Klimapartnerskab på ZEROtour i Sønderborg

Lene Espersen og Gunde Odgaard, begge særdeles aktive medlemmer af Regeringens Klimapartnerskab for Byggeri og Anlæg var forleden på ZEROtour i Sønderborg.

Af Peter Rathje

Anledningen var, at Klimapartnerskabet for Byggeri & Anlæg i foråret 2020 har udarbejdet 35 forslag til at spare på energien, reducere byggeriets CO2-aftryk og skabe bæredygtigt byggeri. Lene Espersen og Gunde Odgaard ønskede med besøget at diskutere mulighederne for at inddrage naboernes huse i renoveringen og gennem konsortier skabe attraktive løsninger for boligejerne.

Energimærket sladrer om boligens energistandard

Bygninger tegner sig for ca. 40% af energiforbruget og nationalt ca. 20% af CO2-udledningen, derfor udgør boliger/bygninger et vigtigt indsatsområde når vi skal spare på energien og skabe et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Boligens energistandard er afspejlet i energimærket. Jo ældre huset er, jo dårligere energimærke er det født med. Ældre parcelhuse har derfor store renoveringspotentialer og kan man samle disse renoveringer i bundter, så kan der måske spares penge.

ZERO-inspirationsturen blev en levende workshop-dag med mulighed for undervejs på busturen og på de indlagte parcelhus-pitstop, at diskutere både udfordringer og løsninger når energirenoveringen skal op i samfundets højeste gear.

Fokus på parcelhuse

Begge stop havde fokus på parcelhuse bygget i 60érne, det første i periferien af centerbyen, det andet i en landsby ca. 14 km fra centerbyen. Begge huse er sat til salg og de deltagende ejendomsmæglere og lokale håndværksmestre og arkitekter kommenterede aktivt på mulighederne for at indtænke energirenovering, når boligerne alligevel skulle renoveres af køber.

Med i bussen var lokale eksperter, som kvalificeret kunne byde ind med barrierer og udfordringer.

Det nationale videnscenter for Energibesparelser i Bygninger var repræsenteret med centerleder Vagn Holk Lauridsen, som faciliterer byggebranchens løsninger og kompetenceudvikling.

Diskussionerne viste bl.a.  

 • at boligkøbere bør inspireres med arkitektforslag og nøglefærdige renoveringsprojekter
 • at det som boligejer kan betale sig at vedligeholde sin bolig godt, idet nye køberne ofte finder det uoverskueligt selv at skulle igangsætte større renoveringsopgaver i forbindelse med huskøb – dette gælder især førstegangs-købere
 • at liv i landsbyerne skabes af lokale ildsjæle
 • at boligkøbere i langt de fleste tilfælde kan låne penge i banken til boligkøb og renovering
 • at beliggenhed fortsat er den mest afgørende parameter for prisen og at ”urbaniseringen” desværre også i Sønderborg-området, er med til at styrke søgningen mod de større byer
 • at der er behov for en styrket lokal ”konsortium koordinering” på tværs af interessenterne med henblik på at få renoveringsindsatsen op i et højere gear

ProjectZero og lokale partnere vil arbejde videre med flere af disse problemstillinger med henblik på at indtænke løsninger i ZERObolig-projektet.


26. august 2020

Klimapartnerskabet for Byggeri & Anlæg

Regeringens etablererede i efteråret 2019 et Grønt Erhvervsforum, som efterfølgende etablerede 13 klimapartnerskaber baseret på en fokuseret sektor-klimaindsats.

Hver af de 13 klimapartnerskaber har etableret arbejdsgrupper og sekretariat og i foråret 2020 publiceret en rapport med Klimapartnerskabets anbefalinger. Se den samlede oversigt over Klimapartnerskaberne her. 

Klimapartnerskabet for Byggeri & Anlæg har i sine anbefalinger fokuseret på 5 byggesten:

 • intelligent styring og energirenovering
 • fra sort til grøn opvarmning
 • CO2-regnskab for bygninger
 • Fossilfri byggepladser
 • Energimærker til alle bygninger

Samlet forventes forslagene, såfremt de alle realiseres, at medføre en samlet CO2-reduktion på 5.800.000 ton CO2 per år i 2030.

Forslagene er derfor, forudsat de realiseres, med til at skabe en national rammesætning for Sønderborgs ProjectZero-omstilling, hvor også klimasikre og energieffektive bygninger spiller en stor rolle fokuseret på ejerboliger, almene boliger, privat udlejning og virksomhedernes bygninger.

Læs rapporten med anbefalingerne her.

De var med på bussen:

Lene Espersen, Gunde Odgaard, Vagn Holk Lauridsen samt Charlotte Engelbrecht, formand for Udvalget for Landdistrikter, Natur & Fødevarer, Bente Holm Skylvad, Sydbank, Connie Skovbjerg, Sønderborg kommune, Tina Callesen, Sønderborg kommune, Hans Lehmann, EUC Syd, Charlie Lemtorp, ProjectZero, Peter Rathje, ProjectZero.

Borgmester Erik Lauritzen deltog i den afsluttende diskussion på EUC Syd.

Cookiepolitik