Er din bolig klimasikret?

Også dit hjem kan blive berørt, når vejret efterhånden arter sig mere ekstremt. Som udgangspunkt har du selv ansvaret for at sikre din ejendom. Se her hvad du selv kan gøre for at forebygge mod voldsommere regn og storme - og stigende vandspejl.

Af Henrik Bielefeldt

Hvis du allerede har oplevet problemer med vand på din grund eller i dit hus, så vil du med stor sandsynlighed opleve det igen. Der er derfor behov for, at regnvandet bliver samlet op og ledt væk på en kontrolleret måde.

Ifølge DMI tangerede vi rekorden fra 1999 på 905 mm. regn i 2019, som det vådeste år siden 1874 og 2020 er forsat med yderligere nedbør.

Men der er også andet end regn og vand, som kan have betydning for din bolig:

• Mere ekstreme og længerevarende hedebølger
• Varmere og mere fugtige vintre
• Hyppigere og kraftigere storme
• Ekstreme snefald og tøbrud
• Stigning i havspejlet.

Alt sammen er vigtigt at forholde sig til for en boligejer. Men der er hjælp at hente og inspiration til løsninger på hjemmesiden klimatilpasning.dk

 

12. februar 2020

Undersøg din risiko

På hjemmesiden dingeo.dk, kan du undersøge, hvor højt din grund ligger i forhold til naboerne og andre huse i kvarteret.

Det kan give dig et fingerpeg om, hvor stor risiko du har for oversvømmelse.

Gode råd her og nu:

Tjek din ejendom og kælder, når der er varslet skybrud. Få hjælp fra naboer, venner eller familie, hvis du ikke selv er hjemme.

  • Løft ting fra kældergulvet. 
  • Sørg for at alle døre og vinduer er lukkede og helt tætte.
  • Rens tagrender, tagnedløb og nedløbsbrønde.
  • Begræns opstigende kloakvand. 
  • Anskaf eventuelt en dykpumpe 
  • Fjern løse tæpper i kælderen.

Kilde: Tryg

 

Cookiepolitik