Nature Energy har taget første spadestik til biogasanlægget i Kværs

Etableringen af Sønderborgs andet biogasanlæg er i gang. Anlægget forventes at stå færdigt i foråret 2022 og bidrager aktivt til at realisere Sønderborgs Roadmap2025 klima-ambitioner. Nature Energy investerer mere end 300 mio. dkk i anlægget.

Af Peter Rathje

Torsdag den 19. november 2020 blev første spadestik taget til det planlagte biogasanlæg i Kværs. Det er Danmarks største biogasproducent, Nature Energy, som står bag etableringen af nye biogasanlæg, der forventes at være klar til at producere store mængder klimavenlig biogas allerede fra april 2022.

Første spadestik til biogasanlægget i Kværs. Fra venstre ses: formand for Nature Energy Peter Gæmelke, Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen og formanden for BioenergiSyd, Martin Lambertsen. Fotocredit: Nature Energy.

 

Hos Nature Energy ser man frem til at kunne starte biogasproduktionen på anlægget i Kværs. Det understregede Peter Gæmelke, bestyrelsesformand i Nature Energy i forbindelse med spadestikket:

”Nature Energy Kværs bliver et topmoderne biogasanlæg i storskala, der både har de fysiske rammer og teknologien til at producere store mængder af klimavenlig biogas og grøn gødning til markerne. Når anlægget i Kværs sender den første lokalt producerede biogas ud på gasnettet i 2022, vil det derfor få en stor betydning for den danske produktion af grøn og CO2-neutral energi. Biogas er en helt central vej til at opnå effektive CO2-reduktioner her og nu, og derfor ser vi frem til at Nature Energy Kværs står klar allerede i 2022,” siger Peter Gæmelke.

Borgerbekymringer bliver adresseret

Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, var ligeledes til stede ved det første spadestik i Kværs, hvor byggeriet af det nye biogasanlæg officielt blev sat i gang. For borgmesteren er det forestående byggeri af biogasanlægget et vigtigt skridt for den grønne omstilling i kommunen.

”Udnyttelsen af biomasse har et meget stort potentiale, for biogas er grøn energi lavet på affald og gylle, og på den måde skaber vi bæredygtige løsninger. Jeg er rigtig glad for at være med til spadestikket til det andet storskala biogasanlæg i Sønderborg Kommune, for udnyttelsen af biogas er en væsentlig faktor i vores klimaambition om at få nedbragt CO2-udslippet, ” siger Erik Lauritzen og fortsætter:

”Jeg har forståelse for den skepsis og bekymring, der har været i dele af lokalområdet. Jeg ved, at Nature Energy gør alt, selskabet kan, for at overholde de krav, der stilles i forhold til støj og lugt. Og der vil blive holdt øje med trafikken, når anlægget tages i brug. Men jeg må også sige – helt generelt – så kan vi ikke gennemføre den grønne omstilling uden at acceptere forandringer og gener.”

Når Nature Energy Kværs står færdigt, vil det kunne håndtere 800.000 tons biomasse årligt ved fuld udbygning. I første omgang er anlægget baseret på 400.000 tons pr år, hvilket vil give en årlig produktion på ca. 24 mio. mgrøn gas.


Fotocredit: Nature Energy 

Lokalt bidrag til den grønne omstilling

Lige som for Biogasanlægget i Glansager, er det den lokale leverandørforening BioenergiSyd, som vil levere en væsentlig del af biomassen til anlægget. For Martin Lambert, formand hos BioenergiSyd, har det stor værdi, at biomasse fra lokalområdet bidrager til den grønne omstilling.  

”I BioenergiSyd er vi stolte af, at vores lokale biomasse vil indgå i fremtidens produktion af biogas og derigennem bidrage til den grønne omstilling i Danmark. Vi ser biogassen som et helt centralt element for at nå i mål med den grønne omstilling. Derfor er vi rigtig glade for at samarbejde med Nature Energy og være en del af biogasproduktionen i Kværs,” udtaler formand hos BioenergiSyd, Martin Lambert Pedersen.

Med biogasproduktionen skabes der en afgørende recirkulering af næringsstoffer, da den afgassede biomasse kommer retur til landmændene som grøn gødning. Hermed bidrager produktionen både med klimavenlig energi og et bæredygtigt og lugtfrit gødningsprodukt til gavn for det lokale landbrug. 

Grøn gas skal sikre at energi-kabalen går op

Energisystemet skal omstilles når man som i Sønderborg vil skabe CO2-neutrale samfund. Ikke kun skal energien fremover anvendes mere effektivt, men energien skal også komme fra CO2-neutrale energikilder:

 • Grøn strøm til så mange anvendelser som muligt: belysning, apparater, lette køretøjer, varmepumper i landområder, virksomheders produktionsprocesser
   
 • Grøn fjernvarme baseret på udnyttelse af spildvarme og grøn strøm til store varmepumper til opvarmning af boliger/bygninger i byområder
   
 • Grøn gas til at forsyne kritiske produktionsprocesser (teglværker, cement, fødevarer) og tung transport som busser, lastbiler, landbruget, fly – samt til at stabilisere strømforsyningen når vinden ikke blæser og solen ikke skinner

Det er retningen på den strategiske omstilling af energisystemet – både i Danmark og i Sønderborg.

Grøn gas bliver derfor i fremtidens energisystem en ædel vare, som vil kunne forædles yderligere i power-to-X løsninger. Gassen skal derfor helt ud af boligopvarmningen, og det kan kun derfor gå stærkt nok med at skrotte gasfyrene.

Analyser viser at Sønderborg har biomasse-ressourcerne og derfor bliver opgaven at skrue op for produktionen og udvikle nye bio-brændstoffer i samarbejde.

Læs mere om gassystemets transformation her.

2. december 2020

Biogas Kværs er Sønderborgs andet biogasanlæg

I oktober 2020 blev Nature Energys første store biogasanlæg i Sønderborg Kommune, Nature Energy Glansager, indviet af bl.a. Sønderborg borgmester Erik Lauritzen og Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen. Anlægget i Kværs bliver dermed Sønderborgs andet storskala biogasanlæg.

Begge anlæg er indeholdt i køreplanen for at realise 75% CO2-reduktion i 2025, Roadmap2025, godkendt af byrådet i 2018. De to biogasanlæg forventes samlet at bidrage med årligt 73.000 ton CO2, svarende til 18,6% af CO2-reduktionerne i perioden 2018 - 2025.

Fakta om Biogasanlægget i Kværs

 • Biogasanlægget forventes at stå klar til at producere biogas i april 2022
 • Anlægget vil kunne klare 800.000 tons biomasse årligt ved fuld udbygning. I første omgang vil anlægget komme til at håndtere 400.000 tons pr år
 • De 400.000 tons biomasse giver en produktion på ca. 24 mio. m3 grøn gas om året, svarende til en årlig CO2-reduktion på 53.000 ton CO2
 • Det organiske affald som anlægget kommer til at omdanne til klimavenlig biogas, vil blandt andet være gylle fra landbruget, dybstrøelse og affald fra den lokale industri
 • Biogasanlægget vil som noget nyt komme til at håndtere 30.000 tons halm årligt, som ligeledes kan omdannes til CO2-neutral biogas
 • Den totale investering i Nature Energy Kværs er 317 millioner DKK


Kortet viser biogasanlæg Kværs geografiske placering, tæt på Sønderborgmotorvejen og frakørsel 14.

Cookiepolitik