siden 2007 og lært os, at byrådets klimaambitioner bedst løses i et offentligt-privat samarbejde med borgerne og erhvervslivet. Med DK2020 klimaplanen har vi trykprøvet indsatserne i forhold til Paris-aftalen og samtidig integreret både bæredygtighed og klimatilpasning.  DK2020-projektet bygger på erfaringerne fra C40 og sikrer dermed en robust klimaplatform på tværs af grænser og verdensdele. Vores ambition er fortsat at være helt i front, og jeg er stolt over, at Sønderborg nu både kan bekræfte Paris-aftalen og inspirere andre byers klimaindsatser”, siger borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune. 

Sønderborg havnefront oversvømmet.

Samsø har fokus på færgetransporten

Samsø Kommune har i mere end 20 år arbejdet med grøn omstilling af lokalsamfundet og har med en ambitiøs indsats vist, hvordan man kan omstille en ø med knap 3.700 indbyggere til vedvarende energi. Nu tager Samsø hul på et nyt kapitel med C40s godkendelse af kommunens nye klimaplan.

Udover et mål om en klimagasreduktion på 70% inden 2030 i forhold til 1990 og netto nul-udledning inden 2050, har Samsøs klimaplan blandt andet fokus på drivhusgasudledningerne fra færger, der sejler til og fra øen. 60% af den samlede udledning fra transportsektoren i kommunen stammer fra færgerne, og Samsø vil derfor, som en del af deres nye klimaplan, arbejde for, at færgerne i fremtiden sejler på lokalt produceret flydende biogas i stedet for naturgas som i dag.  

”Samsø er glad for at være med i Realdanias DK2020-projekt, og med vores nye klimaplan har vi analyseret lokale problemstillinger og løsninger, der kan gøre øen fossilfri. Siden Svend Auken udnævnte Samsø som Vedvarende Energi Ø har Samsø vist, at lokale aktører i fællesskab kan flytte en kommunes CO2-balance afgørende. Nu håber vi, at regeringens nye klimahandleplan giver det samme spillerum til, at kommuner og lokale kræfter kan fortsætte det arbejde. Jeg er sikker på at decentralisering af klimapolitikken vil gøre den billigere, nemmere og hurtigere at implementere og dermed sikre, at vi når landets ambitiøse mål om 70% reduktion i CO2-udledning i 2030,” siger Marcel Meijer, borgmester i Samsø Kommune.

Den nye færge , "Lilleør", skal sejle mellem Århus og Sælvig på Samsø i 2021. Færgen sejler uden biler og bruger mindre brændstof. (Illustration: Samsø Rederi).

Flere kommuner er i proces

Og yderligere 18 danske kommuner færdiggør deres klimaplaner i 2020.

Alle er de en del af Realdanias projekt DK2020. Her har 20 danske kommuner siden foråret 2019, med hjælp og sparring fra Danmarks Grønne Tænketank CONCITO og eksperter fra C40, været i gang med et forløb, som styrker deres klimaambitioner og ruster dem til at udvikle en klimaplan, der viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. Derudover skal klimaplanen indeholde konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

DK2020 kommunerne bekræfter Paris-aftalen

Gennem Realdanias projekt DK2020 har 20 danske kommuner fået en unik mulighed for at gennemgå et forløb, der ruster dem til at videreudvikle, opgradere eller tilpasse deres eksisterende klimaarbejde til den globale ”best practice” på området og i sidste ende udvikle klimaplaner, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen.

Kommunernes klimaplaner vil blandt andet indeholde anvisninger på, hvordan kommunerne kan blive klimarobuste og klimaneutrale i senest 2050 og sætte ambitiøse delmål for klimatilpasning og reduktion af drivhusgasser. Undervejs har kommunerne fået teknisk hjælp og sparring af den grønne tænketank CONCITO og C40, så planerne lever op til C40s standard for klimaplanlægning.

Frem mod 2021 færdiggør de 20 kommuner deres klimaplaner. De to første klimaplaner fra henholdsvis Sønderborg Kommune og Samsø Kommune er nu klar.

De 20 kommuner i DK2020 er Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle og Aarhus.

1. juli 2020

Klik på billedet og hør Peter Rathje, direktør for ProjectZero, fortælle om Sønderborgs DK2020 klimaplan i TV SYD.

Læs Sønderborgs DK2020 klimaplan:

Download dokumenterne:

C40 Climate Action Planning Framework

De 20 kommuner i DK2020 anvender C40's såkaldte Climate Action Planning Framework (CAPF), som er et redskab til at udvikle Paris-kompatible klimaplaner. De færdige klimaplaner bliver efterfølgende vurderet af CONCITO og C40 for at sikre, at de lever op til den internationale standard for klimaplanlægning.

Danmark er det første land i verden, hvor en gruppe af kommuner samarbejder om at udvikle klimaplaner i overensstemmelse med CAPF, og dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i den verdensomspændende kamp for klimaet. Det betyder også, at en stor del af den viden, de danske kommuner generer gennem DK2020, bringes tilbage til og bruges i C40’s internationale arbejde.

”Klima er en stærk kommunalpolitisk dagsorden, og kommunerne har i årevis arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Med DK2020 har udvalgte kommuner fra hele landet fået mulighed for at sætte ekstra turbo på den lokale klimakamp – til stor inspiration også internationalt. Derfor ser jeg rigtig meget frem til at bringe al den værdifulde viden, danske kommuner i DK2020 genererer, videre ind i det globale arbejde i C40,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

Jesper Nygaard, direktør i Realdania

DK2020-danmarkskort

 

Cookiepolitik