Grøn fjernvarme til Nordborg

Sønderborgs fjernvarmeselskaber har de seneste år arbejdet på at gøre fjernvarmen mere CO2-venlig, og dermed spiller fjernvarmen ind i ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

Af Charlie Lemtorp

Fra 1. juli i år blev Sønderborg Forsynings fjernvarmekunder på Nordals forsynet med grøn og bæredygtig fjernvarme fra det helt nye fjernvarmeværk i Havnbjerg. Det nye fjernvarmeværk har en langt større kapacitet end det tidligere anlæg på Nordals, og bliver muligt at tilbyde miljøvenlig fjernvarme til langt flere kunder i området.

På det nye Nordals Fjernvarmeværk er fjernvarmeproduktionen baseret på halm – et biobrændsel, der gør produktionen både bæredygtig og CO2-neutral. Selvom der bliver udledt CO2, når halmen bliver brændt af, har halm nemlig – i modsætning til fossile brændsler – optaget præcis samme mængde CO2, mens det voksede på markerne.

På den måde er fjernvarmeproduktion, baseret på halm, samlet set en bæredygtig cyklus, og dermed er produktionen af fjernvarme på Nordals blevet markant grønnere.

 

Derfor skal du vælge fjernvarme

Fjernvarme er mere energieffektivt og belaster miljøet betragteligt mindre end eksempelvis en gaskedel, når fjernvarmens energi kommer fra energikilder som halm og overskudsvarme fra blandt andet Danfoss på Nordals.

Hvis du i dag opvarmer din bolig med et olie- eller et gasfyr, vil du kunne spare mange penge, når du skifter til fjernvarme. På Sønderborg Forsynings hjemmeside finder du en beregner, der viser de mulige besparelser. Se mere her.

Fjernvarme er ikke bare bedre for miljøet og din økonomi – det giver også en nemmere hverdag. Anlægget har klimastyring og slår automatisk over på vinterdrift, når udetemperaturen falder – og tilbage til sommerstatus, når solen igen varmer. Dit forbrug af varme bliver fjernaflæst, så fjernvarmeselskabet kan følge med og hurtigt reagere, hvis der er uforklarlige udsving.

Fjernvarmeboksen er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp og er fuldt isoleret. Så katten mister ganske vist sin lune, energislugende yndlingsplads ovenpå fyret, men til gengæld breder fjernvarmehyggen sig i husets radiatorer.

 

Nordals Fjernvarmeanlæg

Nordals Fjernvarmeanlæg er et højteknologisk moderne anlæg, baseret på mange års udvikling af fjernvarmeteknologi, der med halm og overskudsvarme fra Danfoss har kapacitet til at opvarme cirka 2.500 husstande.

Fjernvarmeværket kan køre uden bemanding i op til 72 timer og bliver fjernovervåget.

10. august 2020

Sonfor kontaktinfo

Er du boligejer:

Kontakt Lars Pabst på 6040 5453

Er du håndværker:

Kontakt Kim Asmussen på 6040 5452

Cookiepolitik