Bliv Klimaklog på Sønderborgs grønne omstilling

I denne uge lancerede ProjectZero hjemmesiden ’Bliv Klimaklog Sønderborg’ og dermed kan alle gå på opdagelse i ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg og blive klogere på, hvordan Sønderborg-området når ZERO i 2029 gennem fælles handlinger.

Hjemmesiden er udviklet af Nina Rosenkilde Jessen, der i 12 år blandt andet har været ansat på Havnbjerg Skole og Nordals Skolen, med fokus på trivsel, motivation og en grøn dannelse. De konkrete Indsatser har bl.a. omfattet implementering af FN’s Verdensmål, gennemførelse af et pilotprojekt om udeskole i Sønderborg Kommune og aktiv deltagelse i House of Science, 2imprezs-klimaprojektet.

Den nye hjemmeside giver også adgang til fremtidens digitale ProjectZero – CityPortalSønderborg – hvor interesserede kan finde information om hvor meget strøm, vand og varme udvalgte bygninger producerer og bruger – i realtid - om områdets vindmøller, ladestandere til el-biler m.v.

Hjemmesiden kobler klimaudfordringer og Sønderborg-løsninger.

Af ProjectZero

Siden 2007 har Sønderborg været i gang med omstillingen til et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 og i dag arbejdes der med at implementere mere end 50 konkrete projekter, som skal sikre, at Sønderborg-området når ZERO i 2029.

”I dag arbejdes der på rigtig mange energi- og klimaprojekter i Sønderborg-området og det kan virke uoverskueligt for den enkelte borger at følge med i status for Sønderborgs grønne omstilling og hvordan borgeren selv kan engagere sig. Derfor gav vi Nina frie hænder til at udvikle og implementere ’Bliv Klimaklog Sønderborg’ hjemmesiden med ambition om, at skabe inspirerende oplysning, om både udfordringer og løsninger.”, siger Peter Rathje, administrerende direktør for ProjectZero og tilføjer:

”ProjectZeros nuværende hjemmeside er meget omfangsrig med masser af spændende og relevant indhold og dokumentation for områdets 12 års rejse med at omsætte ProjectZero-visionen til handlinger. Flere borgere har undervejs efterlyst en hjemmeside, hvor indholdet er mere målrettet på, hvad den enkelte borger kan bidrage med og samtidig motivere og inspirere alle til at deltage i den grønne omstilling”, siger Peter Rathje.

Fokus på en lærende og motiverende fortælling om ProjectZero-visionen

Nina Rosenkilde Jessen, der har udviklet ’Bliv Klimaklog Sønderborg’, har blandt andet være skolelærer og klasselærer i 12 år, først på Havnbjerg Skole og dernæst på Nordals Skolen, hvor hun i 5 år havde fokus på trivsel, motivation og en grønnere dannelse, blandt andet gennem implementering af FN’s Verdensmål, gennemførelse af et pilotprojekt om udeskole i Sønderborg Kommune, samt deltagelse i ProjectZeros 2imprezs-projekt.

”Den grønne omstilling må ske gennem en grundtanke om en nydannelse af hele samfundet parallelt med en adfærdsændring hos borgerne, hvis vi skal nå ZERO i 2029. Det mener jeg bedst sker ved at give borgerne adgang til de nødvendige oplysninger, som præsenteres indenfor deres forståelsesramme, så deres øjne åbnes roligt, men sikkert - og samtidig lader dem forstå vigtigheden af den grønne omstilling - og dermed giver dem lyst til at handle grønt”, fortæller Nina Rosenkilde Jessen, der i dag er ansat hos Softteams som projektkoordinator.

Efter fem års intenst arbejde med udeskoleprojektet på Nordals Skolen, hvor bæredygtighed og grønne løsninger blev implementeret i undervisningen og med et efterfølgende 2imprezs-forløb, hvor energi og klima var på dagsordenen, har Nina Rosenkilde Jessen valgt at engagere sig personligt i den grønne omstilling af Sønderborg-området.

”Den enkelte skal have lyst til- og en motivation for at handle. Jeg tror på, at motivationen skal komme gennem oplysning og aha-oplevelser, indsigt og den medfølgende interesse.  Hvis vi skal se en blivende forandring, må vi altså starte med dannelsen af ’det hele grønne menneske’, så der via indsigt og forståelse, sker en adfærds-formning eller -ændring. Den proces vil jeg gerne være en personlig del af og bidrage til med mine mange erfaringer på området”, siger Nina Rosenkilde Jessen, der glæder sig over, at have fået lov til at formidle Sønderborgs ProjectZero-vision på en ny og anderledes måde.

Den digitale fremtid banker på

ProjectZeros nye hjemmeside ’Bliv Klimaklog Sønderborg’ tager også hul på ProjectZeros digitale fremtid, hvor data samles og præsenteres på en ny og overskuelige måde via ’CityPortalSønderborg’.

”I forbindelse med ProjectZeros deltagelse i EU-projektet SmartEnCity, har vi skabt ’CityPortalSønderborg’ som vil blive fremtidens digitale ProjectZero, hvor vi – via realtids data – kan følge med i, hvad de lokale vindmøller (meget snart) og solpaneler producerer af grøn strøm, hvor der kan tankes grøn strøm til el-bilerne og hvor meget strøm, vand og varme der produceres og bruges i eksempelvis offentlige bygninger, private virksomheder og boligforeninger. Disse data kan bruges til at optimere vores el- og varmeforbrug og samtidig sætte mere fokus på, hvad de grønne løsninger konkret betyder for Sønderborg-området”, siger Peter Rathje.

’CityPortalSønderborg’ er i udviklingsfasen og derfor mangler der fortsat meget data, for at give et totalt overblik.

”Vores ambition er gennem EU SmartEnCity projektet at kunne styrke indsatsen, og i løbet af det kommende år få implementeret og samlet endnu mere data fra Sønderborg-området og på den måde, inspirere til nye indsatser og klimaløsninger digitalt – og i realtid”, slutter Peter Rathje.

24. juni 2020

Du finder ’Bliv Klimaklog Sønderborg, her.

Du finder den digitale 'CityPortalSønderborg' her.

 

Den smarte by tænker digitalt

I den smarte og bæredygtige by tager borgerne og virksomhederne sammen et ansvar for at byen (kommunen) ikke efterlader et klima/miljøaftryk til kommende generationer. Den smarte by forudsætter bl.a. oplyste borgere, ambitioner, nysgerrighed og interesse for at udvikle og igangsætte tekniske og digitale løsninger og koncepter, som kan skabe ”more with less”. Hele verden forventes over de kommende år at eksplodere i efterspørgsel efter sådanne løsninger.

Med ProjectZero, House of Science, UNESCO Learning City, Verdensmålene, Syddansk Universitet og EUC Syd, Hackaton-projekter m.v. har Sønderborg-området således gode muligheder for at koble de mange indsatser og skabe nye digitale løsninger, vækst-forretninger og grønne jobs.

Læs mere om de danske SmartCity erfaringer

StateofGreen har samlet en række danske SmartCity erfaringer i en publikation, som også omtaler best practice erfaringer fra Sønderborg. Læs mere om Sønderborgs erfaringer med inddragelse af borgerne og hvordan Torben Esbensen har hjulpet en kinesisk by med at bygge et energi/ressource-smart mødehus – en opskaleret kopi af ZEROhuset i Sønderborg.

Læs og download SmartCity publikationen her.

Cookiepolitik