ProjectZero ønsker alle en glædelig jul

2020 bragte uforudsete udfordringer som på alle måder påvirkede Sønderborg-områdets borgere og virksomheder. Men samtidig nye muligheder for at nytænke værdier og fokus for eksekveringen af Sønderborgs Roadmap2025. De mange aktører satte turbo på indsatserne i hele Sønderborg-området, den grønne jobskabelse fik nye vinger og Sønderborgs DK2020 klimahandleplan var med til at sætte et nationalt benchmark for kommuners klimaindsatser. Undervejs viste Sønderborgs klimamåler -44%, godt på vej mod den vigtige milepæl for 2020. Tak til Regeringen og Folketinget for den styrkede politiske rammesætning, som bekræfter at klimakampen ikke må tabes i COVID-19 indsatsen.

Af ProjectZero

Grøn fjernvarme i byerne og elektriske varmepumper på landet har igennem flere år været Sønderborgs recept når der skulle skrottes olie- og gasfyr. Regeringens offensive boligindsats i oktober 2020 satte turbo på interessen og de lokale indsatser. Mere end 100 familier fik udarbejdet det nødvendige energimærke og ansøgt ordningen, som også støtter op om øvrige energirenoveringsindsatser i ejerboligen. Den koordinerede indsats blev styrket gennem aktiv deltagelse fra bl.a. områdets pengeinstitutter, håndværkere og ejendomsmæglere. Friske tilskudsmidler er på vej i 2021.

Ambitiøse klimahandleplaner og renoveringsindsatser i områdets almene boliger har i 2020 bidraget til at energirenovere, spare på energien og skabe et bedre indeklima. Solceller på taget høster allerede egen energi og snart vil batterier i boligforeningerne gøre anvendelsen både klimasmart og billig.  Med det nye varmeværk i Nordborg og mange nye tilslutninger til fjernvarmen, understreges fjernvarmen som den klimarigtige løsning til byerne.

Områdets største virksomheder gennemførte i 2020 en fælles klimarejse. Igennem fælles læring og energiledelse har de 10 Sønderborg-virksomheder boostet deres klimaindsatser frem mod nullet i 2029. Sol-strøm og biogas fra Glansager m.v. skal sammen med strøm fra den kystnære vindmøllepark sikre virksomhederne og borgerne fremtidens grønne energiforsyning. 22 fortællinger fra Sønderborg-områdets virksomheder bekræftede i 2020 at klima/energi allerede er det nye grønne DNA for mange af områdets virksomheder. Med Grøn Vækst Sønderborg koordineres en styrket indsats for at få endnu flere virksomheder til at træde ind på den grønne vækst agenda og demonstrere løsningerne i Sønderborg. Alt sammen elementer i en styrket ProjectZero Business tænkning, som over de kommende år skal skabe grøn jobvækst i Sønderborg.   

Folketingets nye klimalov med 70% reduktion af klimagasser udfordrer alle dele af samfundet, og forventes i de kommende år at bekræfte, at kommunerne (byerne) i et regionalt perspektiv, er det rette omdrejningspunkt for den lokale omstilling. Der er behov for at skabe ”Det 14. klimapartnerskab”, som tænker omstilling på tværs af samfundet. DK2020-projektet har bekræftet både interessen og den tekniske platform. Sønderborg, Samsø og Roskilde har været danske frontløbere og yderligere 17 kommuner er godt på vej. I 2021 starter yderligere 46 danske kommuner på DK2020-rejsen og bekræfter dermed kommunernes styrkede interesse i klimakampen. Både når det gælder CO2-reduktioner i energisystemet og landbruget samt de nødvendige klimatilpasninger.

Sønderborg-områdets CO2-måler viste i 2020 (opgjort for perioden 2007 - 2019) en samlet CO2-reduktion på 44%. Energirenovering, sektorkobling og smarte løsninger skal sammen med turbo på omstillingen til energi fra sol, vind og biomasse realisere de målsatte 50% i CO2-reduktioner i 2020 og 75% i 2025. Roadmap2025 viser vejen og at det med koordinerede indsatser er muligt at komme i nul 2029.

Tak til Sønderborg-områdets mange grønne ildsjæle, de engagerede arbejdsgruppemedlemmer og de mange gode kræfter udefra, herunder de mange EU-projekter, som inspirerer og bakker op om omstillingen i Sønderborg. Der bliver også i de kommende år behov for jeres indsigter, engagement og indsatser.

Rigtig glædelig jul og godt nytår – vi ses i 2021

ProjectZero-sekretariatet

16. december 2020

Cookiepolitik