Corona-krisen åbner for nytænkning

Corona-krisen er ikke kun en krise, men rummer også muligheden for at tænke nyt. Vi kan alle være med til at skabe ”den nye normal” ved at ændre vores tænkning, adfærd og kompetencer. Det starter i Sønderborg.

Kronik af Hans Lehmann og Peter Rathje, formand og adm. direktør for Sønderborgs ProjectZero, offentligt-privat klimapartnerskab

Ligesom flere andre steder i landet har håndværkerne her i Sønderborg-området stadig travlt, men den dag vil kunne komme, hvor også bygge-og anlægsbranchen står over for et valg: At sende svendene hjem, fordi opgaverne er for få, eller sætte dem på skolebænken, så de bliver endnu bedre klædt på til den klima-og energiomstilling, Danmark står over.

Kickstart økonomien med klimainvesteringer

Danske arbejdspladser skal på fode igen. Her er og nu handler det om akutte hjælpepakker. Det er således fint, at regeringen har givet kommunerne mulighed for at overskride det hidtidige anlægsloft. Men vi vil opfordre borgmestrene til at tænke klimainvesteringer mere konsekvent ind end nogensinde.

Vi tror på, at Corona-chokket kan føre noget godt for klimaet med sig. Senest er det kommet frem, at luftforureningen over København, Odense, Aarhus og Aalborg styrtdykker – kilden til en anden usynlig helbredsdræber end Corona. Pludselig bliver det mere konkret og nærværende, hvilken forskel det vil gøre, når elbiler for alvor slår igennem herhjemme.

Sønderborgs ProjectZero er et offentligt-privat partnerskab, der – som navnet antyder – har en vision om, at Sønderborg-området skaber et CO2-neutralt energisystem i 2029, et år før regeringens 70 procents klimamål skal indfris.

Klimahåndværkere er de nye ambassadører

Vi ønsker, at Sønderborg-områdets hundredvis af håndværkere bruger Corona-genopretningen af Danmark til at blive endnu bedre til at vejlede husejerne om klimainvesteringer, ligesom landets byggefag generelt bør blive bedre til at samarbejde på tværs af fag og mere bevidste om det spild, der foregår på byggepladserne – for meget ventetid, for meget affald, brug af klimabelastende byggematerialer etc.

Vi vil opfordre fagbevægelsen (deriblandt 3F) og arbejdsgiverne (herunder Dansk Byggeri og TEKNIQ) til sammen at tage fat på de muligheder. Der vil opstå en enorm efterspørgsel efter håndværksfirmaer og leverandører, store som små, der har kompetencerne til en massiv klimaindsats.

Generelt står Danmark over for store klimamuligheder: Vil folk have lige så stor lyst til at rejse langt som nu? For en flybranche totalt i knæ, vil det formentlig tage lang tid at få markedet op igen; der vil sandsynligvis blive længere mellem eksotiske rejser til discountpriser. Måske vil sommerferieturen til et overophedet Italien eller et +35 grader-ramt Sydfrankrig blive skiftet ud med en dansk familietur til et nærområde inden for overskuelig rejseafstand.

Den nye mødeindustri er grøn og lokal

Det kan betyde, at pandemien giver den bæredygtige turisme i Nordeuropa et ekstra puf i positiv retning, også på dejlige, naturskønne Als, hvor vi blandt andet har Danmarks mest bæredygtige hotel.

Når Danmark åbner op for samfundsaktiviteterne igen, vil flere af os måske også have taget den digitale revolution ind til kroppen, endnu et kæmpeplus for klimaet. Mange ledere og medarbejdere sidder netop nu hjemmefra og roder med virtuelle møder. Vi lærer de forskellige platforme og deres kreative mødemuligheder bedre at kende – lige fra Skype over Teams til Zoom.

Lige nu føler mange sikkert ubehag ved udsigten til, at Danmark en skønne dag atter skal holde fysiske møder i små, indelukkede lokaler.

Lysten til at drosle ned for klimabelastende og ofte tidsrøvende transport for i stedet at mødes i det virtuelle univers - den var der i forvejen; nu kan den bide sig fast som en trend, i hvert fald hos mødefolket i erhvervslivet, det offentlige og organisationsverdenen.

Den online-tendens vil vi også i et vist omfang se blandt håndværkere og ufaglærte, når de skal på skolebænken. Nok var et par uddannelsesinstitutioner i Sønderborg-området for tidligt ude, da de for et par uger siden – uden held – forsøgte at stable virtuelle AMU-kurser på benene. Men mon ikke PC-baserede undervisningsformer er kommet for at blive, også på erhvervsskolerne?

Tænker ud af bank-boksen

Samtidig glæder det os på klimaets vegne at se, hvordan store dele af dansk erhvervsliv demonstrerer samfundssind i en national alvorsstund. Senest har erhvervsorganisationen DI tænkt endnu længere frem og foreslår massive klimainvesteringer, der samtidig kan skabe tusindvis af arbejdspladser.

Her i Sønderborg-området har ikke mindst Arbejdernes Landsbank sat sig for, at de lokale pengeinstitutter får en central rolle i den lokale klimaomstilling. Som bankkvinde skal man ikke blot være finansiel rådgiver, men bidrage aktivt til, at ProjectZero når sit højambitiøse nul-mål i 2029 – et år før regeringen vil ramme sine 70 procent.

Vi ser således for os, at flere virksomheder vil forsøge at kombinere kommercielle hensyn med arbejdet i en større sags tjeneste over for en lige så kontant, global trussel som Covid-19: klimaforandringerne.

Jo, vi er optimister på klimaets vegne, trods alt. Der er ingen grund til at gå i fosterstilling. Den slags spilder vi ikke tiden på i Sønderborg.  

20. april 2020

Hans Lehmann

Bestyrelsesformand, ProjectZero

Peter Rathje

Direktør, ProjectZero

Roadmap2025-rapporten

Download og læs den 64 sider Roadmap2025-rapport her.

Download og læs projektbeskrivelserne her.

Uddrag fra forordet i Roadmap2025-rapporten:

”Roadmap2025-rapporten beskriver, hvordan Sønderborg-området realiserer 75 % CO2-reduktion frem mod 2025 baseret på lokalt samarbejde, koordinerede indsatser og viljen til at gøre en forskel. Roadmap2025 er dermed en vigtig milepæl på vejen mod nullet i 2029. Roadmap2025 er resultatet af mere end 100 personers arbejde på 8 definerede indsatsområder gennem mere end et halvt år."

Det lokale engagement skaber klimaeffekter og udvikler samtidig et bæredygtigt og attraktivt lokalsamfund. Rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg skaber innovation og vækst i de mange Sønderborg-virksomheder, som arbejder med energieffektivitet, urbanisering og nye smarte og bæredygtige teknologier. Rejsen bygger på læring og klimadannelse fra ABC til PhD, og den tiltrækker og fastholder borgere, som gerne vil være en del af et meningsfuldt fællesskab.

Sønderborg har udsyn i verdensklasse. Vi suger viden til os og deler ud af vores erfaringer. Vi håber derfor, at Roadmap2025 vil inspirere alverdens byer og virksomheder til ambitiøse klimaindsatser og på den måde bidrage til en bæredygtig og bedre verden for kommende generationer.

Cookiepolitik