Sønderborg samlede over en kvart million kroner ind til ’Danmark planter træer’

Lørdag den 14. september blev resultatet af den store landsindsamling "Danmark planter træer", 914.233 træer.

Af Henrik Bielefeldt

Fra Sønderborg-området blev der indsamlet 280.330 kroner op til showet, hvilket svarer til 14.016 træer. Sønderborgenserne bidrog med lidt over 65.000 kroner, som blev doneret via SMS og Mobilepay, mens virksomhederne i Sønderborg-området støttede indsamlingen med omkring 215.000 kroner. 

I Sønderborg støttede blandt andre A/S Carl Matzens Teglværker, Sønderborg Forsyning, Sønderborg Værktøjsfabrik A/S, Danfoss, Alsie Express, Jewa Montage ApS, ALOTT A/S, ProjectZero, Brugsforeningen for Als og Sundeved, Sønderborg Handel, SønderborgNYT, Broager Sparekasse, Gråsten Fjerkræ og EUC Syd indsamlingen ’Danmark planter træer’.

En inspiration til udlandet

Indsamlingsshowet 'Danmark planter træer' var det første sin slags i verden og efterfølgende har indsamlingen trukket overskrifter i udlandet.

I både Europa, Nordamerika, Asien og Oceanien beskrives showet som en inspiration.

Det irske magasin Her kalder det "et utroligt resultat", og i franske Le Monde beskrives det som "et initiativ, der muligvis giver idéer andre steder".

Organisationen, Growing Trees Network Foundation, der har været en samarbejdspartner under 'Danmark planter træer', er glad for modtagelsen af showet. ”Det er en positiv måde at inspirere mennesker og vise dem, hvordan de kan gøre en forskel for klimaet ved at gøre små ting.” siger grundlægger Kim Nielsen til AFP.

Se indslaget fra Sønderborg handel her

 

25. september 2019

Bøg er dobbelt så godt som gran til at binde CO2

Der er stor forskel på, hvor meget det enkelte træ kan binde af CO2. Mængden afhænger af træets størrelse og dets rumtæthed. Eksempelvis vil en stor rødgran med en diameter i brysthøjde på 50 cm og en højde på 26 m binde kulstof svarende til ca. 2,19 tons CO2 ækvivalenter. En tilsvarende bøg vil binde 4,30 tons CO2 ækvivalenter. De største bøgetræer kan dog blive langt større end de største rødgranner og derfor binde langt mere CO2.

Hvilke træarter er så de bedste CO2 bindere? De fleste nåletræer vokser hurtigere end løvtræerne.  Imidlertid er omdriftstiden (dvs. tiden fra plantning til hugst) for rødgran 50-70 år mens den for bøg almindeligvis er over 100 år. Således binder bøgen kulstoffet over en længere periode, og der vil i reglen være langt mere kulstof bundet i en bøgebevoksning. I Danmark er den gennemsnitlige kulstofmængde i rødgran svarende til 232,1 tons CO2/ha, mens den for bøg er 481,8 tons CO2/ha.

Træer, der fældes i skoven, bruges i byggeriet og industrien samt til produktion af energi. Når træ anvendes i en bygning eller i møbler lagres kulstof bundet i produkterne over meget lange tidsrum og erstatter materialer som stål og beton, der er meget energikrævende at fremstille. Når træ afbrændes, erstatter den producerede energi en tilsvarende mængde energi fra afbrænding af olie, naturgas eller kul, der ville lede til en udledning af CO2. Hvis træerne i skovene ikke fældes, vil de efterhånden dø en naturlig død og den samlede CO2 lagring på et tidspunkt modsvares af den samlede udledning fra nedbrydningen af det døde træ.

Læs mere om træer og CO2 på Københavns Universitets Videntjenesten. 

Cookiepolitik