Sønderborg planter Folkeskov ved Ormstoft

Af ProjectZero

Den nye Folkeskov ved Ormstoft er det synlige resultat af Sønderborg-områdets bidrag til ”Danmark planter Træer” kampagnen i august/september 2019. I alt blev der indsamlet knap 300.000 kr. fra Sønderborg-området.

Mandag blev der plantet ny skov i Sønderborg. Folkeskoven ved Ormstoft (Kær) er resultatet af den landsdækkende indsamling, ‘Danmark planter træer’, som blev holdt i efteråret 2019, hvor ProjectZero stod i spidsen for en lokal indsamling i Sønderborg-området, der gav 280.000 kroner og Sønderborg Kommune donerede efterfølgende et jordstykke ved Ormstoft på 3 hektar til den nye Folkeskov i Sønderborg.

Sønderborg handel og Brugsen for Als og Sundeved var helt i front med indsamling

I Sønderborg-området blev der indsamlet knap 300.000 kr. gennem Sønderborg handel, borgere og områdets store og små virksomheder.

Virksomhedsdonationerne til ”Danmark planter Træer” kom fra blandt andre Carl Matzens Teglværker, Sønderborg Forsyning, Sønderborg Værktøjsfabrik, Danfoss, Alsie Express, EUC Syd, Jewa Montage, Travel ALOTT, Brugsforeningen for Als og Sundeved, Sønderborg Handel, SønderborgNYT, Broager Sparekasse og ProjectZero.

”Plantning af flere nye træer, er vigtig for klimaudfordringen. Med indsamlingen i sommeren 2019 viste Sønderborg at vi kan stå sammen om opgaven og indsamlede 280.000 kr. til den nye Folkeskov, som nu plantes ved Ormstoft til glæde for både naboer og klimaet. Tre hektar skov er faktuelt en dråbe i havet, men klimaets udfordringer løses kun ved de mange bække små som store – der sammen skaber den store å – i et samarbejde. Derfor er den nye Folkeskov en vigtig milestone” siger Peter Rathje fra ProjectZero, som slutter med en stor tak til bidragsyderne og de mange, som har arbejdet hårdt for at realisere Folkeskov-projektet på Kær.

Skoven plantes med bøg, eg og lind med indblanding af kirsebær, avnbøg, spidsløn og buske og der bliver plantet cirka 9.000 træer. For at sikre planterne mod skader fra vildtet vil skoven blive hegnet ind og en låge i hegnet vil give adgang til skoven de første år.

Når træerne er udvokset i løbet af 10-15 år vil skoven bidrage til klimaet med ca. optagelse af ca. 36 ton CO2 årligt.

Også de udleverede/solgte 3.000 træer i august/september 2019 vil, forudsat at de blev plantet/vandet, bidrage forholdsmæssigt til en reduceret CO2-udledning i Sønderborg-området.

28. april 2020

Danmark Planter Træer

Se skovplantningen live

SønderborgNYT sendte live fra skovplantningen - du kan se live-udsendelsen, hvis du klikker her på linket.

Skovrejsning ved Oksbøl på Nordals

Sønderborg Kommune rummer nogle af landets smukkeste naturområder med en kyststrækning på 215 kilometer og vidtstrakte skove, blandt andet skoven omkring Gråsten og Danmarks længste kystskov (Nørreskoven) på østsiden af Als. Skovarealet i Danmark udgør ca. 12%, men i Sønderborg kun ca. 8% af arealet. Derfor påbegyndte Sønderborg kommune i 2017 i samarbejde med Naturstyrelsen plantning af 120 hektar ny skov i Oksbøl. Skovrejsningen i Oksbøl vil også gavne drikkevandet, idet størstedelen af vandforsyningen til vandværkerne på Nordals dannes under Oksbøl Skov. 
Læs mere om skovrejsningen på Nordals her. 

Cookiepolitik