Atelier IX – En gennemført energirigtig butik

Da Atelier IX på Jernbanegade 17 i sin tid skulle starte op, var der ikke nogen tvivl om, at butikken skulle være rigtigt udstyret. Derfor blev der truffet en beslutning om, at al lys skulle være af uovertruffen kvalitet.

Af Jens Christian Moltke-Leth


Ejer, Søren Müller har fået overrakt diplom for sine CO2-besparende tiltag

Det hele startede i oktober 2017, hvor idéen om herretøjsbutikken, Atelier IX, blev plantet. Denne idé skulle hurtigt vise sig at blive til virkelighed. Butikken åbnede d. 26. marts 2018. I tiden mellem oktober 2017 til marts 2018, var det ikke småting, der blev foretaget.

Ejerne Søren Müller og Louise Jespersen, ville nemlig have, at butikken skulle være lige som de ønskede – og ikke mindst energirigtig. Butikken gennemgik en større renovation, som i sidste ende resulterede i, at Sønderborg fik en ny energirigtig butik, Atelier IX.

Vi vidste, at det ville være en klog beslutning at investere i LED-belysning allerede inden vi startede op, da det ville spare os for en stor udgift på et senere tidspunkt” fortæller ejeren, Søren Müller.

Motivationen for at energirenovere var flergrenet. På den ene side var man bevidst om den besparelse, der forelå ved af have LED-belysning fremfor halogenpærer. På den anden side, var det også en motivationsfaktor at blive indlemmet i ProjectZeros ZERObutik-indsats og støtte op om CO2-neutralitetsvisionen i 2029.

Butikken, der udgøres af 214 kvadratmeter, har med de energirigtige investeringer fået en elregning, som lyder på ca. DKK 3.000 per kvartal, hvilket er mindre end et gennemsnitligt dansk parcelhus. Derfor kan man med rette sige, at denne butik tager sig godt ud, når det kommer til energieffektivitet.


Inden for i butikken i Jernbanegade

Når det kommer til belysningen, har Atelier IX ikke sparet. Dette kommer af, at der blev truffet et valg om, at belysningen skulle være mulig at justere og regulere. Der blev derfor taget kontakt til NH Jespersen, som installerede lys ”fra øverste hylde”, som Kim Jeschko, indehaver, NH Jespersen, fortæller. Der blev installeret LED spots og lysstofrør i hele butikken og på lageret. Yderligere blev der foretaget 3D-tegninger af butikkens layout, allerede inden butikken var klar til åbning. Dette var for at sikre den rigtige spredning af lyset samt præsentationen af produkterne.

Et ord, som går igen i butikken, når det kommer til lyset, er ”fleksibilitet”. I butikken er der mulighed for at rykke rundt på diverse spots, grundet de el-skinner som er installeret. Dette giver butikken mulighed for at sætte fokus på specifikt udvalgte områder i takt med specielle kampagner eller arrangementer. Netop arrangementer er ét af de områder, hvor lyset kommer til udtryk, fortæller Søren Müller og Louise Jespersen. Fleksibilitet og lysstyrkeregulering giver mulighed for at ”sætte stemningen i butikken”.

Muligheden for at regulere lysstyrken er ikke blot en smart feature, men det kan også være rigtigt fordelagtigt for lyset. Dette kommer af, hvis man blot dæmper lyset en lille smule, forlænger det levetiden på dine lamper” fortæller Kim Jeschko, NH Jespersen.


3D-tegning af butikken

Det er dog ikke kun lyset, der er fokus på. Når det kommer til klimarigtig adfærd, er Atelier IX også med. Louise Jespersen fortæller, at de også har fokus på deres varmeforbrug. Da døren ud til gågaden som oftest står inviterende åben, har butikken sjældent radiatorerne tættest på døren tændt, da dette vil være spildt. Én ting er de rigtige investeringer i de rigtige produkter, en anden ting er den adfærd, man udviser.

Hos Atelier IX har man foretaget mange energirigtige beslutninger, som har forbedret energieffektiviteteten, men der bliver hele tiden tænkt på, hvad de mere kan gøre og nye projekter, de kan kaste sig over. Butikken er derfor altid i bevægelse, både når det kommer til at klæde folk på, men også når det kommer til klimaet.

Man kan dermed sige, at Atelier IX er en gennemført energirigtig butik.


Tag på tur rundt i butikken i denne video

Vil du også være ZERObutik, eller blot høre, hvor meget du kan spare på din elregning? Kontakt en af vores ZERObutik-partnere og hør nærmere.

ZERObutik

25. september 2019

Vil I være ZERObutik?

Så kontakt en af vores ZERObutik-partnere:


NH Jespersen​ - 74 42 43 30

 

Elektrikeren​ - 74 42 17 50

Møldrup - 74 42 98 00

Sydjysk Eltekniq - 74 40 50 60

Hent ZERObutik-brochuren

ZEROcompany

Sønderborg fortsætter rejsen mod et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029 med 50 konkrete handlinger, som skal gennemføres inden 2025, som beskrevet i Roadmap2025.

Virksomheder skal gå efter nullet ved at øjne den korte tilbagebetalingstid ved at gennemføre energieffektivisering- og renoveringer for at fremtidssikre den lokale, grønne omstilling.

ProjectZero-visionen gør Sønderborg til frontløber på klimaområdet og er med til at styrke områdets omdømme, regionalt, nationalt og internationalt. Siden 2007 er Sønderborg-områdets CO2 udledning reduceret med 38,3 % og energiforbruget med 13,8 %.

Fakta om ZERObutik

Hvad kræves der for at blive en del af ZERObutik?

For at blive ZERObutik skal man:

  • Udpege en energiansvarlig i butikken, som sætter spot på energiforbruget.
  • Gennemføre de energirigtige udskiftninger og renoveringer, der er nødvendige for at sikre en reduktion i energiforbruget på mindst 10 %.
  • Dokumentere, at I har gennemført energibesparelserne.
  • Være villige til at offentliggøre jeres indsatser og besparelser på www.ProjectZero.dk til inspiration for andre butikker.

Hvis I allerede nu kan dokumentere en energibesparelse på 10 % eller mere i de seneste år og vil fortsætte indsatsen, kan I blive en del af ZERObutik med det samme.

Cookiepolitik