Forelæsning 4 ud af 4: Miljø og klima

Miljø og klima v. professor Stiig Markager, AU

Klimaforandringerne skyldes at vi mennesker udleder klimagasser, især CO2, til atmosfæren. Mennesket og vores aktiviteter er med andre ord blevet så dominerende, at vi styrer omsætningen af kulstof på jorden. Det samme er tilfældet for fosfor og kvælstof. Over de sidste 50 år har det forarmet miljøet i vandløb, søer og i havet, med iltsvind og uklart vand til følge. Fællesnævneren er, at mennesket nu styrer stort set alle aspekter af stofomsætningen på jorden. Vi lever i antropocæn – menneskets tidsalder! Andre hovedpiner er biodiversitet og oversvømmelser. Fælles for alle disse problemer er, at naturen kan hjælpe, hvis altså vi giver den plads. Foredraget handler om sammenhænge i naturen og løsninger.

12. marts 2020 kl. 17:30 - 19:15

Pris: Deltagergebyr på 360 kr. for alle 4 forelæsninger

Tilmeld dig straks ved at indbetale deltagergebyret

De 4 forelæsninger foregår på 4 torsdage: 20.02.; 27.02.; 05.03.; 12.03. Alle dage kl. 17:30-19:15 i lokale M105 på Alsion.

Forelæsningerne kan kun købes som en samlet pakke. Prisen er 360 kr. Tilmelding sker på Folkeuniversitets hjemmeside.

For mere information, kontakt Jan Zimmermann, Folkeuniversitetet på telefon 7443-1231 eller mail

Cookiepolitik