Hvordan undgår du dug på indersiden af vinduerne?

Mange har problemer med dug på vinduerne. Læs hvordan kondens og dug på vinduer opstår, og find ud af, hvordan du undgår duggede ruder.

Af Videnscentret Bolius


At lufte ud med gennemtræk flere gange om dagen er det bedste middel mod dug eller kondens i vinduerne. Foto: Maria Tuxen Hedegaard.

Hvorfor er der dug på indersiden af mine vinduer?

Når der dannes kondens på indersiden af dine vinduer, kan det skyldes flere ting. Dine vinduer ikke er isoleret godt nok, eller du lufter ikke tilstrækkeligt ud.

Hvor kommer fugten fra?

Fugt i boligen stammer primært fra beboerne, fra vores ånde og sved, når vi laver mad, tager et bad, og vores planter, dyr m.v. Hvis du ikke kommer af med denne fugt, stiger den relative luftfugtighed i boligen, og det viser sig bl.a. gennem dug på indersiden af vinduerne.

Hvorfor kommer der kondens på vinduerne?

På et tidspunkt kan den relative luftfugtighed i boligen blive så høj, at selv godt isolerede bygningsdele ikke kan holde temperaturen høj nok, i forhold til at undgå dugpunktet.

Dugpunktet er den temperatur, hvor den relative luftfugtighed har nået 100 %. Det er ved denne temperatur, at vandindholdet i luften fortættes til små vanddråber. Det er disse vanddråber, du ser som kondens på vinduerne.

Et eksempel er nyere termoruder, som ellers isolerer godt, men selv de kan ikke holde luften omkring dem varm nok til at undgå dugpunktet. Når fugttilføjelsen er stor - fx hvis du har mange gæster - vil de dugge til.

Dug og kondens på vinduer et større problem om vinteren

Mange oplever, at kondens på vinduerne er et særligt vinter-fænomen. Det er der en grund til.

Når temperaturerne falder udenfor om efteråret og vinteren, bliver ydervægge, vinduer, tag mv. også nedkølet. Og når bygningsdelene bliver nedkølet tilstrækkeligt, sker det ofte, at de indvendige overflader når under den dugpunktstemperatur, hvor fugten i luften fortættes.

Udluftning kan fjerne dug og kondens

Alle indeklimaeksperter er enige, den bedste løsning mod dug er grundig udluftning med gennemtræk 2-3 gange om dagen af 5-10 minutters varighed.

Hold øje med den relative luftfugtighed

Investér i et hygrometer, som kan vise den relative luftfugtighed i boligen, og sørg dernæst for, at holde den relative luftfugtighed under 50-55 % i hele vinterhalvåret fra november til maj ved udluftning og opvarmning.

Placer radiatorer under kolde vinduer

Når radiatoren sidder under et vindue, vil den varme luftstrøm fra radiatoren stige op og hæve rudens overfladetemperatur. På den måde kan du modvirke kondens.

Er dine vinduer gamle, kan du også overveje at udskifte dem med nye lavenergivinduer, der isolerer bedre.

Hold ensartet temperatur i huset

Kolde rum trækker varm og fugtig luft ind, og når den varme luft kommer ind i uopvarmede rum, stiger den relative luftfugtighed, og der kan dannes kondens.

Temperaturen i et rum bør ikke være under 17 grader, og der bør ikke være mere end 4-5 graders forskel på varme og kolde rum i boligen.

Hvad kan du ellers gøre for at undgå duggede ruder?

  • Brug emhætten, når du laver mad.
  • Luk døren til badeværelset, når du er i bad.
  • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
  • Tilstop ikke udluftningsventiler i vinduer og ydervægge.
  • Luft ekstra godt ud, når fyringssæsonen starter

Undgå skimmelsvamp: Tør fuger af ved dug og kondens

For at undgå skimmel i fugerne på dine vinduer, er det en god idé at tørre fugerne af dagligt. Fjern også dug og kondens fra ruder og vindueskarm med et stykke køkkenruller eller en klud.

2. december 2020

Vil du også have målt dit indeklima?

Er du husejer og bosat i Sønderborg-området, har du også mulighed for at låne en indeklimamåler i en måned, startende i december.

Send en mail til kl@projectzero.dk og fortæl kort om hvorfor en indeklimamåling vil være aktuelt for dit hjem. 

Få mere viden om dit indeklima

På Bolius finder du et helt tema med artikler, videoer og tests om det gode indeklima. Bolius kommer hele huset rundt, specifikt på børneværelset, men også mere generelt om f.eks. tør luft i hjemmet. Der beskrives og illustreres hvilke faktorer der kan være problematiske for dit indeklima, hvilke konsekvenser et dårligt indeklima kan have for både din families og dit hjems sundhed samt hvordan du bedst løser problemerne.

Du finder Bolius tema om indeklima her

Er dit hus fra før 2010, kan du her få en oversigt over hvilke tiltag der for netop dit hjem vil gøre en stor forskel for både komfort og indeklima. Bolius har gjort det nemt for dig, og alt du skal gøre er, at indtaste din adresse, hvorefter du straks ser en liste over hvordan komforten er for andre i lignende huse. Disse tilpasses til din egen oplevelse og du får så mulighed for at se konkrete forslag til forbedringer der vil øge både komforten og kvaliteten af dit hjems indeklima.

Søg på Bolius

Cookiepolitik