Broager Sparekasse vil være CO2-neutrale i 2029

Broager Sparekasse har jern i ilden, når det kommer til at energieffektivisere. Broager Sparekasse har tilmed en vision, som stemmer overens med den af ProjectZero – der skal opnås CO2-neutralitet i 2029. Visionen i sig selv er prisværdig, men yderligere da der tales på koncernniveau.

Af Jens Christian Moltke-Leth

Fremtidens planer og mål er klarlagt, men CO2-reduktioner og en energirigtig tankegang er ikke ukendt for Broager Sparekasse.

Der har været fokus på energieffektivitet og verdensmålene i lang tid. FNs 17 verdensmål har tilmed dannet grundlag for nytænkning og innovation hos Broager Sparekasse. Morten Vestergaard, Underdirektør, fortæller, hvordan man ikke blot har taget verdensmålene til sig, men derimod arbejder med dem, og på den måde skaber yderligere ræson mellem virksomheden og verdensmålene (7, 11, 13). Et produkt af arbejde med verdensmål er ”ZERObolig-lån”. Denne lånemodel går ud på, at man kan låne på til 200.000,-, når man vil investere i energirigtige løsninger til sit hjem.

Derudover, forsøger Broager Sparekasse at øge incitamentet til at købe en grønnere bil, når den gamle skal udskiftes. Dette gøres via et ”ZERObil-lån”, som kan træde i kraft, hvis man ønsker at købe en bil, som ligger i energiklasse A eller derover.

”Hos Broager Sparekasse er det ikke nok bare at skilte med verdensmålene, vi vil vise, at vi arbejder aktivt med dem og inddrager dem i vores løsninger til kunderne”, fortæller Morten Vestergaard.

Som nævnt, er der hos Broager Sparekasse et mål om at blive CO2-neutral i 2029, men vejen dertil har været undervejs i et stykke tid. De har høstet alle de lavt hængende frugter, når det kommer til energirigtige løsninger og valg. Al lys er skiftet til LED, alle biler er af energimærke A eller derover (bliver løbende udskiftet til hybrid- og elbiler i takt med fornyelser), der bliver brugt genbrugspapir og bygningerne er screenet for mulige investeringer. Dette er blot nogle af de ting, som Broager Sparekasse har gjort for at give sig selv det bedst tænkelige udgangspunkt, når CO2-neutralitet skal realiseres. For filialerne i Broager Sparekasse er der tilmed lagt en ”corporate linje”, hvilket vil sige, at alle filialerne skal lave op til visse energimæssige standarder.

For at kunne realisere visionen har Broager Sparekasse allieret sig med eksterne konsulenter, som skal screene filialerne og fortæller, hvor det er muligt at sætte ind. Dette gøres både for at kunne se fremad, men samtidigt for at klarlægge et beregningsgrundlag. Dermed er der allokeret resurser i form af tid til at gennemføre disse screeninger, således der kan træffes beslutninger om de næste skridt.

Broager Sparekasse ønsker yderligere at inddrage medarbejderne mere. Der skal være mulighed for at komme med idéer til nye tiltag eller ændringer i den daglige praksis, hvis nogen ser et optimeringspotentiale.

Morten Vestergaard fortæller: ”For os handler det om at vise, at Broager Sparekasse er en virksomhed som tør at være ambitiøse. Vi vil ikke blot tale om, at vi skal reducere vores energiforbrug, men vi går hele vejen til at være CO2-neutrale.”. Dette er en mentalitet, som står skrevet på væggen i filialen i Broager, der står nemlig ”Ordentlighed” og ”Vindermentalitet”. Dette giver sig til udtryk, når Morten Vestergaard fortæller om planerne for Broager Sparekasse. En ting, som ligger Morten Vestergaard på sinde er, at investeringerne for at blive CO2-neutrale ikke nødvendigvis skal være ”god forretning”. Den ”gode forretning” ligger i at gøre en forskel for planeten. Derfor mener, de hos Broager Sparekasse, at det næsten må koste, hvad det koste vil.

Der er ingen tvivl om, at Broager Sparekasse er en virksomhed med høje ambitioner, men viljen til at indfri disse er væsentligt højere. Derfor bliver det interessant at følge Broager Sparekasses rejse mod nullet.

15. januar 2020

ZEROcompany

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Virksomheder skal gå efter nullet ved at øjne den korte tilbagebetalingstid ved at gennemføre energieffektivisering- og renoveringer for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 38,3 % og energiforbruget med 13,8 %.

Fakta om ZEROcompany

Hvad kræves der for at blive en del af ZEROcompany?

For at blive ZEROcompany skal man:

  • Udpege en energiansvarlig i virksomheden, som sætter spot på energiforbruget.
  • Gennemføre de energirigtige udskiftninger og renoveringer, der er nødvendige for at sikre en reduktion i energiforbruget på mindst 10 %.
  • Dokumentere, at I har gennemført energibesparelserne.
  • Være villige til at offentliggøre jeres indsatser og besparelser på www.ProjectZero.dk til inspiration for andre virksomheder.

Hvis I allerede nu kan dokumentere en energibesparelse på 10 % eller mere i de seneste år og vil fortsætte indsatsen, kan I blive en del af ZEROcompany med det samme.

Klimaledelse

Nøglen til at effektivisere energiforbruget er klimaledelse.

Klimaledelse er en helhedstankegang, hvor man som virksomhed eller myndighed arbejder ud fra principper baseret på god forretningssans og en bæredygtig tilgang til klima og energi.

Læs mere om klimaledelse på Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk.

Cookiepolitik