Smugkig på den digitale, grønne omstilling af Sønderborg-området

ProjectZero deltager i EU-projektet SmartEnCity og har udviklet hjemmesiden CityPortalSønderborg.dk, hvor alle kan følge med i Sønderborg-områdets energiproduktion, hvor der kan tankes grøn strøm til el-bilerne og hvor meget strøm, vand og varme der produceres og bruges i eksempelvis offentlige bygninger, private virksomheder og boligforeninger.

Af ProjectZero

Efterspørgslen efter energieffektive løsninger vokser og samtidig finder danske virksomheder og offentlige institutioner i stigende grad sammen om at udnytte åbne data til udvikling af nye services og dermed skabe ny innovation og grønne jobs af de tilgængelige, offentlige data.

Med adgang til realtidsdata, kan der skabes nye, grønne forretninger og data kan gøres til vigtig viden i planlægningen af fremtidens CO2-neutrale samfund for borgere, virksomheder og det offentlige og nu kan alle følge med på CityPortalSønderborg, hvor Sønderborg-områdets tilgængelige klimadata er samlet og løbende vil blive udvidet i takt med at flere myndigheder, virksomheder og borgere åbner op for deres data.

Realtidsdata vil styrke overblik og handlinger

”CityPortalSønderborg vil blive fremtidens digitale ProjectZero, hvor vi – via realtidsdata – kan følge med i, hvad eksempelvis områdets lokale solpaneler producerer af grøn strøm, hvor der kan tankes grøn strøm til el-bilerne og hvor meget strøm, vand og varme der produceres og bruges i eksempelvis offentlige bygninger, private virksomheder og boligforeninger”, siger Peter Rathje, direktør for Sønderborgs ProjectZero.

CityPortalSønderborg er fortsat i en udviklingsfase, men nu sætter ProjectZero over de kommende 12 måneder fokus på den digitale platform og opfordrer alle i Sønderborg-området til at dele deres energi- og miljødata med henblik på at kunne vise forbrug og udvikling – nu og her – året rundt.

”Realtidsdata kan bruges til at optimere vores el-, varme- og ressourceforbrug og samtidig sætte mere fokus på, hvad de grønne løsninger konkret betyder for Sønderborg-området. Vores ambition er, gennem EU SmartEnCity projektet, at kunne styrke indsatsen og implementere endnu flere data – også fra områdets virksomheder”, siger Peter Rathje og tilføjer, at også husstandenes forbrugsdata vil være værdifulde for at kunne følge områdets grønne omstilling.

Folkehøring om grønne data i Sønderborg

”Borgernes forbrugsdata kan understøtte vækst, nye forretningsmodeller, grøn omstilling og et mere bæredygtigt samfund i fremtiden – og samtidig vil borgerne have direkte adgang til deres egne data, så de selv kan planlægge deres grønne og klimarigtige dagligdag”, konkluderede Vækstteamets rapport om databaseret innovation & vækst i 2018.

Den 3. september 2020 holder Dansk Industri i samarbejde med bl.a. ProjectZero en folkehøring på Alsion i Sønderborg, hvor netop brugen af realtidsdata skal diskuteres, herunder hvilke data der skal være tilgængelige og hvordan.

Folkehøringen er for alle – virksomheder, myndigheder, organisationer og borgere – som vil være med til at tegne fremtiden for Danmarks brug af data som ’driver’ i den grønne omstilling.

 

12. august 2020

Gå direkte på de relevante digitale Sønderborg platforme

Link til CityPortalSønderborg: 
https://www.smartcitysonderborg.dk/da/buildings

Link til KlimaKlogSønderborg: www.klimaklogsonderborg.dk

Folkehøring om data-drevet grøn omstilling på Alsion den 3. september 2020

DI Dansk Industri gennemfører i sensommeren 2020 en række workshops og debatmøder med henblik på at styrke kendskab og debat om Danmarks digitale fremtid.

I Sønderborg sætter Dansk Industri og ProjectZero den 3. september fokus på ”Data giver grøn omstilling”.

Danske virksomheder er generelt blevet dygtige til at høste gevinster fra deres data, og big data og digitalisering er på vej til at blive almindelig forretningspraksis. Så hvordan udnytter vi den næste bølge, der er på vej, som giver en wow-effekt, nemlig at skabe radikalt nye forretninger baseret på big data? Hvordan kan viden i data – herunder borgernes forbrugsdata – understøtte vækst, nye forretningsmodeller, grøn omstilling og et mere bæredygtigt samfund i fremtiden – og hvordan kommer vi derhen? Hvad er vigtigt, og hvad skal vi være varsomme med? Hvilke data skal være tilgængelige og hvordan?

For at debattere emnet og udvikle løsninger og visioner, vil vi gerne invitere til en folkehøring den 3. september fra 10.00-15.00 hos ProjectZero, Alsion, Sønderborg.

Folkehøringen giver dig mulighed for at være med til at udvikle nye visioner for, hvordan data kan understøtte den grønne omstilling, som vi kan tage med videre til Christiansborg. Folkehøringen faciliteres i samarbejde med Deloitte.

Læs mere om Folkehøringen i Sønderborg og hvordan du tilmelder dig her.

Data som grøn vækst- og jobskaber

Et grønt vækstteam med COWI i spidsen præsenterede primo 2018 en række forslag til grøn vækst baseret på data.

”Hvis vi også om ti år skal være frontløber i den grønne omstilling, er der behov for nye visioner og konkret handling nu. Vækstteamet har derfor ti konkrete anbefalinger til, hvordan vi i de kommende år kan skrive det næste kapitel i historien om den grønne omstilling og skabe et stærkt fundament, som danske virksomheder kan bruge som afsæt i udvikling og eksport af den næste generation af grønne løsninger.”, konkluderede vækstteamet i rapporten.

Læs Vækstteamets anbefalinger her.

Cookiepolitik