Sønderborgs store virksomheder arbejder sammen om energieffektiviseringer

De største virksomheder i Sønderborg-området har igangsat et forpligtigende samarbejde om klimastrategier og energiledelse. Virksomhederne skal de kommende 6 måneder mødes og udveksle erfaringer og inspirere hinanden til at sænke energiforbruget og dermed udledningen af CO2.

Af ProjectZero


Virksomhederne er samlet hos Linak for at udveksle erfaringer på det grønne område.

I sidste uge mødtes en række virksomheder fra Sønderborg-området hos LINAK A/S for at igangsætte et nyt klimaprojekt, hvor virksomhederne mødtes og udvekslede best-practise erfaringer fra deres strategiske og daglige arbejde med at nedbringe energiforbruget i virksomhederne.

Dagen var afsat til at gennemgå Viegand Maagøes energiscreeninger af to af virksomhederne og formålet var at drøfte energieffektiviseringer og virksomhedernes forskellige løsninger, som kunne inspirere virksomhederne til en reduktion af energiforbruget og dermed bakke op om ProjectZero-visionen om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.

Blandt temaerne på mødet var overskudsvarme, elektrificering, minimering af spild og optimering; emner som mange virksomheder kan identificere sig med, som værende mulige fokusområder, når det gælder den lokale, grønne omstilling.


Aksel Jepsen, ProjectZero, fortæller om det kommende 6 måneders forløb, hvor virksomhederne skal mødes over flere omgange.

Hos ProjectZero har det været tanken, at der skal lægges fokus på løbende forbedringer, hvad angår klima- og energitiltag, fremfor enkeltstående projekter:

Virksomheder som tænker energi og klima ind i alle dens processer kan opnå 15-30 procent mere energieffektivitet end virksomheder, som ikke gør det. Derudover, vil strategier og årsplaner løbende holde fokus på virksomhedernes kontinuerlige forbedringer på energiområdet”, siger projektleder Jens Christian Moltke-Leth, ProjectZero.

Det nye virksomhedsnetværk blandt de store virksomheder vil i deres arbejde have fokus på de 17 verdensmål, udarbejdelse af klimastrategier og CO2-regnskaber, omlægning af forsyningen til vedvarende energikilder blandt andet gennem opbakning til kollektive løsninger for grøn strøm, gas og varme og så selvfølgelig samarbejde om det fælles mål om at blive CO2-neutrale i 2029.

Ifølge ProjectZeros Roadmap2025 skal Sønderborg-områdets store virksomheder frem mod 2025 reducere deres CO2-udledning med 11.000 tons.

11. september 2019

Følgende virksomheder er med i det nye netværk:

- Danfoss A/S
- Sonderborg Forsyning
- Vesterled Teglværk
- LINAK A/S
- Gråsten Teglværk
- Stryhns
- BHJ og Essentia
- Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
- Alsion
- Danish Crown, Blans

ZEROcompany

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Virksomheder skal gå efter nullet ved at øjne den korte tilbagebetalingstid ved at gennemføre energieffektivisering- og renoveringer for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 38,3 % og energiforbruget med 13,8 %.

Cookiepolitik