Hvor grønt er dit job?

Der er stigende fokus på lokal koordinering af grøn jobvækst som en integreret del af klimaindsatsen. Det er vigtigt, at medarbejderne selv styrker sine indsigter, kompetencer og engagement i omstillingen.

Af ProjectZero

 

De unge viser i stigende interesse for at blive aktive deltagere i den grønne omstilling. Dette gælder ikke kun med at begrænse kødforbrug og flyrejser, men også i deres præferencer for valg af job og virksomheder efter endt uddannelse. De unge har ambitioner om at deltage og kunne sætte egne grønne fingeraftryk på samfundet og omstillingen. Og resten af arbejdsmarkedet er under grøn mobilisering!

Sådan skabes de grønne jobs lokalt

De grønne job opstår når efterspørgslen efter grønne (klima)løsninger stiger lokalt. De grønne jobs følger dermed i kølvandet på skrotning af olie- og gasfyr, energirenovering af vores boliger og bygninger, cirkulær økonomi og øget genanvendelse af ressourcer/affald, etablering af solcelleanlæg, vindmøller, nye elektriske ladestandere til elbiler m.v. Den lokale jobskabelse forudsætter, at opgaverne løses lokalt og dermed, at de nødvendige kompetencer er til stede når kunderne efterspørger de grønne løsninger.

Derfor handler den grønne vækstskabelse ikke kun om de tekniske løsninger, men i lige så høj grad om de nødvendige rådgivnings-, installations- og servicekompetencer i både håndværk og industri lokalt.  

Energibyerne har fokus på grønne jobs og vækstskabelse

De syv danske energibyer: Frederikshavn, Skive, Ringkøbing-Skjern, Horsens, Middelfart, Høje-Taastrup og Sønderborg er alle meget bevidste om, at grøn jobskabelse skal gå hånd i hånd med byernes klimaindsatser.

- Energibyerne har alle ambitiøse klimaindsatser, fortæller Peter Rathje, men i alle 7 byer/kommuner oplever vi en stigende politisk interesse for at sikre, at klimaindsatserne samtidig skaber vækst og nye grønne jobs ude i virksomhederne. Job-vækst ambitionen kræver ligesom klimaindsatserne en styrket koordinering i lokalsamfundet og meget tyder på, at koordineringsindsatserne nu skaber synlige resultater, ikke kun i Frederikshavn, Skive og Sønderborg, men i alle kommuner, som aktivt katalyserer en styrket lokal erhvervsinvolvering.

3F viser vejen til 35.000 nye grønne jobs

3F har i mere end 10 år sat fokus på at vise hvordan der overalt i Danmark kan skabes grønne jobs og med både 3F´s grønne tænketank, konferencer og publikationer har 3F været en frontløber på området – længe før andre arbejdsmarkedsaktører begyndte at vise interesse for de grønne jobs.

Ultimo januar 2020 afholdt 3F Vision Danmark konferencen i DR Byen og tog de knap 250 deltagere med på en inspirationsrejse i grøn jobvækst. Grøn omstilling har masser af vækstpotentiale, konkluderede bl.a. oplæg fra Anders Eldrup (3F´s grønne tænketank) og Torben Möger (PensionDanmark). 3F´s Grønne Tænketank har netop opdateret sine anbefalinger til indsatsområderne og viser dermed både vejen til nye jobs og bedre klima. Hent publikationen i faktaboksen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har regnet på anbefalingerne og konkluderer et potentiale på 30 - 35.000 nye jobs de næste 10 år, hvorefter jobskabelsen nedtrappes over en 30-årig periode i takt med at klimaopgaverne bliver løst.

Forbundsformand i 3F, Per Christensen, glædede sig over at ikke kun 3F-medlemmer oplever grønne jobs, men også at ansatte i andre brancher får mulighed for at få en bid af kagen. 

- Der er rigtig mange 3F-job i at satse på klimainvesteringer. Men vi skal huske på de mange tusinder, der i dag arbejder i industrier, som ikke er grønne. Her skal vi sikre uddannelse og muligheder for omstilling. Klimaindsatsen skal ikke føre til, at vi sætter kollegaer af. Vi skal have alle med, sagde Per Christensen.

Han kaldte det en ”vigtig sidegevinst”, at mange af arbejdspladserne vil blive skabt i provinsen. Det er nemlig med til at sikre et Danmark i balance.

De unges nye grønne DNA

Vejen til de grønne jobs skal drives af interesse og uddannelse fortalte vicedirektør Hans Lehmann, EUC Syd, på konferencen baseret på at EUC Syd lige siden starten af Sønderborgs ProjectZero-omstilling i 2007 har været dybt involveret med levering af den nødvendige grønne kompetenceudvikling til både håndværk og industri.

- Det startede med byggeriet af ZEROhuset i Sønderborg i 2008. Ingen havde tidligere opført et hus som både sparede energi og selv producerede sit energiforbrug. Derfor måtte de involverede håndværkere på skolebænken og i dag kan vi sælge denne viden til udlandet, som efterspørger de nye læringskompetencer i bl.a. Frankrig og Kina. Vores næste grønne læringsbølge fokuserer på FN´s Verdensmål, som allerede er godt på vej som en del af de unge håndværkeres nye DNA, konkluderede Hans Lehmann på konferencen.

ProjectZero Business i Sønderborg

Udover Hans Lehmann, præsenterede også ProjectZero´s Peter Rathje hvordan hele Sønderborg-området aktivt arbejder med at koble klimaomstilling og grøn jobskabelse.

- Også i Sønderborg er Byrådet meget fokuseret på at høste jobskabelsen og indsatsen koordineres derfor i tæt samarbejde med bl.a. Sønderborg Vækstråd, Clean Cluster, Syddansk Universitet, ProjectZero og Sønderborg kommune fortalte Peter Rathje til konferencens mange interesserede deltagere.

12. februar 2020

Læs 3F´s anbefalinger til grøn jobvækst

3F´s Grønne Tænketank har primo 2020 opdateret sine anbefalinger til fokus-områder for grøn vækstskabelse. Læs mere om de 31 anbefalinger her.

Læs mere om hvordan arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet at anbefalingerne kan skabe op til 35. 000 jobs her.

3F og Rådet for Grøn Omstilling (tidligere: Det Økologiske Råd) har samlet en række eksempler på nødvendige initiativer, der skaber nye grønne job og gør en stor forskel for klimaet. Læs anbefalingerne her.

Læs DJØF´s anbefalinger til grøn jobsøgning

Grøn energi påvirker (ifølge Danmarks Jurist og Økonom Forbund) alle arbejdspladser på det danske arbejdsmarked, da der blandt andet skal tages stilling til, hvordan vi kommer af med vores affald, hvordan vi genanvender, og hvordan vi sikrer en bæredygtig produktion.

Det er ifølge DJØF nødvendigt for alle arbejdspladser at tænke grønt, at arbejde systematisk og at følge lovgivningen. Den grønne omstilling påvirker derfor en virksomheds medarbejdere og funktioner på alle niveauer.

Læs anbefalingerne og mere om de nye grønne jobtitler her.

Læs IDA´s forslag til indsatser som både skaber løsninger og jobvækst

Ingeniør Foreningen i Danmark (IDA) har igennem en række år bidraget med udsyn og tekniske løsninger på klimaudfordringerne. Læs mere om IDA´s forslag til omstilling af bl.a. flytrafikkens brændstoffer, elektrificering og vækst i Cleantech-industrierne her.

Cookiepolitik