Sønderborg har reduceret CO2-udledningen med 44 procent siden 2007

Den netop offentliggjorte CO2-monitoreringsrapport for Sønderborg-områdets energirelaterede CO2-udledning for perioden 2007 - 2019 viser, at udledningen er reduceret med samlet 44 procent siden 2007, hvilket svarer til en CO2-reduktion på 308.365 tons.

I 2019 er områdets CO2-udledning reduceret med yderligere 5,7 procentpoint og 2020-milepælen, med 50 procent CO2-reduktion, er indenfor rækkevidde.

Af Peter Rathje

Sønderborg-området er godt på vej mod målet om CO2-neutralitet i 2029 og der er fuld fart på Sønderborgs grønne omstilling og produktion af vedvarende energi. Det viser den nye monitoreringsrapport, som rapporterer udviklingen i Sønderborg-områdets energisystem-relaterede CO2-reduktioner siden 2007, hvor byrådet igangsatte ProjectZero-projektet.

”Det glæder mig at se 2019-resultatet af Sønderborg-områdets klimaindsatser siden 2007. Vi nærmer os med høj fart den vigtige milepæl med 50 procents CO2-reduktion i 2020 og jeg er stolt af, at vores ambitiøse målsætning bakkes op på tværs af borgerne, virksomhederne, forsyningsselskaberne og et enigt byråd. I sidste måned godkendte byrådet den nye DK2020 klimaplan og i denne måned starter biogasanlægget i Glansager sin produktion af biogas til blandt andet vores 44 biogasbusser”, siger borgmester Erik Lauritzen.

Den grønne jobskabelse

Den nye solcellefarm i Glansager, boligejernes udskiftning af olie- og gasfyr til fjernvarme og varmepumper, øget elektrificering og udfasning af naturgas samt brug af biomasse i fjernvarmeproduktionen og industrien, er for 2019 de væsentligste årsager til, at Sønderborgs CO2-reduktionsmåler nu viser en samlet CO2-reduktion på 44 procent siden 2007.

”Sønderborg er frontløber i den grønne omstilling og det skaber grøn vækst og nye, lokale arbejdspladser. Vores virksomheder kan tilbyde konkrete løsninger og rådgivning, som kan hjælper byer verden over med at effektivisere energi- og ressourceanvendelsen”, siger Erik Lauritzen, der glæder sig over, at Sønderborg har skabt en position, hvor byer og virksomheder besøger Sønderborg for at få inspiration og kompetencer til at gribe klimaudfordringen rigtigt an.

Produktionen af strøm fra vindmøller i Sønderborg-området var i 2019 cirka 47,5 procent højere end i 2007, og alene fra 2018 til 2019 steg produktionen af strøm fra solceller med næsten 67 procent. Netop lokal produktion af vedvarende energi er et vigtigt fokusområde i Roadmap2025, for selv om der skal spares på energien, så bliver der behov for langt mere grøn strøm og biogas i fremtiden.

Glem ikke energieffektiviseringsindsatsen

”Øget energieffektivisering med henblik på at sænke energiforbruget har en høj prioritet i Roadmap2025; alligevel viser Monitoreringsrapporten 2019 kun en mindre reduktion i Sønderborg-områdets samlede energiforbrug i det forløbne år. Dette skyldes dels, at der i 2019 monitoreringen er anvendt nye mere præcise strømforbrugsdata end tidligere; men også at 2019 har været et vækstsår for områdets fremstillingsvirksomheder”, siger Peter Rathje, administrerende direktør, ProjectZero.

Sønderborgs nye DK2020-klimaplan, som bekræfter Paris-aftalen, skal være med til at styrke klimaplanlægningen i Sønderborg Kommune, som ud over CO2-reduktioner fra energisystemet, også omfatter landbrugets klimagas-emissioner og klimatilpasning.

”Vi oplever, at den grønne omstilling er blevet en del af Sønderborg-områdets DNA og at de grønne fællesskaber, der blev etableret i forbindelse med Roadmap2025-processen i 2018, skaber engagement og resultater. Der er stadig store udfordringer med at udnytte energien mere effektivt på tværs af sektorer og realisere det ambitiøse kystnære vindmølleprojekt i Lillebælt”, siger Peter Rathje.

Sønderborg-områdets CO2-monitoreringsrapport for 2019 er udarbejdet af ProjectZero sekretariatet i samarbejde med konsulentvirksomheden PlanEnergi baseret på PlanEnergis Energi Balance-værktøj, som anvendes af mere end 30 danske kommuner.

Sønderborgs ProjectZero blev etableret som et offentligt privat partnerskab i 2007 af Bitten & Mads Clausens Fond, Syd Energi (nu Norlys), Sønderborg Kommune, DONG Energy (nu Ørsted) og Nordea-fonden. I 2014 indtrådte Sønderborg Forsyning i partnerskabet.

Yderligere oplysninger og interview
Erik Lauritzen - 27 90 02 06 - ela@sonderborg.dk eller Peter Rathje - 40 40 86 36 - peter.rathje@projectzero.dk

8. juli 2020


Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen

Monitorerings-rapport 2019

Download Monitoreringsrapport 2019 her.

Sønderborgs ProjectZero-vision er fokuseret på at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Målet skal realiseres indenfor en specifik tidsramme formuleret i 2007 og gennem en systemisk omstilling beskrevet i Masterplan2029. ProjectZeros monitorering af målopfyldelsen sker i overensstemmelse med den formulerede tids-/systemramme. Projektets scope omfatter:

  • CO2-udledninger fra energi-relateret forbrug inden for kommunegrænsen, inklusive vejtransport men eksklusive jernbanetransport, søtransport og luftfart.
  • CO2-indhold i energi som bliver importeret eller eksporteret over kommunegrænsen.
  • Produktionsanlæg til vedvarende energi, som f.eks. de kystnære vindmøller på Lillebælt, som etableres uden for kommunegrænsen som en aktiv del af Masterplan2029 på foranledning af områdets interessenter.

Målsætningen omfatter ikke udledning af drivhusgasser ved ikke-energi-relaterede aktiviteter eller CO2-udledninger relateret til produktion af importerede varer. Der er ligeledes ikke foretaget fradrag for CO2-udledninger i forbindelse med produktion af eksporterede varer fra områdets landbrug eller på områdets mange industri-, fødevare eller teglvirksomheder.

Yderligere information om ProjectZeros Masterplan2029 kan læses her.

Formålet med Monitoreringsrapporten 2019 er, at fremlægge data vedrørende energiforbruget, omstillingen til vedvarende energi samt udviklingen i den CO2-relaterede udledning i perioden 2007 - 2019. Målsætningen er at opnå 50% CO2-reduktion i 2020 (Roadmap2020) og en reduktion på 75% i 2025 (Roadmap2025) sammenlignet med 2007, som er baseline-år.

Vejen til at nå målet om 75% reduktion er nærmere beskrevet i Roadmap2025, som blev godkendt af Sønderborg byråd den 16. december 2018. Roadmap2025 blev udviklet af otte arbejdsgrupper (segmenter) og involverer mere end 100 lokale og nationale energieksperter og interessenter. Opnåelse af 75% reduktion i 2025 er derfor en vigtig milepæl på vejen mod CO2-neutralitet i 2029. Monitoreringsrapporten 2019 beskriver derfor fremdriften i de segment-orienterede aktiviteter, hvor dette er datamæssigt muligt.


Vindmøllerne på Mintbjerg


Det nye biogas-anlæg i Glansager


Det nye halm-varmeværk i Nordborg

 

 

Cookiepolitik