Bedre komfort takket energirenoveringen

Sønderborg Boligforening energirenoverer afdeling 12, Grundtvigsallé 9-27. Formanden glæder sig.

Af Ruth Nielsen

Birthe Holm er meget tilfreds med de igangværende energirenoveringer.

Når det skal være! Skal det være rigtigt: Sønderborg Boligforening (Søbo) har sat energirenoveringen på dagsordenen. Boligblokkene på Grundtvigsallé 9 til 27 (afd. 12) skulle have nyt tag. Afdelingsbestyrelsen gik et skridt videre og ønskede solceller. Rådgivende ingeniør Torben Esbensen (Dansk Energi Management – bæredygtig renovering) tog endnu et skridt videre og anbefalede solceller med batteri. Fordelen er at overskydende solenergi lagres i batteriet i stedet for at sende den ud på nettet, og på den måde tappes enegien når der er behov.

”Afdelingen skulle have nyt tag, så ville det jo være fjollet at lade være”, siger formanden Birthe Holm om beboernes beslutning. Batteridelen kunne afdelingen acceptere, fordi det giver EU-tilskud.

Huslejen stiger godt nok med 3,03%. Solceller betales over elregningen (á conto), ”men om 10 år skulle det være afbetalt, og så har vi grøn strøm. Og det glæder mig”.

 ”Jeg kan mærke, at beboere har større og større interesse i udnyttelsen af solenergi, men stædigvæk skal der være økonomi i det. Det giver en huslejestigning, men samtidig sparer de på elregningen. Det vigtigste er, at det løber rundt”, mener Torben Esbensen, som oplyser, at Søbos afd. 21 (Udsigten 2-6) også får nyt tag - med solcelle med batteri, som afdelingen ønsker.

Økonomien fylder, ja, men han er optimistisk og tror på at beboere vil ændre deres holdning. Det gælder f. eks. spørgsmålet om ”komfort”: Skal man skrue op for varmen, fordi den er så billig eller lade elektronisk udstyr stå standby, fordi strømmen er grøn?  

Birthe Holm syntes, at alle energirenoveringer, som Søbo har gennemført indtil i dag, gør, ”at vi bor miljørigtig”. Hun henviser til nye vinduer i soveværelset, ny terrassedør, loftsisolering og LED-lys på udendørsarealer. Alt det øger komforten, ikke alene i lejligheden, men også udendørs. 

På ønskesedlen står en varmepumpe til fællesvaskeriet, selv om de fleste efterhånden har deres egen vaskemaskine og jordvarme, ”vi har plads nok, men det vil vi nok ikke få. Vi har jo fjernvarme”, mener Birthe Holm, som selv er meget miljøbevidst, når det gælder at bruge mindre energi og dermed reducere sit CO2-udslip.

Birthe Holm er også tilfreds med, hvordan boligforeningen involverer beboerne: ”Det er os, der kommer med forslag, som Søbo gennemfører”.

Ligesom Søbo er alle boligforeninger i kommunen i gang med at energirenovere. Hver boligforening har nedfældet en strategi med deres ideer, visioner og målsætninger: ”Energi- og bæredygtighedsstrategier 2020”.

Med deres strategier bakker alle seks boligforeninger også op om kommunens og ProjectZeros mål: at gøre kommunen CO2-neutral i 2029.

26. august 2020

Hvad er HAPPI?

HAPPI står for:

Social Housing Association Energy Efficiency Process Planning and Investments

Projektet skal bl.a. arbejde med energiledelse og projektering af energirenoveringerne.

En stor del af projektet handler om beboerinddragelse for, at skabe opbakning til projektet og sikre, at beboerne får bedst udbytte af renoveringerne efterfølgende.

Læs mere her: HAPPI

Happi

Kommunens boligforeninger har offentliggjort en energi- og bæredygtighedsstrategi 2020, som vigtigt element i projektet ”Happi”. Happi er et treårigt EU-finaseret projekt, der baner vejen for, at 3.500 lejemål på tværs af de seks boligforeninger i Sønderborg energirenoveres.

Du kan læse mere om det på boligforeningens hjemmeside:

Sønderborg Boligforening: www.soebo.dk

Boligforeningen B42: www.b42.dk

Sønderborg Andelsboligforening: www.sab-bolig.net

Nordborg Andelsboligforening: www.nab.dk

Boligselskabet Danbo: www.danbobolig.dk

Gråsten Andelsboligforening: www.graasten-bolig.dk

Cookiepolitik