Stor interesse for boligforeningernes arbejde

Onsdag den 19. februar blev resultaterne fra HAPPI-projektet samt Sønderborgs Roadmap2025 fremlagt på the Covenant of Mayors Investment Forum i Bruxelles.

Af ProjectZero

Interessen for, hvordan Sønderborgs Roadmap og handlinger frem mod 75% CO2 reduktion var stor. Sønderborg har med Roadmap2025 vist, hvordan en ambitiøs plan kan omsættes til konkrete handlinger og projekter.

HAPPI projektet med alle områdets boligforeninger blev fremlagt som et konkret eksempel på, hvordan Sønderborg skaber handling.

Gennem de sidste to år er, der blevet gennemført 56 energi screeninger på tværs af boligforeningernes afdelinger for at identificere energibesparende tiltag.

Samtidig har alle boligforeningerne arbejdet med deres egne energistrategier, der skal skabe grobund for boligforeningernes fremtidige indsats.

Ved at arbejde med energistrategier har boligforeningerne vist, hvordan de tager en aktiv rolle i Sønderborg-områdets grønne omstilling. Samtidig giver det hver boligforeningen nogle konkrete mål for deres egen indsats.

Erfaringerne fra HAPPI projektet er interessant for andre byer fordi det viser at samarbejde boligforeningerne imellem giver synergi, der kan igangsætte konkrete energirenoveringer.

Efterfølgende deltog ProjectZero i en præsentation af en ny pulje, der skal støtte små og mellemstore byer i at omsætte klimahandleplaner til konkrete handlinger.

Puljen kaldes European City Facility, EUCF skal yder skræddersyet, hurtig og forenklet finansiel støtte i form af 60 000 EUR og skal understøtte byerne i at takle to grundlæggende hindringer for investeringer i bæredygtig energi:

  • De lokale myndigheders kompetencer til at udvikle og gennemføre energi og klimaprojekter
  • Koordinering af indsatser planlagt i lokale klima og energistrategier.

Ved arrangementet forklarede ProjectZero,  hvordan byer, der er en del af  SmartEnCity Network og det nationale undernetværk i Danmark kaldet  Energibyerne, allerede arbejder sammen og støtter hinanden i at omsætte planer til handling. ProjectZero opfordrer Kommissionen til at motivere byerne til at ansøge om EUCF sammen og gøre projekterne mere modstandsdygtige.

"Ved at forene kræfterne i et netværk har små og mellemstore byer kapacitet til at ansøge om EU-midler og fremme flere lokale investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi. Desuden kan EUCF bruges som startpenge til at omdanne byplaner til reel handling", siger Henrik Bielefeldt, ProjectZero.

28. februar 2020

Hvad er HAPPI ?

HAPPI står for:

Social Housing Association Energy Efficiency Process Planning and Investments

I projektet skal der renoveres i 56 afdelinger for samlet 114.000.000 kr.

Projektet skal bl.a. arbejde med energiledelse og projektering af energirenoveringerne.

Læs mere her: HAPPI

 

En stor del af projektet handler om beboerinddragelse for, at skabe opbakning til projektet og sikre beboerne for bedst ydbytte af renoveringerne efterfølgende.

Cookiepolitik