Ny klimaværktøjskasse skal hjælpe 10.000 europæiske kommuner

9 kommuner rundt om Østersøen har i fællesskab udviklet nye klimaværktøjer, som skal hjælpe strandede kommuner/byer med at accelerere energirenovering i offentlige bygninger og parallelt styrke indsatserne i ejerboligerne, de almene boliger m.v.

Af Peter Rathje

Det fælles projekt hedder ActNow og indeholder derfor også en brændende appel til at styrke ambitionsniveauet, iværksætte handlinger og måle på effekten. ActNow-projektet har været medfinansieret af EU Interreg Baltic Sea programmet, hvor projektet har haft status af EUSBSR Flagship-program, en særlig anerkendelse, som kun tildeles ganske de få projekter, som med deres ambition er med til at demonstrere EU´s ambitioner på indsatsområdet. I dette tilfælde på energirenovering af bygningsmassen i både den offentlige og private sektor.

Kommunen tegner sig kun for 2,7% af områdets CO2-udledning

Sønderborgs erfaringer fra offentligt private samarbejder har inspireret ActNow til at udarbejde en særlig ActNow guideline i ”public private partnerships”, som skal inspirere endnu flere kommuner til at tænke ud over kommunens egen virksomhed/bygninger, og bruge relationerne til at booste indsatserne i både den private og almene boligsektor.

Rationalet for at kigge ud over kommunens egne bygninger er i Sønderborg, at kommunens egne virksomhedsaktiviteter kun udgør 2,7% af Sønderborg-områdets samlede CO2-udledninger – og at klimaudfordringerne kun løses såfremt både ”kommunen” er ambitiøs med egne indsatser og samtidig inspirerer områdets øvrige bolig-aktører, håndværkere, pengeinstitutter til at følge trop med fokuserede aktiviteter.

ActNow PPP Guideline

Kommuner og andre interesserede, kan med fordel hente inspiration i den udarbejdede PPP Guideline, som bl.a. indeholder en 8 step udviklingsmodel for hvordan kommuner kan bygge bro mellem erfaringerne fra de kommunale indsatser og den private sektor og i samarbejde booste indsatserne.

Billedtekst: 8-step-modellen viser hvordan en kommune kan bygge bro til OPP-arbejder og accelerere energirenoveringsindsatsen baseret på erfaringerne i den offentlige sektor


Erfaringerne fra ActNow viser, at succesfulde indsatser forudsætter at der etableres lokale energieffektiviserings arbejdsgrupper (LEEG), som baseret på deltagernes kompetencer og interesser er med til at bygge den nødvendige bro og booste indsatserne i samarbejde.

I Sønderborg har den etablerede arbejdsgruppe for ejerboligindsatser været en rollemodel og inspirator for det europæiske projekt, men i Sønderborg har arbejdsgruppe-tænkningen også i 2018 ført til etableringen af yderligere 7 arbejdsgrupper – nemlig en til hver af de 8 arbejdsgrupper knyttet til udviklingen og eksekveringen af Roadmap2025´s 8 segmenter.

Roadmap2025 ejerboligarbejdsgruppen i Sønderborg holder møde med de 12 deltagende repræsentanter fra kommunen og den private sektor. Arbejdsgruppens formand er Morten Vestergaard, Broager Sparekass


ACTNow-projektet har sat varige fingeraftryk i Sønderborg

Som det fremgår, har Sønderborgs ejerboligindsatser inspireret ActNow, men ActNow har også inspireret Sønderborgs organisering af Roadmap2025 eksekveringen.

ActNow-projektet har faciliteret tre workshops i Sønderborg i 2019 og 2020, den seneste var SummerSummit 2020, hvor 65 repræsentanter for de 8 arbejdsgrupper (trods COVID-19) afholdt fælles Roadmap2025 review/udviklingsmøde på hotel Scandic Sønderborg.

100% Climate Neutrality konferencen på Alsion i oktober 2019 blev ligeledes gennemført i tæt samarbejde med ActNow og projektets mange kommuner og partnere. ActNow var også initiativtager til den relaterede Youth Climate Conference, hvor knap 35 unge fra bl.a. Bremerhaven, Sønderborg, Gulbene (Letland), Frederikshavn og Kolding udarbejdede en særlig klimaresolution.

ActNow projektet slutter ultimo 2020, men projektets ånd og resultater lever videre hos de knap 40 projektdelegere, som allerede indgår i nye EU-projekter og samarbejder. Såvel Sønderborg som Bremerhaven er således også deltagere i det nye EU Interreg Northsea Stronghouse projekt.

 

16. december 2020

Tid til at handle NU

ActNow blev skabt i Paris-aftalens ånd fra 2015. Projektet understreger, at kun ved samarbejde om udvikling og eksekvering af ambitiøse koordinerede handlinger kan vi undgå at temperaturstigningerne bliver højere end de målsatte 1.5 grader.

ActNow bygger på at knap 10.000 europæiske kommuner har udarbejdet SEAP/SECAP-handleplaner, men at de fleste af disse planer støver til grundet bl.a. manglende lokale samarbejder og kompetencer. ActNow tager udgangspunkt i kommunernes særlige muligheder for at igangsætte indsatser i egne skoler, børnehaver, plejeboliger, rådhuse – og viser veje til hvordan indsatser og erfaringer kan ”smitte” fra kommunale indsatser til indsatser i den private sektor.

Få adgang til ActNow-projektets omfattende erfaringer og værktøjskasser

ActNow bygger på erfaringerne fra 9 kommuners og knap 40 projektdeltageres fælles rejse med energirenoveringer af bygnings-/boligmassen.

Erfaringerne er dokumenteret i både manual og 4 guidelines, som kan hjælpe både danske og europæiske kommuner med at accelerere deres klimaindsatser:

ActNow manualen – from SEAP to Investments

ActNow Guideline – Energy efficiency strategy for municipal buildings

ActNow Guideline - Identification Most Effective Energy Measures 

ActNow Guideline – Financing Energy Efficiency Projects

ActNow Guideline - Public Private Partnership

Se den samlede pallette af inspirations- og læringsplatforme fra ActNow her.

 

Deltagende kommuner og partnere:

ActNow-projektet er gennemført med økonomisk støtte fra Interreg Baltic Sea programmet.

Projektet har haft kommune/by-partnere fra Sønderborg/Danmark, Bremerhaven/Tyskland, Kaliningrad/Rusland, Gdynia/Polen, Silute/Litauen, Gulbene/Letland, Elva/Estland, Ylivieska/Finland og Kalmar/Sverige. Herudover har projektet haft ekspertpartnere fra en række førende universiteter og institutter i Letland, Rusland, Polen, Tyskland og Finland.

Cookiepolitik